مجاهدین خلق

ناکامی منطق جنگ مسلحانه، فاجعه ای برای آزادی(4)

ناکامی منطق جنگ مسلحانه، فاجعه ای برای آزادی(4)
تاثیرات مخرب عملیات تروریستی ، مسخ هویت آدمی(بخش دوم)
” در تضاد عقلانیت با تروریسم چیرگی از آن عقلانیت است”
                                                                                       نگارنده

درهم آمیختگی قدرت طلبی محض با تفکر فاشیستی و عملیات تروریستی در فرقه رجوی انگیزه ای است که به انسان و” فرد تشکیلاتی” از یک ساحت می نگرند و این نوع نگرش در تمامی شئون زندگانی”فرد تشکیلاتی” راه می یابد. لذا ادامه تنفس در فضای فرقه مذکور چون و چرای ذهن”فرد تشکیلاتی” را بیهوده و ناچیز شمرده و او را چون وسیله و ابزاری تلقی کرده که به ناچار مجبور است” شناخت نادرست و ستیزه جویانه” ذهن خود را قطعیت پندارد و بر مبنای آن در مسائل زندگی و جامعه خویش به قضاوت بپردازد.
این یک تحلیل روانشناختی است که پس از پرورش ذهن و روان انسان در مناسبات فرقه ای به فرض آنکه واقعیت زندگی و فضای سیاسی جامعه آزاد ، هر گونه اندیشه ایدئولوژیک تمامیت خواه و نگرش فاشیستی را از میان برده باشد این امر دلیل آن نخواهد بود که اندیشه از محتوای ایدئولوژی فاشیستی و معطوف به تروریسم ، بی نصیب باشد. در حقیقت تاثیرات مخرب و ویرانگر اندیشه و رفتارهای ستیزه جویانه و خشونت گرایانه در ذهن و روان اعضاء و افراد گروههای تروریستی و فرقه ای بسیار عمیق و ریشه دار است. بنابراین رهایی از آن نیاز به تنفس مستمر در فضای دموکراتیک و تفکر ژرف در انگاره های اندیشه مدرن و جوامع توسعه یافته دارد.
در حقیقت رهبری فرقه مجاهدین با تحمیل جنگ مسلحانه به جامعه ایرانی رها شده از استبداد سلطنتی و متقابلا به افراد تشکیلات خویش در فرایند تثبیت اندیشه و نهادهای دموکراتیک در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران نفش بازدارنده و تخریب کننده ایفا کرد. سران فرقه رجوی با تشدید فضای اختناق آمیز در تشکیلات با توجیهات نامعقولی چون اقتضائات و الزامات جنگ چریک شهری و ملاحظات امنیتی باعث محدودیت فکری و توسعه نیافتگی سیاسی افراد که کاملا از محیط پیرامون خویش جدا شده و بدور از هر گونه آمیختگی با تحولات پر شتاب دنیای بیرونی و همسازی با تکامل اجتماعی ، در لاک خویش فرو رفته و به شکلی تک بعدی و فیلتر شده به واقعیات و حقایق از زاویه دید رهبری فرقه می نگرند.
رهبری فرقه با بهره گیری از شرایط به وجود آمده در هیاهوی عملیات تروریستی و تاثیرات خاص آن بر فضای مناسبات فرقه ای ، شناخت نادرستی را از واقعیات پیرامونی به کادرهای تشکیلاتی تحمیل کرد بی آنکه آنان از نادرستی و غیر منطقی بودن آن با خبر باشند. این بود و است روش مستبدانه ای که نسبت به افراد فرقه رجوی اعمال می شود.
مفهوم آزادی از نظر رهبری فرقه(مسعود رجوی) عبارت است از پذیرش سبک و راه و رسمی تروریستی و خشونت گرایانه که او پیشنهاد می کند و گریختن از اینگونه آزادی به هر صورت از جانب سران فرقه مجاهدین جانبداری از رژیم ، بریدگی و مزدوری تلقی می شود. زیرا که در ایدئولوژی فاشیستی فرقه رجوی اندیشه های محدود و جامد ، ابدا سازشکار و مخرب قلمداد نمی شوند و اندیشه های نو در حصار موانعی که چون مرزهای خرد آدمی به نظر می رسند از جنبش باز ایستاده اند.
آرش رضائی
November 27, 2005


برای مشاهده ی فیلم اظهارات مهدی ابریشمچی اینجا را کلیک کنید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا