تروریست‎ های بدخیم

تروریست‎ های بدخیم
سایت پرونده سیاه
روزگاری ترور وفعالیت های تروریستی از جمله افتخارات رجوی بودند، روزی که تیم های ترور در کوچه وخیابان عابرین ریش دار را هدف رگبار مسلسل های انسان سوز خود قرار می دادند، و یا از روی نادانی مستشاران امریکایی را درخیابان های تهران ترور می کردند، اصلاً به ذهن ارتجاعی اشان خطور نمی کرد که روزی سوابق تروریستی دامن گیرشان شود، وامروز رجوی باید بر خود واستراتژی های غلطش لعنت ونفرین بفرستد ومی گوید ای کاش بجای چند امریکایی چند هزار نفر بیشتر از ایرانیان را می کشتم تا امروز امریکا برای آن خرده عملیات ها ما را تروریست نشمارد.
رجوی وباند تبهکارش در پنج قاره جهان مدام در تلاش وفعالیتند تا بتوانند با فریب، شانتاز، باج دهی اذهان دولت مردان را به نفع خود تغییر بدهند، ولی هر بار که پرونده سیاه فرقه رجوی گشوده می شود، مجدداً در لیست تروریست های خطرناک ابقاء وتثبیت می شود.
از طرفی مریم بانو وهمراهان سر گردان طبق معمول وروال همیشگی برای مهار وکنترل اعضای گرفتار در زندان اشرف وجلوگیری از ریزش آن ها فوراً به سراغ چند نماینده وپارلمانتر اروپایی می روند وبا گذراندن ریل جذب وتطمیع وبذل ورشوه کلان از آن ها می خواهند تا با موضع گیری خواستار حذف فرقه رجوی از لیست تروریست های بین المللی شوند.
تا کنون بارها شاهد عکس العمل های مفتضحانه ونا چاری رجوی بوده ایم که هر با بدنبال نوشیدن زهرمحکومیت فوراً بفکر پادزهر آن افتاده است.
اخیراً امریکا فرقه رجوی را در لیست تروریست های خطر ناک تثبیت کرد. هیچ اعتراض ودست وپا زدن وشانتاژی هم از طرف رجوی پذیرفتنی نیست، ولی رجوی، باز به عادت دیرینه سراغ چند نمایده بلژیکی رفت، و مدعی است که نمایندگان سنای بلژیک خواستار حذف مجاهدین از لیست تروریستی شده اند!
گویی چند نماینده بلژیکی که تا کنون موفق به تعریف تروریست آن هم نوع مخوف وخطرناکش نشده اند، ( فرقه تروریستی که رجوی در راس آن با حمایت های نظامی دیکتاتور سابق عراق صدام سال ها با سر کوب وترور وکشتار مردم عراق وایران مرتکب هزاران جنایت تروریستی وضد بشری شده است،) قیم قربانیان ترور، سرکوب، نقض فاحش حقوق اعضای جدا شده وناراضیان فرقه رجوی اند.
رجوی با حرکات لو رفته و عکس العمل های نا چاری خود فکر می کند می تواند از درد وسوزش روز افزون ضربات ضد تروریستی که بر پیکر بیمار وجنازه رو به موتش وارد می شود اندکی بکاهد ویا با رای وخواهش چند نماینده بی خبرمی تواند بر رای ونظرکشور هایی که مبارزه با تروریست را در دستور کار خود قرار داده اند تاثیر بگذارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا