مجاهدین خلق

ترفندها لو رفته وشناخته شده فرقه تروریستی مجاهدین خلق

پاشیدن بذر نفاق، خراب کردن پل های پشت سر افراد، گرفتن اعتراف اجباری، گواهی ومدرک واین قبیل ترفندها لو رفته وشناخته شده فرقه تروریستی رجوی است.

ریل شناخته شده ای که سالیان سال بکار گرفته شده وتبدیل به یک تاکتیک سوخته شده است واین دست وپا زدن ها هیچ حاصلی نداشته وندارد زیرا آب در هاون کوبیدن است وبرای رجوی تخم کاشتن در زمین شوره زار
یک بار در دهه هفتاد بذری توسط مرجع بزرگ مسعود کاشته شد مبنی بر این که حکم بریده اعدام است.
صدای به به در سالن پیچید وبقیه با کف زدن وسوت از این فتوا حمایت کردند در حالی که اکثراً به اعدام خود رای می دادند اما ندانسته وبی خبر از آینده فتوای اعدام، مریم رای صادره را مقداری ترمیم وماست مالی کرد که آن چه سهم شما به اصطلاح رزمندگان است همین بود که به اعدام بریده رای بدهید، اما رهبر مسئله اش فرق می کند وگذشت دارد وآن ها را اعدام نمی کند.
صافکاری وماست مالی حکم رهبری این قدر مضحکه شد که اکثرجدا شدگان طناب دار را نیز با خود آورده اند وحالا مدعی هستند که رهبران بایستی اعدام شوند!

یک بار نیز بیش از 400 نفر را به جرم نفوذی رژ‍یم دستگیر وبه زندان بردند ودر آنجا از همه بزور اعتراف گرفتند که نفوذی رژ‍یم هستند، تا ماکزیمم هدف برگی در دست داشته باشند، ودر مقابل رژ‍یم وافکار عمومی با آن مانور کنند ومینیمم هدف این باشد که آن 400 نفر تضمین شده وماندگار هستند، زیرا جرات بریدن ندارند واز آنها مدرک گرفته شده
اما این ترفند نیز به ضد خودش تبدیل شد، آن چنان ضربه ای بر پیکر این فرقه وتشکیلات وارد آمد که هنوز هم از جبران آن عاجز است.
اولاً این سوال پیش آمد که این چه گارا‍ژ بی در وپیکری است که این همه نفوذی در طی چند ماه وارد آن شده اند.
ثانیاً ً: دم خروس شکنجه وزندانی که سالیان آن را انکار می کردند، بیرون زد.
ثالثاً: اگر یکی یا چند نفر از این افراد فرار کنند ودر بیرون قضایای داخل زندان را فشا کنند چه خاکی بر سر کنند؟
که عاقبت همین طورهم شد، واین فرقه هم چوب را خورد وهم پیاز را وهم بسیاری از زندانی وشکنجه شدگان امروز، چه در ایران وچه در اروپا با دلایل انکار ناپذیروآثار عینی شکنجه وآزار در حال افشاگری علیه فرقه رجوی وسران گرداننده آن هستند.
اما امروز وجدیداً از بلایای گذشته پند نگرفته وبه ترفندی دیگری روی آورده اند واعضا را وادار کرده اند تا علیه جدا شدگان موضع بگیرند وراجع به آنها حرف بزنند، آن ها را محکوم کنند وبا تهمت وافترا وبرچسب های مختلف تنفر وانزجار خود را اعلام کنند، که البته نه بخاطر ضربه زدن وسوزاندن جدا شدگان بلکه دقیقاً برای سوزاندن خودشان وپای در گل مانده اشان که به این اپیدمی ویروس جدایی مبتلا نشوند، در حالی که واضح است که این جویبار جدایی هرگز خشک نمی شود، ادامه دارد مگر کل چشمه خشک شود، بیچاره افرادی که لحظه شماری می کنند، به دنبال فرصت مناسب هستند، منتظر حوادث سیاسی ، اجتماعی نشسته اند تا بتوانند خودشان را از شر فرقه سکت وتروریستی برهانند، واز طرفی زنجیری بدست و پایشان بسته ند، اما این ترفند های رجوی برای همه مردم ایران وافکار عمومی دنیا روشن است، مردم ایران وخانواده ها آماده استقبال از فرزندان خود هستند، وخانواده ها فرزندان جداشده خود را در آغوش خواهند گرقت، زمستان می گذرد ورو سیاهی به ذغال(رجوی) می ماند.

سایت پرونده سیاه

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا