مسؤول در فرقه رجوی

مسؤول در فرقه رجوی
سایت پرونده سیاه
در روابط تشكیلاتی مجاهدین مسئول مستقیم هرفرد رده بالاتراز اوست اعضا ء باید از مافوق كوركورانه اطاعت كنند ، در حقیقت مسئول (فرمانده ) در حكم خدا به حساب می آید سلسله مراتب طوری برنامه ریزی شده است كه:
فرد در تمام روز كاملاٌ متكی ووابسته به مسئولش باشد در تمام مسائل شخصی ومشكلات باید فقط به مسئول مراجعه كند واورا با ناخالصی هایش در جایگاه خدای خود بپذیرد.
الگو برداری از فرمانده ، اطاعت كوركورانه ،خودسپاری اجباری ،زمانی كشنده است كه : عضو مسخ شده هیچگونه اختیاری از خود نداشته باشد حرف حرف ِ مسئول است هم چنانكه رجوی در رأس هرم فرقه ،خدای بت پرستان فرقه است.
فردبیمار ودر بستر مرگ حق مراجعه به دیگری غیر از مسئول مستقیم را ندارد خنده دار اینکه در مراجعه به دکتر فرد بایستی دردش را به مسئول بگوید ومسئول مترجم بین مریض ودکتر می شود. وبلعكس هیچ مسئولی هم حق رسیدگی به مشكلات ویا ارتباط بادیگران غیر از تحت مسئولان خود را ندارد ، چون ارتباط خارج از ضوابط تشكیلاتی نوعی محفل گرایی محسوب می شود.
درمقررات فرقه مسئولیت پذیری واطاعت اجزا به نحوی طراحی شده است كه نافرمانی هر فرد مساوی با نافرمانی از خداست، گفته می شود درزندگی روزانه خدا از طریق همان مسئول مستقیم ازآدم حسابرسی می كند ‌‌پس هر عضوی از سازمان مجاهدین یك خدا دارد بنام مسئول مستقیم.
مضحك اینجاست كه در صورت جابجایی و انتقال به محض تغییر وانتخاب مسئول جدید زیردستان بت پرست ارتباط را با خدای قبلی قطع وحتی اجازه صحبت و گفتگو با او را ندارند، باید چشم وگوش بسته خودرا در اختیار مسئول مستقیم تازه وارد(خدای جدید) بگذارند.
این همه ترفند های ضد دموكراتیك ومقررات قرون وسطایی زاییده افكار شیطانی رجوی ودر نهایت برای قفل ومنگنه شدن به دگماتیسم رهبری است یعنی مسئول وخدای فرقه (مسعود رجوی )
جای بسی تأ سف است كه افراد در بیرون از فضای فرقه بدون هیچگونه شناختی از روابط ومقررات ضد انسانی وددمنشانه ی رجوی تحت تأثیر تبلیغات سراسر دروغ و فریبنده دستگاه او قرار گرفته وكور كورانه در دام دیوتشکیلات ( رجوی ) گرفتار شده اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا