در حضیض ذلت

در حضیض ذلت
سایت پرونده سیاه
در منظومه شمسی وکره خاکی تشکیلاتی وجود دارد سازمان یافته، فرقه مسلک که در راسِ ِ هرم فرعونی آن رهبری ضد بشری احساس وادعای خدایی می کند وبر خلق خدا فرمان می راند. مغرور تر از نوع بشراست ، به گونه ای بر زمین سنگینی می کند وجهانیان را مدیون رحمت وزحمت خود می داند.
پیروان وغلامان حلقه بگوش او را رهبر وگهگاهی از ترس وناچاری خدای فرقه اش می نامند!
فرقه رجویه را روزگاری سازمان مجاهدین می خواندند، سازمانی که ریشه اش بر خشونت وساقه اش تفنگ ومیوه اش گلوله وعطر شیطانی انگیزش دود باروت وموج انفجار بود، سازمانی که دیر زمانی است به کشت شقاوت وکارترور وتزویر با شعاری لبریز ازمکر و فریب مشغول است.
تا کنون مجال خود شناسی وتدبیر در راستای تغییر واصلاح نداشته است واین خودسری وشتاب کورکورانه را در سایه رهبری خائن، کج اندیش وکوته بین دنبال می نماید.
پیوسته خود را قدر قدرت عالم ومافوق تصور زمینیان می داند، جای هیچ گونه اعتراض وانتقاد وپاسخ گویی به او نیست، بجای زبان وقلم منطق، اسلحه وگلوله وبمب وراکت، ترور وخونریزی را بر گزیده است تا آنجایی که اخیراً لیست 16000 نفر از قربانیان عملیات های تروریستی فرقه مجاهدین به رهبری مسعود رجوی را به اطلاع عموم مردم ایران وجهان رسید. رهبرورئیس این فرقه تروریست مدعی اند که برای آبادی وآزادی خلق قهرمان ایران ترور می کنند!
حقیقت این است که چند دهه پیش سازمان مجاهدین توسط شخص رجوی به سرقت برده شد، رجوی با سوار شدن بر مرکب مجاهدین راه خیانت وترورایرانیان، سرکوب مردم عراق وهمکاری بی امان با صدام را در پیش گرفت، واکنون هم که پای چراغ را تاریک می بیند ومهر تروریستی بر پیشانی دارد، برای رهایی از بدنامی سیاسی وفرار ازعوارض عملیات های تروریستی می کوشد تا با تملق وجاپلوسی، خیانت ووطن فروشی پادویی امپریالیزم وصهیونیسم را به جان بخرد.
رجوی نه به خلق ومردم ایران فکر می کند ونه احساسی به وطن پرستی وحراست از آب وخاک میهن را دارد، رجوی برای یک قدم به جلو، فرار از بحران، بقای فرقه مافیایی اش، وقتل عام نوع بشر در تلاش است، از این رو به زمین وزمان می چسبد تا به اهدافش برسد.
هفتاد میلیون نفر ایرانی همگی متفقند که استفاده صلح آمیزاز انرژی اتمی حق قانونی، طبیعی مردم ایران است، ولی رجوی با رجوی سانان شورا که هر کدام چنگالشان تا مرفق به خون مردم ایران وعراق آغشته است، همسو وهمصدا با بوش وشارون وسیاه در تلاشند تامنطقه را نا امن و ایران را ویران کنند.
رجوی در حضیض ذلت وافلاس سعی می کند، از آب گل آلود ماهی بگیرد، غافل از این است که این بار به غرق شدن ومرگ محتوم او وفرقه تروریستی اش می انجامد، مردم ایران ممکن است از اعضای گرفتار وناچار فرقه تروریستی رجوی بگذرند وآنان را با آغوش باز بپذیرند، ولی از خائنان اتمی ودشمنان قسم خورده فرقه تروریستی رجوی که با ایران وایرانی بیگانه وغرق در خود فروشی به اجانب گشته اند هرگز عفو وبخششی نخواهند داشت.
حال بگذار رجوی زالوصفت به در ودیوارها بچسبد تا شاید گزارشی از فعالیت های هسته ای ایران را روانه سازمان ملل نماید، یقیناً حاصلی جز تنفر عمومی، خشم خلق قهرمان و رسوایی ابدی برای او وعواملش بدنبال نخواهد داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا