تا یک قدمی هیتلر

تا یک قدمی هیتلر
سایت پرونده سیاه
رهبری مجاهدین و سیستم تشکیلاتی او دارای وجه مشترکات انکار ناپذیر با هیتلر ونازیست هستند واین گونه مشترکات در واقع جنبه ایدئولوژیک داشته و بطور پراتیک امتحان پس داده.
هژمونی خواهی وقدرت طلبی مطلق،نسل کشی ،بی رحمی ودنائت،ایدئولوژی فرقه ای مانند خصلت تئوریک نازیست،نژاد پرستی وآپارتاید قومی،دیکتاتوری وکیش شخصیت در درون،خشک مغزی و دگماتیزم،تبلیغات هیستریک وغیر واقعی و… از وجه مشترکات رهبری مجاهدین با هیتلر ونازی ها می باشد.
هیتلر قدم اول ایدئولوژی خود را با جهانی واحد ونژاد برتر شاخص قرار داد وزیر این سقف دست به نسل کشی وتجاوز به حقوق همه ی کشورها زد وهیچ مرزی را در ابعاد جنایات نمی شناخت.
رجوی هم برای تصاحب قدرت واحقاق هژمونی هیچ مرزی را نمی شناسد او در استراتژی پنهان خود در گوشه ای از فرمول هایش در جلسه ای با نام ایران قاره ای ژئوپلتیک صراحتا اعلام کرد اگر من فقط یک بمب اتم داشتم وبه پایتخت امریکا تنها قطب فعلی دنیا می زدم قطعا این قدرت فرو می ریخت وایدئولوژی ما حاکم بر جهان می شد.
رجوی تشکیلات ومناسبات خود را از لحاظ قانونمندی ها وشکل ومحتوا الگوی سمبلیک برای کسب قدرت جهانی طراحی میکند او در این بازی کودکانه اش در درون فرقه تمام عقاید،زبان ولهجه ها،حتی ناسیونالیست وآدرس وتعلقات بومی افراد را نفی کرده و می گوید من یک زبان ویک دین ویک ملیت ویک آرمان را می خواهم چون قصد داریم جهان را یک پارچه کنم.
رجوی مکانیزم القای آرمان هیتلری خودش را در تشکیلات در پاره ای موارد به شرح زیر جاری کرده است.
-عقاید واعتقادات دینی ومذهبی مختلف نداریم همه به دین رجوی برای جاری کردن این ترفند مرز وشاخص را مجاهد وغیر مجاهد گذاشته وخط سرخ را همین مشخص نموده است او با این محمل که هر کس مجاهد نباشد مبارز هم نیست وجایش در مجاهدین نیست توانسته آرمان خود را برتک تک افراد تحمیل نماید.
-زبان ولهجه بومی نداریم برای اینکه همه به زبان رهبری اشراف داشته وسهولت در پیشبرد مبارزه باشدلذا هیچکس حق ندارد به زبان مادری خود تکلم کند ،مادر وفرزند در مجاهدین حق ندارند به زبانی که از روز اول با آن همدیگر را درک کرده اند حرف بزنند،
-رجوی نوعی غلو،خیال بافی،تخیلات و…را در مناسبات خود به عنوان یک ایدئولوژی خاص ترویج وآموزش داده وجا انداخته او با این ترفند مجموعه ای از انسانها را بر مبنای امیال واستراتژی ذهنی خود از شرایط واقعی تکامل جدا کرده وبا وعده های پوچ و واهی کسب قدرت جهانی فریب داده ودر اسارت خود دارد.
-رجوی با این تفکر و ایدئو لگ هایش ذره ای اعتقاد به ایدئولوژی اسلامی ندارد اما طبق تحلیل او چون ملت وجامعه ایران مذهبی وعقیدتی اسلامی بوده لذا برای تصاحب فضا در یک مرحله تا روشن کردن آنها وگذار از مرحله ذهنی بایستی با محمل اسلام وارد شد.
-او در اعماق وجودش قدرت طلبی ، زنده واحیاء نمودن ایدئولوژی هیتلری بوده واین را تک تک اعضای قدیمی وچار چوب اصلی فرقه اش بیشتر می دانند تمام شعار ها وترفند های رنگا رنگ حول این قضیه پوشال ورد گم کنی است.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا