مجاهدین خلق

بازیچه

بازیچه
پرونده سیاه، بیست و سوم مارس
درجهان سیاست، تغییر وتحولات بسیارند، استراتژی ها دائماً در نوسان وجابجایی اند، دولتمردان بر حسب نیاز مهره سیاسی را تغییر ویا تثبیت می کنند، حتی رئیس و رهبر و سر کرده یک گروه ویا سازمان نیز از این قاعده مستثنی نیست، انتخاب موقعیت، چرخش، پیچش سیاسی، وارونه نمایی، بر حسب نیاز صورت می گیرد، لذا انتقاد واعتراض به موضع گیری های روز دور از انتظار نیست، حتی جک استرو وزیر خارجه انگلستان هم استراتژی خط نان خوردن به نرخ روز و فرصت طلبی را دنبال می کند. منافع خود وانگلستان را به غیر ترجیح می دهد.
با نگاهی به اخبار وموضع گیری های گذشته ی کشور های اروپایی و پارلمان اروپا بوضوع به اقدامات ضد تروریستی آنها پی می بریم. طی چند ساله اخیر انگستان در کنار امریکا در راستای مبارزه با تروریست گام هایی بر داشته است، مبارزه با القاعده ، همکاری با امریکا در تهاجم واشغال عراق وسقوط صدام ازجمله فعالیت های ضد تروریستی انگلستان را تشکیل می دهند، انگستان بارها سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت را در لیست تروریستی ابقا وتثبیت نموده است.
رجوی در سایت همبستگی بیست و یکم اسفند هشتاد و چهار نوشته است جک استراو وزیر خارجه انگلستان بار دیگر در مصاحبه با شبکه چهارم تلویزیون انگلستان به سیاسی بودن برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین و ایجاد محدودیتها برای آنان اذعان کرد.
در این رابطه باید تصدیق کرد که برچسب تروریستی سازمان مجاهدین وشورا با توجه به سوابق تروریستی وسلسله عملیات های خونین بر علیه شهروندان ایرانی صورت گرفته است، رجوی با آموزش تیم های تروریستی واعزام آنها به داخل ایران هزاران بیگناه را به خاک وخون کشید، جک استرو بارها مسئله تروریستی رجوی را تأیید وتثبیت نموده است، ممکن است برای حفظ منافع خود وحتی استفاده از فرقه تروریستی رجوی بعنوان اهرم فشار ، بر چسب تروریستی را سیاسی بخواند، نباید تعجب کرد، چون در مواردی انگستان حامی تروریست ها هم می شود.
رجوی می نویسد:
وی در این مصاحبه گفت: «رژیم ایران از یک سو از غرب و افرادی مانند خود من درخواست میکند که باید یک گروه تروریستی به نام مجاهدین. را ممنوع کنیم؛ و وقتی من وزیر کشور بودم این سازمان را ممنوع کردم… »
حمایت از شهروندان ایرانی که هدف تیم های تروریستی رجوی قرار گرفته اند، جبران خسارات مالی وجانی، رسیدگی به شکایات مردم تروریست زده ایران وظیفه حاکمان ایران است، در همین راستا رژیم بار ها از جهانیان خواسته است که ضمن محکومیت اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت، را در لیست تروریستی قرار دهند، حال اگر جک استراو بدون توجه به عملکرد های تروریستی رجوی ، صرفاً به سفارش رژیم ایران اکتفا کرده است، می تواند پرونده فرقه رجوی را ازچهار دهه گذشته تا بحال مطالعه نماید، یقیناً این بار مجاهدین را در لیست ابر تروریست های فوق خطر ناک جای خواهد داد، چون رجوی یعنی ترور ، نقض فاحش حقوق بشر،خشونت، سرکوب، زندان وشکنجه، لیست شانزده هزار نفر از شهروندان ایرانی که بدست رجوی ترور شده اند واعتراف وشهادت صد ها نفر از اعضای جدا شده که قربانی فریبکاری وسیاست های تروریستی رجوی شده اند برای تثبیت دائمی ومبارزه قانونی با تروریست ومحاکمه فوری ومجازات حتمی رجوی کافی است.
از شگرد های رجوی این است که اگر نماینده، پارلمانتر، وزیر و هردست اند کاری جمله ای به نفع او گفت، با آب وتاب وتعریف وتمجید آن را می نویسد وبه سوء استفاده تبلیغاتی از آن پردازد، ولی اگر کسی بر خلاف انتظار ومیل باطنی رجوی موضع گیری کرد به درد جک استراو دچار می شود.
رجوی در کیسه شیادی اش دست فرو می کند وبرای اضداد انگیسی اش پرونده سازی کرده است وادامه می دهد:
وزیر خارجه انگلستان در اواسط بهمن ماه گذشته نیز طی گفتگویی با رادیو بی.بی.سی کانال چهار همین مضمون را به طور روشنتری بیان کرده و با اعتراف به سیاسی بودن انگیزه قرار دادن نام مجاهدین در لیست تروریستی گفته بود:
«در اولین ملاقاتی که من با یک وزیر خارجه ایران، کمال خرازی داشتم، که الان از آن زمان حدود چهار سال میگذرد، من نگرانی شدید خود را در مورد ادامه حمایتها از گروههای تروریستی ابراز داشتم و در همان وقت آنها از من درخواست میکردند و موفق هم شدند که ما گروه مجاهدین خلق را که علیه رژیم ایران فعالیت میکرد، ممنوع کنیم».
لازم به یادآوری است که در بیانیه سی تیر هشتاد و سه شورای ملی مقاومت ایران خاطر نشان شده است که جک استراو از این پیشتر نقش واسطه برای بمباران قرارگاههای مجاهدین در عراق را به درخواست رژیم آخوندی ایفا کرده بود و به گفته آخوندخاتمی و خرازی, در سفر به تهران به‌دار آویختن بیست تن از مجاهدین را «قابل قبول» خوانده بود.
رجوی در پرونده سازی علیه جک استرو چیزی جا نمی گذارد وبه هر گفته وخبری اشاره می کند تا آخرین تیر خلاصش را شلیک کند، لذا بدون توجه به اینکه ممکن است ادامه افشا گری به نفع سوژه انگیسی باشد می نویسد:
همچنین به نوشته دیلیتلگراف مورخ شانزدهم تیر هشتاد و سه آقای استراو برای خوش آمد آخوندها، لیست اسامی دوازده امام شیعیان را هم در سفرش به تهران در جیب داشت و وقتی اسم پیغمبر اسلام می آمد، صلوات هم می فرستاد!
ودر این آشفته بازار سیاسی که استراتژی ها لحظه ای ومصداق بارز نان به نرخ روز خوردن شده اند، رجوی بازیچه ای بیش نیست، دیروز به تروریست بودن افتخار می کرد وامروز با آه وفغان از همه می خواهد که او را از لیست تروریستی بیرون بیاورند، دیروز بازیچه دست صدام وامروز در جستجوی یافتن ِ خیمه ای برای ادامه ی بازی است!

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا