مجاهدین خلق

ايران و اتحاديه اروپا – ديالوگ جديد

ايران و اتحاديه اروپا – ديالوگ جديد
عليرضا ميرعسگري، بیست و هشتم ژوئن 2006
در تاريخ 26 ژوئن 2006 كنفرانسي تحت نام ايران و اتحاديه اروپا – ديالوگ جديددر پارلمان اروپا در بروكسل برگزار گرديد كه برگزار كنند گان آن تركيبي از حزب مردم اروپا و دمكراتهاي اروپا بودند.
در اين كنفرانس مسائل ايران ازجمله مسئله اتمي، نقض حقوق بشر و راه كارهاي پيشگيرانه آن ونقش اتحاديه اروپا دراين رابطه مورد بررسي قرارگرفت. همچنين در اين كنفرانس خبرنگاران و همچنين تعدادي ازشخصيتهاي وگروه هاي سياسي ايراني شركت داشتند و از طرف سازمان مجاهدين نيز3نفر با القاب و عناوين ساختگي (به دليل اينكه آنان را بانام سازمان مجاهدين به درون سالن راه نمي دادند) شركت داشتند كه مورد اعتراض جمعي از شركت كنند گان در جلسه قرار گرفت. به همراه تعدادي از دوستان در اين كنفرانس شركت كرده و هدف از پرداختن به اين موضوع ، سكوت معني دار سران سازمان مجاهدين در رابطه با اين كنفرانس است و گزارش كاملتر دراين رابطه از طريق دوستانم به اطلاع افكار عمومي ميرسد.
اعضاي سازمان مجاهدين كه در دهه هاي گذشته به دليل عدم شناخت كشورهاي اروپايي به راحتي به چنين كنفرانس هايي رفت و آمد مي كردند و خود را دمكرات و طرفدار آزادي قلمداد مي كردند به دليل شناخت دقيقي كه كشورهاي اروپايي و در راس آن اتحاديه اروپا از اين سازمان تروريستي پيدا كرده عملا در ميان بحث ها و معادلات مربوط به ايران جايي ندارد وتنها توسط سازمانها ي بد نامي مانند سيا و موساد از آنان استفاده ابزاري ميشود. سازمان مجاهدين كه زماني سر كردگان خود مانند محمد سيد المحدثين و.. راهي چنين جلساتي ميكرد به دللايل مختلف (شايد كه آقايان نتوانستن اجازه سفرشان را بگيرند ) نفراتي را به كنفرانس راهي ميكند كه نه تنها ره آوردي براي آنان ندارد بلكه باعث ميشود كه نمايندگان پارلمان اروپا و حاضرين در جلسه بيشتر پي به هويت واقعي اين سازمان ببرند. 3 شركت كننده از جانب سازمان مجاهدين به همراه 2 تن از نمايندگان پارلمان اروپا كه مدتهاست از سازمان مجاهدين دفاع مي كنند! آمده بودند كه شعار راه حل سوم مريم عضدانلو را سر دهند كه در همان ابتدا خانم )Angelika Beer عضو هئيت ريسه جلسه ) با اين سخنان كه برخي از دوستان ما اخيرا جلسه اي با خانم رجوي برگزار كردند كه كار اشتباهي بود ( نقل به مضمون) به آنان فهماند كه در اين جلسه راه به جايي نخواهند برد به نحوي كه فضاي حاكم بر جلسه و صحبتهاي باقي نمايندگان پارلمان اروپا حتي راه را بر 2 نماينده حامي سازمان مجاهدين نيز بست. جالب اينجاست كه از طرف جداشدگان از سازمان مجاهدين هم همگي شركت كنندگان درخواست صحبت كردند كه به دليل كمبود وقت فقط 3تن از آنان توانستن صحبت كنند كه همگي با مورد سوال قرار دادن هئيت رئيسه به دليل برخورد دوگانه با اين سازمان(كه چرا اجازه حضور در چنين جلساتي را دارند )آنان را مورد سوال خود قرار دادند كه در سخنراني ها ي پارلمانتر ها مشخص شد كه با اين نظر موافق هستند و اتحاديه اروپا بر خلاف آمريكا خواهان استفاده ابزاري از سازمان مجاهدين كه طبق تعاريف علمي يك سازمان تروريستي مي باشد نيستند و مشخص شد كه اين اشخاص با نام هاي ساختگي مانند انجمن مدافع حقوق زنان! وغير راه به چنين مكانهايي پيدا ميكنند و جالب اينجاست كه به دليل شناخته شدن ماهيت واقعي آنان براي دولتها و پارلمانها، جرات صحبت كردن و حتي اشاره كوتاه به سازمان مجاهدين و يا مريم عضدانلو و غيره را ندارند و از همه جالب تر آنكه بلافاصله بعداز جلسه ،فرد مزبور كه به عنوان مسئول گروه 3 نفره اين فرقه بود با تماس با مسئول بالاتر خود چنين ميگفت كه :
تبريك،تبريك به همه بچه ها و خواهر مريم ، ما يك پيروزي بزرگ به دست آورديم و اين پيروزي را به خواهر مريم تبريك مي گويم ؟!
حاضرين ايراني شركت كننده درجلسه كه چنين سخناني را مي شنيدن با بهت فراوان به هم نگاه مي كردند ولي براي من و دوستانم كه زماني در درون اين فرقه بوديم به خوبي روشن بود كه در درون سازمان همه چيز مجازي است رهبر مجازي ،رئيس جمهورمجازي و دست آخر پيروزي مجازي!
اين است آخر خط سازماني كه از مردم خود جدا مي شود و در نهايت تبديل به يك فرقه مي شودو به صورت مزدور زماني توسط صدام حسين و زماني در دستان موساد و سيامورد استفاده قرار مي گيرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا