مجاهدین خلق

هر دم از اين باغ بري ميرسد، تازه تر از تازه تري ميرسد

هر دم از اين باغ بري ميرسد، تازه تر از تازه تري ميرسد
پرونده سیاه، بیست و یکم اوت 2006
هر چقدر كه ا ز جنايات رژيم صهو نيستي بر عليه مردم مسلمان و بي دفاع لبنان مي گذرد و شرايط سخت تر مي شود موضع گيري ضروري ترمي گردد در نتيجه دولت ها ، احزاب و جريانات ناگزيرند تا چهره واقعي خود را از زير نقاب بيرون كشيده و درو ن مايه خويش را در معرض نمايش بگذارند. مثلا برخي از دولت هاي عربي از آغاز تهاجم بصورت كج دار و مريض بند بازي كردند و تلاش كردند تا بزودي چهره اصلي خويش را نمايان نكنند اما آخرالامر از آنجا كه جبهه بند ي ها تيز تر و روشن تر شد مجبور شدند حرف آخر خود را بزنند. مثلا دولت مصر بسيار در پي حفظ آبرو و ادامه بند بازي بود اما دست آخر روز گذشته بصراحت نشان داد كه كفه ترازو را بيشتر بسمت اسراييل سنگين مي كند و با يك ايز گم كردن ابلهانه اعلا م كرد استمرار رابطه دولت مصر با اسرائيل جهت ادامه گفتگو براي بهبود بخشيدن بحران منطقه است! باز هم خوب كه خجالت كشيده بگويد ما با اسرائيل پسر عمو هستيم.
اما سازمان مجاهدين بسيار صريح تر و روشن تر از اين حرفها اعلام موضع نموده و از همان ابتدا بدنبال آن بود تا از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد و از فرط تزلزل و تذبذب از حول حليم داخل ديگ افتاد و اولا به مناسبت تصويب قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران تبريك گفت و در آن خواستار تحريم ايران و اعمال قاطعيت عليه رژيم ايران شد كه البته اين خوش رقصي خاص مريمي بود كه خيلي هم جاي تعجب نداشت اما موضع گيري سازمان در تجاوزات اسرائيل عليه مردم لبنان گام جديدي در وقاحت خاص الخاص سران و رهبران اين سازمان بود كه عليرغم اينكه اين هم خيلي جديد نبود اما اگردر عرصه بين المللي مقداري هم بدنبال مختصات خود مي بود ميديد در تك نقطه اي در مختصات صفر نقشه قرار دارد و هيچ كس با وي هم آوا نيست زيرا اين ميزان حمايت آشكار از اسرائيل حتي از خود اسرائيل هم بعيد است و هر چقدر كه بحران حاد تر ميشد انتظار ميرفت با مشاهد ه اين جنايات هولناك كمي دچار عذاب وجدان شده و موضع متعادل تري كه نه سيخ بسوزد نه كباب بگيرند (مگر ميشود عذاب چيز نداشته را كشيد ) اما با نمايش اخير آقاي كريم قصيم و مصاحبه اش با سايت همبستگي الحق و الانصاف از خود اسرائيل هم سبقت گرفت و در وقاحت و بي پرنسيبي سياسي به سكوي نخست رسيد و برند ه مدال شد كه احتمالا اين مدال بزوي توسط امريكا كه داوري اين بازي ها را بعهد دارد به گردن سازمان آويخته خواهد شد.
نامبرده وقتي كه درمقابل پرسشي در مورد جنگ لبنان و علل پيدايش و آرايش قوا قرار مي گيرد براحتي و بدون هيچ گونه تناقضي پيش از آنكه به غير قانوني بودن موجوديت صهيونيست بپردازد چنين پاسخ مي دهد.
اين جنگ وحشتناك و ويرانگر توسط حزب الله و نهايتا از جانب رژيم ولايت فقيه بر انگيخته شده و توسط سياست دولت احمدي نژاد فراهم شده و در اتوبان بي پرنسيبي سياسي حتي نيش ترمزي هم نكرده و پر گاز به جلو رفته ودولت احمدي نژاد را به موضع گيري جنگ طلبانه عليه اسرائيل و تكرار حرفهاي فاشيستي عليه يهوديان و انتقال هزاران موشك براي حزب الله متهم ميكند كه البته اگر با موضع گيري هايشان عليه رژيم ايران كاري نداشته باشيم و آنرا نوعي مبارزه دنده عقب تلقي كنيم اين دفاع هيستريك و افسار گسيخته از اسرائيل هر گز براي هر انسان شرافتمند در هر كجاي دنيا قابل فهم نيست. پس بايد در انتظار گذشت زمان و قضاوت تاريخ بنشينيم تا به مصداق.
از كوزه همان برون تراود كه در اوست. منتظر تراوش هاي جديد تر و عجايب رو زگار از جانب مجاهدين و به اصطلاح شوراي ملي مقاومت با شيم.
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا