مجاهدین خلق

ترک عادت موجب مرض است

ترک عادت موجب مرض است
سایت پرونده سیاه، پنجم نوامبر 2006
13 آبان 85
موج اعتراض و دادخواهی، فریاد مظلومیت قربانیان خشونت وترورکه طی چند دهه گذشته تا امروز بدست تیم های تروریستی رجوی به خاک وخون کشیده شده اند، در ایران واقصی نقاط دنیا فرا گیر شده ومی رود تا طومار مردم ستیزی دشمنان ایران را در هم پیچد.
اخیراً قربانیان ترور وخشونت، فرزندان خانواده هایی که پدر، مادر وفرزنداشان بدست تیم های آدمکش رجوی ترور شده اند، در راستای افشاگری ماهیت ضد انسانی رجوی توانستند به ژنو بروند، افراد اعزامی از کانون هابیلیان توانستند ضمن دیدار با نمایندگان اروپایی با افشاگری مستند سیلی محکمی بر بنا گوش رجوی بزنند، و اروپاییان را ازعوارض و خطر فرقه تروریستی رجوی آگاه نمایند.
سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در اروپا ضمن آه وفغان درد آلود ناشی از سوزش بین المللی تأکید کرد :
بدون شک خلق و مجاهدین خلق بند از بندِ رژیمتان خواهند گسست.
چند هفته از اعزام اعضای کانون هابیلیان به اروپا می گذرد، شدت ضربات سیاسی وبهم ریختگی رجوی به حدی است که هر روزبا موضع گیری تازه ای بر زخم لاعلاجش نمک می پاشد.
در شرایطی که التیماتوم اخراج از اشرف وخاک عراق خواب خوش رجوی ها را بهم زده ولحظه ای آرامش وقرار ندارند، نه راه حل سوم مریم جواب داد ونه ربع قرن جاسوسی اتمی به ثمر می نشیند وهر روز بر یاس ونومیدی رجوی وشورا می افزایند. تنها شگرد رجوی وارونه نمایی و تمسک به تهدید وترور است. در رابطه با افشاگری کانون هابیلیان نیز چاره ای جز تهدید تروریستی ندارد، بدون اینکه عواقب دادخواهی قربانیان ترور وخشونت یعنی خانواده های 16000 شهروند ایرانی که طی هزاران عملیات تروریستی به خاک وخون کشیده شدند، فکر کند. بیراه دیروز را در پیش گرفته وهرگز نمی خواهد اشتباهات خود را بپذیرد.
از آنجایی که ترک عادت موجب مرض است رجوی ترجیح می دهد تا از اهرم ترور برای خاموش کردن افشاگری های حق طلبانه استفاده کند. ولی واقعیت این است که بر خلاف ضربالمثل قدیمی سرطان هزار چنگ فرقه رجوی به اندازه ای وخیم شده که با تهدید وترور وادامه عادت دیرینه وضد انسانی اش هم بهبود نمی یابد.
هر گونه داد وفغانی پیرامون افشاگری قربانیان تروریزم و اعضای جداشده بیهوده است، وقت آن فرا رسیده تا فرزندانی که پدرانشان هدف آماج مسلسل های انسان سوز رجوی قرار گرفتند، با اعزام وعزیمت به سراسر جهان با افشاگری بی امان سکوت سیاسی اشان رابشکنند، حتی اگر رجوی بار دیگر ماشین ترور را بر علیه مردم ایران فعال نماید، نباید لحظه ای از افشاگری بر علیه او دریغ نمود.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا