پیام رندانه خانم رجوی به خانم سگولن

پیام رندانه خانم رجوی به خانم سگولن
ادوارد ترمادو، بیست و چهارم نوامبر 2006
در انتخابات درونی اخیر درفرانسه خانم سگولن رویال ازحزب سوسیالیست فرانسه به پیروزی رسید، خانم سگولن کاندیدای ریاست جمهوری ازسوی حزب سوسیالیست در انتخابات آینده ریاست جمهوری در فرانسه می باشد.
خانم مریم رجوی اما پیام رندانه ای بمناسبت پیروزی خانم سگولن به ایشان فرستاد تا از این طریق جای پای خود را در فرانسه محکم کند،خانم رجوی دراین پیام تلاش نموده تا قبل ازبه قدرت رسیدن خانم سگولن دل او را بدست بیاورد تا شاید در آینده و در دوران حکومت ایشان بتواند درفرانسه با حمایت حزب سوسیالیست که حزب حاکم خواهد شد و در رآس آن رئیس جمهور فرانسه موقعیت سازمان مجاهدین را در فرانسه تعقییر دهد، درضمن خانم رجوی درپیام خود برای رئیس جمهورآینده فرانسه خط وخطوط هم مشخص کرده.
دورانی که حزب سوسیالیست در فرانسه حاکم بود وسازمان مجاهدین هم درفرانسه ازموقعیت نسبتآ خوبی برخورداربود زمانی بود که برای فرانسه چهره واقعی سازمان زیر ماسک دمکراسی پنهان بود و سازمان نیز با هر دوز وکلکی بود در فرانسه خود را سرپا نگه می داشت اما پس ازاینکه نه تنها برای فرانسه بلکه برای تمام کشورهای اروپائی پرده ها کناررفت وچهره واقعی سازمان شناخته شد سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد ونام سازمان درلیست سازمانهای تروریستی ثبت شد وبه همین دلیل هم تلاش های خانم رجوی برای بدست آوردن دل خانم سگولن بی فایده است ودردی از دردهای سازمان را دوا نخواهد کرد( آن صبو بشکست وآن پیمانه ریخت).
خانم رجوی،اگرانتخاب خانم سگولن یک برابری واقعی است فراموش نکنید که این برابری در فرانسه اتفاق افتاده نه در قرارگاه اشرف و توصیه من به شما این است که ازاین برابری درس بگیرید ودست ازاستثمارزنان ومردان درمناسبات سازمانی خود بردارید.
اگر برابری زن و مرد ازاولویتها در سازمان شما محسوب می شود پس چرا در سازمان شما روسری را به عنوان فرم نظامی به زنان دردرون سازمان تحمیل می کنید واجازه نمی دهید هرفرد بطورآزادانه داشتن یا نداشتن روسری را خود انتخاب کند مگر نه اینکه این زنان بقول شما آزاداندیش ترین وانقلابی ترین زنان درجهان هستند پس چرا درمناسبات سازمانی اجازه تصمیم گیری ندارند؟
اگردرسازمان شما برابری وجود داشت پس چرا به افرادی که از اردوگاه های اسیران جنگی درعراق به ارتش شما پیوسته بودیم اردوگاهی خطاب می کردید وبین ما بقول شما اردوگاهی ها وکادرهای خود تفاوت قائل می شدید در حالیکه ما اسیران جنگی ایرانی در برابر دشمن خارجی یعنی صدام جنایتکار از آب وخاک وناموس ایران وایرانی دفاع کرده بودیم و9 سال هم با عزت وافتخار اسارت را تحمل کرده بودیم وهرگزدستمان را همراه صدام به خون ایرانی آلوده نکرده بودیم شاید ازنظرشماجرم ماهمین بودکه چرا در برابر صدام حامی وپدر خوانده شما ایستادگی کرده ایم؟
خانم رجوی،لطفآ نگاهی به لباسهای پرزرق وبرق وگرانقیمت خود بیاندازید وسپس نیم نگاهی هم به لباس زنانی که درکنارشما وتحت سلطه شما هستند ویا به آرایش صورت خود کمی دقت کنید وبعد به صورت همان تحت سلطه های خود که حتی از ابتدائی ترین آرایش هم ممنوع شده اند بنگرید آنوقت برابری را خود درخواهید یافت یا نکند شما برابری را در این می بینید که چون مردان آرایش نمی کنند پس لازم نیست که زنان هم آرایش کنند؟در ضمن خانم سگولن ازافراد مسخ شده سازمان شما نیست که به اوخط وخطوط بدهید وامرونهی کنید که فلان کاررا انجام بدهد یا انجام ندهد،ایشان به اندازه ای سیاسی و کارکشته است که ازسوی حزب سوسیالیست فرانسه کاندید ریاست جمهوری آینده کشوری مثل فرانسه شده شما لطفآ خط وخطوط خود را بگذارید برای آن دسته از افرادی که آنان را دردستگاه عقب افتاده فرقه ای خود با سشتشوی مغزی مسخ کرده اید.
البته پیام خانم رجوی به خانم سگولن ازسرناراحتی هم می تواند باشد چون وقتی که خانم رجوی با خود حساب می کند درمی یابد که ازغافله خیلی عقب است زیرا ایشان درسال 1372 مقام ریاست جمهوری را از دست حضرت مسعود(رهبر بی بدیل) دریافت کرد وقرار بود تا6 ماه بعد از آن هم در تهران باشد اما تا کنون در جا می زند اما خانم سگولن نه رهبری بی بدیل داشته نه انقلاب آنجنانی ولی دارد بی دردسر رئیس جمهور می شود خوب ناراحتی هم دارد. ندارد؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا