خانواده ها

نامه دوم خانواده های گیلک به مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا

جناب آقای جوزپ بورل مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا

گرمترین درودها و سلامهای ما را پذیرا باشید.
همزمان با ورودتان به سرزمینمان ایران در روز دوشنبه گذشته درنظر داشتیم به اتفاق جمع محدودی ازخانواده های اعضای گرفتار دریک فرقه مخرب کنترل ذهن و تروریستی موسوم به سازمان مجاهدین خلق به دیدارتان درتهران نائل شویم ولیکن متاسفانه بواسطه حجم بالا وبرنامه ریزی شده دیدارهایتان با مسئولان ذیربط و ذیق وقت موفق به دیدارتان نشدیم .
حال صمیمانه و درکمال ادب واحترام صورت مساله که طبعا مطالباتی درآن مستتراست را با هدف پیگیری نامه اول مان به شما را بقرار زیربه عرض میرسانیم .

ما شماری ازخانواده های اعضای اسیر و گرفتار در فرقه مخرب رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق هستیم که هریک عضوی یا اعضایی ازخود دراسارت و زندان رجوی دردهکده 12 هزارنفری مانزدرکشورآلبانی داریم که بواسطه عدم اطلاع ازصحت وسقم سلامت شان بسیار بسیار در نگرانی بسرمی بریم .
مضاف براین نگرانی خبرها حاکی ازاین است که درطی یکسال گذشته بالغ بر12 تن ازاعضای اسیروناراضی به بهانه های کذایی مریضی به کام مرگ فرورفتند که ازنگاه ما چنین مرگهایی بسیاربسیارمشکوک قلمداد میشود طوریکه نگرانی ما نسبت به سلامت عزیزانمان را صدچندان کرده است .


جناب رئیس
حقیقت امرمابعد جابجایی وانتقال اسیران ازعراق ناامن به دیارآلبانی انتظار داشتیم که روند ارتباط با عزیزانمان بهبود یابد و توانسته باشیم با خیالی آسوده ودرکمال امنیت و ارامش با هم نامه نگاری وهمچنین ارتباط تلفنی و چه بسا دیدارنزدیک داشته باشیم که این امرمهم برآمده ازمنشورملل متحد درخصوص حقوق زندانیان بوده که شما بیش ازهرکسی ازآن مطلع وبا خبرهستید وطبعا تحقق آنرا ازشما انتظارداریم که به گمان ما ازحقوق اولیه واز بدیهیات است .
کارکرد فرقه رجوی به محوریت مریم قجرعضدانلو در چهار سال گذشته در به اسارت نگهداشتن اعضای خود در آلبانی، ما را به این حقیقت مهم رسانیده که وضعیت اسیرانمان درآلبانی به نسبت حضورشان درعراق نه تنها بهترنشده بلکه بدترهم شده است وعملا از زندانی به زندانی دیگر انتقال یافته اند و برای همیشه حضورمان در آلبانی کم رنگ وحتی بیرنگ شده است ومتاسفانه بواسطه حمایت دولت و روسای آلبانی ازمجاهدین خلق تمام راههای دسترسی به عزیزانمان مسدود شده است .
لابد مستحضر هستید که خانم مونیکا کروئه مازی مابعد حضور روسای آلبانی درمقر مریم رجوی، درهفته گذشته به دیدار مریم رجوی رفته و متاثر از دروغبافی وشیطان صفتی مریم او چند قطره اشکی هم ریخته است وبا وجود مهمان خواندن تروریستها انتظارعضویت دراتحادیه اروپا را هم دارد .!
جناب رئیس
خلاصه حرف ما اینستکه جمعیتی نزدیک به 3000 نفرازعزیزانمان دریک کشورغریب تحت سلطه یک فرقه مخرب وکنترل ذهن وتروریستی با حمایت یک دولت فقیر و نیازمند به منافع زودگذراقتصادی گرفتارشده اند که مطلقا ازحقوق شهروندی برخوردار نیستند وامنیت وآرامش ندارند که باید فکری وراهکاری فوری وانسانی برای نجات آنان ازاین مخمصه اندیشیده شود.
دردمند وچشم براه درانتظار پیگیری مجدانه شخص جنابعالی درخصوص تحقق مطابات مشروع وبحق خود واسیرانمان هستیم .
دراین مسیرانسانی وخیرخواهانه برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم .

خانواده های گیلک به مسئول جدید سیاست خارجه اتحادیه اروپا نامه نوشتند.

خانواده های دردمند وچشم انتظار از ایران – گیلان

خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی از استان گیلان
1. حوری افضلی
2. زهرا ومسعود احمدی
3. طاهره وناهید ایمانی خوشخو
4. طاهره بازرگانی
5. منیره واحمد بازگونه
6. متیرا جعفرپور
7. محبوبه پورتولمی
8. مریم ترابی
9. مژگان تقی پور
10. اکرم تقی پور
11. اعظم تقی پور
12. پوران چاوشی
13. نسرین چاوشی
14. سید زهرا حسینی
15. ربابه حقگو
16. صدیقه حسینی
17. فاطمه ( پری ) خاوری
18. فریبا خدا پرستی
19. طاهره داورمنش
20. زهرا دخت مسرور
21. معصومه رئوف بشردوست
22. هاجرریحانی مقدم
23. سلیمه رضایی
24. اعظم سید سدیدی
25. آذرسید سدیدی
26. پوراندخت سید سدیدی
27. صفورا سید سدیدی
28. افسرساعتچی
29. حلیمه شکیبایی
30. مریم صالح
31. نسرین عترتی کوشالی
32. زهرا فرحناک
33. زیبا قوامی
34. فاطمه کامیاب
35. فهیمه گرفمی
36. قدسی گنجی
37. حسنی منصوری
38. ربابه محجوب
39. صفورا مقدسی
40. شهنازنادری
41. خاتون نظرپور
42. آذرنگهدار
43. لاله نقره ساز
44. هایده ناصرحجتی
45. پروانه وحدانی پور
46. معصومه یزدانی
47. بتول یوسفی
48. محمدعلی آقاجانی
49. هادی آلفته
50. مهدی اکبری
51. ولیرضا اکبری کهنه سری
52. مجید استادیان
53. حسن اعتمادی
54. مهربان بالایی
55. اصغربیاتی
56. یدالله پورپیردهقان
57. اسماعیل پورحسن
58. سید خلیل پورشافع
59. فرزان پورعابد
60. علی تولمی مقدم
61. جهانگیرجمالی
62. علی اصغرحاتم
63. میرافضل حبیب پورشریفی
64. فرهاد حسن پور
65. محمدرضا حقیقت
66. رضا حسن زاده
67. سعید خوش کردار
68. بابک خلیلی
69. محمود دهقان
70. عظیم راد محمدعلیزاده
71. منصورراهدار
72. محمدتقی سرپرست
73. محمد شبرخ
74. جبارصباحی
75. مسعود طوسی بخش
76. حمید علی اکبری
77. محمدرضا فیضی
78. محمد قادری
79. اسماعیل قاسمی
80. علی قلیزاده
81. عیسی گل محمدی
82. جمشید لقمانی
83. سیدولی محمدزاده
84. داود مراد خانی
85. مهدی مظلومی
86. ابراهیم موسی پور
87. سید مرتضی میرموسوی
88. مهدی نوروزی
89. محمدجواد نوروزی
90. اسماعیل نیکزاد
91. اسماعیل واحد خوش چهره
92. علی وظیفه شناس
93. ولی یکتا پرست
94. محمدتقی یوسفی
95. امیریونس حقیقی
96. ایوب آذری بگلوری
97. محمد علی آگهی
98. خسرو احمدپور
99. حبیب افشانی
100. سیفعلی اصلانی
101. ابراهیم ( امین ) اسدان
102. فرامرزاقبالی
103. حمید ادهم ملکی
104. مجید ( شعبان ) اسرافیلیان
105. کیومرث ومهربان بالایی
106. محمدباقربانکی
107. مجید بزرگ زاده سندی
108. منصوربلالی
109. حسن بهارستانی
110. علی پاپون
111. احمد پاک نهاد
112. محمد جعفرپسندیده
113. علی پورمحمدی
114. مصطفی پوراحمد
115. عادل پورجعفر
116. علیرضا پورجعفر
117. اسماعیل تقی پور
118. محمد رحیم تقی پور
119. مسعود جوادزاده
120. فرهاد ( علی ) جلیل زاده
121. مجید جمال نژآد
122. اسماعیل وابراهیم جامع
123. حسن (آرمان ) جم
124. اسماعیل چمنی
125. ابراهیم چرم فروش
126. رضا چاوشی
127. محمدعلی حقگو
128. هامون حسن دوست
129. سیدابراهیم حسینی
130. ابراهیم حقیری
131. ولی حقیقت طلب
132. کیانوش حلاج پور
133. حسین حقگو
134. جلال ومجید خورسندی آستانه
135. غلامرضا دیبایی
136. صادق دلاور
137. محمد اسماعیل دلسوزبحری
138. احسان دادارخواه
139. جواد دولت پور
140. ابراهیم ( رحیم ) روشن دل
141. سعید رجایی پور
142. کاظم رمضانی
143. محمد رحمت خواه
144. علی زمان رستمی
145. بهمن رضایی
146. اسماعیل رضائیان
147. بیژن رمقی
148. احمد رهبر
149. مجید رجبی شهرستانی
150. علیرضا روستایی
151. علی راسخی
152. سعید راسخی
153. مظفر زکی زاده
154. داود زاداسماعیلی
155. حسین سجودی حقیقی
156. میرشمس سید سدیدی
157. سید جعفر سادات محسنیان
158. خسرو سلیقه دار
159. عباس شیدایی
160. شهریار شاخص
161. علی شمس افضلی
162. بهمن صالحی
163. بهمن عابدی
164. مقصود عباسی
165. جاوید عجبی
166. ایرج علیپور
167. محمدرضا علیپور
168. اسماعیل علیپور
169. نصرت علی مرادی
170. حسین علیخواه
171. قاسم غمگسار
172. روزبه غنی پور
173. منوچهرغلام پور
174. حمید فیروزی
175. مهدی فرزانه کار
176. جمشید قلیزاده
177. مصطفی گنجی
178. محمد حسن گنج آور
179. حبیب کهنی
180. ابراهیم کفایتی
181. سیدعلی اکبر کاظمی
182. احمن وبهمن کامیاب شریفی
183. میرمسعود میری
184. میرحافظ میرعیسی پور
185. محمدتقی محمدی
186. اصغر مهدی زاده
187. نادر مراد زاده
188. اسماعیل مرادمند
189. غلامحسین ملون
190. اسماعیل منصوری
191. محمد رضا میرزا محمد علیپور
192. یوسف مبرهن
193. محسن مهرورز
194. محمد حسین ملکی
195. یزدان مجتهدی
196. سیدضیاء میرحسین مقدم
197. عبدالرضا مخزن زاهدی
198. کیخسرو(سینا) مومن نژاد
199. قاسم نجف زاده
200. محمد مهدی نظیفی
201. رمضانعلی نیک روش
202. سید ابراهیم نورنیا
203. علیرضا نژاد شمس
204. نصیر نصیری
205. میرمحمد واحدی
206. بهادر وهیمی
207. فرشاد والی زاده
208. محمود هادی پور
209. محمد علی یکتا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا