تجمع 42نفره‎ی دارو دسته‎ی رجوی در نیویورک

این گزارش از آن رو تهیه گردید که بر اثر شدت افتضاح برگزاری تجمع مجاهدین در نیویورک، که هیچیک از سایت‎های تابعهی مجاهدین حاضر نشدند عکس و گزارشی از آن را درج کنند و تنها یک سایت آنها، گزارش کوتاه نوشتاری از آن را منتشر ساخت، نیاز به اطلاعرسانی در مورد آن احساس گردید.

روز جمعه 28 آوریل 42 تن از اعضاء و وابستگان به باند تروریستی مجاهدین در نیویورک و در مقابل دفتر سازمان ملل متحد تجمع کردند.

مریم رجوی که از ماه پیش برای روحیه دادن به نیروهای وارفته‎ی گروهش، کرسی خواهی در سازمان ملل را بر رؤیاهای خود افزوده است، برای کمی اعتباربخشی به این آرزوی محال، آن را از زبان "میلی فای" که یک نمایندهی کبکی در کانادا میباشد، بیان داشت.

مریم رجوی بار دیگر از زبان وی، استعانت و استمالت خود از امریکا را به نمایش گذارد و خواهان بیرون آوردن نام باند رجوی از لیست گروه‎های تروریستی گردید.

اما نکته‎ی بسیار بااهمیت این بود که هیچیک از نمایندگان کنگرهی امریکا که علیالظاهر از مجاهدین حمایت میکنند، حاضر به شرکت در این تجمع نشده و با ارسال پیامهای سرکاری به دار و دستهی رجوی، گفته بودند که با آنها هستند! ناظران امور، شرکت در تجمعات مجاهدین را برای سیاستمداران امریکایی به منزلهی مرگ سیاسی آنها ارزیابی میکنند و علت استنکاف از شرکت در چنین تجمعات را ناشی از بیاعتباری شدید این گروه و عواقب همکاری با آن میدانند.

اما صحنه گردان اصلی تجمع 42 نفره‎ی مجاهدین، اعضای باند مدافعان اسراییل که خود را کمیتهی امریکاییان برای دموکراسی در خاورمیانه مینامند بودند.

زوکر (که پیش از این پیغام مجاهدین برای همکاری با اسراییل را مخابره کرد)، جیمز لی کالینز و الیس زر، اعضای این لابی صهیونیستی بودند که قصد داشتند با روحیه دادن به نیروهای وارفته‎ی دار و دستهی رجوی، آنها را همچنان سرپا نگه دارند.

علیرضا جعفرزاده که از کارشناسی مسایل خاورمیانه در شبکه‎ی جنگ طلب و صهیونیستی فاکس نیوز طرفی نبست و نتوانست اربابش را از غرقاب بحرانهای مرگبار برهاند، بار دیگر پردهها را کنار زده و در تجمعات مجاهدین به عنوان سخنران شرکت میکند.

هم زمان با این تجمع، دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین با درج یک آگهی گران‎قیمت در واشنگتن تایمز، مدعی شد که 200 انجمن ایرانی، خواهان حذف نام گروه تروریستی مجاهدین از لیست گروههای تروریستی شدند.

از آنجا که سود درج این‎گونه آگهیها برای واشنگتن تایمز، بیشتر از آن است که به راست و دروغ بودن چنین تبلیغاتی بپردازد، میبایست از جانب آن از سفارش دهندگان این آگهی پرسید که حتی اگر این انجمنهای دست ساز و جعلی نیز یک نماینده به نیویورک میفرستادند، لااقل میتوانستید 200 نفر را در آنجا جمع کنید و لازم نبود که دست به دامان نیویورک تایمز و لابی اسراییل شوید.

ایراندیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.