عملکرد سازمان

مجاهدین خلق نمیتوانند برای آزادی قدمی بردارند و گرنه حکم مرگشان را امضاء کرده اند

دریکی از ظفرنامه های مسخره ی باند رجوی که بمناسبت تعریف و توصیف همایش اینترنتی و جلسه ی شورای توجیه کننده ی جنایات رجوی انجام گرفته، چنین میخوانیم :

مقاومت ایران با گردهمایی جهانی ایران آزاد، یک خرق عادت انجام داد. این خرق عادت بسیاری از تابوهای شیخ ساخته را در سپهر سیاسی ایران در هم شکست و به دست‌آوردهای جدیدی برای مقاومت بالغ شد. مردم به چشم خود دیدند که مجاهدین توانسته‌اند در یک کشور اروپایی کوچک با اتکا به توانمندی خود، یک شهر مدرن و نمونه بسازند؛ شهری که نخستین هدف اصلی و فلسفهٔ وجودی آن، رهبری قیام و محقق کردن سرنگونی دیکتاتوری دینی است. آری مجاهدین با آنچه در مدتی کوتاه ساخته‌اند نشان دادند که ایران آزاد شده را چگونه خواهند ساخت “.

مقاومت ایران ( سازمان مجاهدین خلق – باند رجوی – فرقه ی رجوی و…) احتیاجی به آن نوع گردهم آیی که به آزادی کمک کند، ندارد.
نه تنها ندارد ، بلکه خصلتا کارهایش باید ضد آزادی ودر راستای استبداد، عدم استقلال و رهائی باشد.
ازاین روست که باید گشت ودید که این گردهم آیی برای چه منظوری انجام گرفته است.
شما که برگزاری یک کنفرانس ویدئویی را که پول در برقراری اش حرف اول را میزد ، ازتمام دفاترتان در جهان غرب با صرف هزینه های گزاف استفاده کرده اید ، باور نکنید که کار شاقی انجام داده اید.
باداشتن یک دهم این پول ، من شخصا میتوانم تنها در یک ساختمان 10 اتاقه چنین مسخره بازی هایی درآورم.
بخصوص اینکه درجلسات آنچنانی شما انتقادی درکار نیست و اگر ندرتا باشد ، اجازه ی طرح داده نمیشود وهر فرد تعیین شده برای برقراری تماس کاملا گزینش شده و حرفهای طوطی وار یکسانی را میزنند.
با داشتن اینهمه پول و حدود2هزار کارگر و اجیر کردن کارگران محتاج آلبانیایی، ساختن سوله های رنگ ولعاب زده وتبدیل آن به دفاتر وآسایشگاه ها ، کار سختی نیست وشهری که ساکنان آن تنها باید درآسایشگاه ها بخوابند ، نه مدرن ، که پادگانی وآنهم بشکل موقتی اش شمرده میشود.
مردم ایران چنین شهرهایی را که شما ساخته ومقررا ت شدید وغلیظ واسارتبار برای آن وضع نموده نخواهند خواست.
این سوله های به ظاهر فریبنده ودراساس ساخته شده بدون اصول مهندسی ، چشم ماایرانی ها را خیره نخواهد کرد.
بااین وجود اگر برصحت گفته ی خود اعتقاد دارید ، ازخانواده های اسرای رجوی دعوت کنید که دراین بهشت برین تبدیل به زندان تمام عیار شده ، حضور یافته و مشاهدات خود راباطلاع افکار عمومی رسانده وتبلیغی بنفع شما باشد ودرغیر این صورت هر مشاهده کننده ی بیطرفی براحتی خواهد گفت که دروغ میگویید.
مجددا :
استبداد دینی، کرونا را یک مائدهٔ آسمانی و یک فرصت بادآورده می‌دانست و می‌خواست با آن قیامهای در تقدیر را مهار کند. مردم را از بیم مرگ بر اثر کرونا به خانه‌هایشان سوق دهد. وادارشان کند برای لقمه‌نانی هر نوع اندیشیدن به مسائل سیاسی و سرنوشت میهن‌شان را از یاد ببرند اما گردهمایی جهانی ایران آزاد، شهابهای امید را روانهٔ شهرهای میهن کرد. به آنها گفت تغییر ممکن است، باید قیامها را ادامه داد، دستها را به هم داد و خیابان‌ها را فتح کرد “.
ابدا چنین نبود و حکومت ایران مثل سایر حکومت ها، زیان های فراوانی ازکرونا دید واحتمالا بازهم خواهد دید.
مردم را مصرف گرایی سرگرم میکند و کم وبیش از اندیشیدن سیاسی وامیدارد که محتاجان به لقمه ای نان ، سهمی ازمصرف گرایی ندارند که بی خیال باشند واین صنف اگر بطور یکپارچه کاری نمیکند که شما برای انجام آن له له میزنید، برای آنست که افق تاریک تری را درایام بعد از شورشها احساس کرده وبی گدار به آب نمیزنند .
مردمی که باید قیام کنند، سرسوزنی روی این دیوانه بازی ها و وطن فروشی های شما اعتقاد ندارند وشما ازاینکه تاثیری داشته اید، خودتان را فریب میدهید.
اگردولت توان مالی کافی داشت ، مردم را درخانه ها می نشاند که نداشت ونتوانست بنشاند وآنگاه شما ادعا دارید که دولت مردم رادرخانه ها نگه داشت؟!
سپس :
از دیگر دست‌آوردهای مقاومت ایران، برپایی اجلاس سه روزهٔ شورای ملی مقاومت، در آغاز چهلمین سالگرد تأسیس آن بود. این اجلاس که در پی گردهمایی جهانی ایران آزاد در اشرف۳ برگزار شد، این پیام را به ایران و جهان مخابره می‌کند که یک ائتلاف دیرپا و یک جایگزین سیاسی ـ دموکراتیک برای ایران آزاد فردا در دسترس است“.
من هیچ صحبتی ازمردم که در تایید این نظر شما باشد، نشنیده ام وشاید این اجنه بودند که شنیدند وبشما اطلاع دادند!
ما ائتلافی که بتواند کاری درایران بکند ، ندیده ونشناخته ایم و شما که میخواهید با چرب کردن سبیل افراد نفع طلبی مانند آقای مهدی سامع وپخش حرافی های او ، برتکثر گرایی درشورای کذابین رجوی تاکید نمایید که کارسازنیست وکسی را دراینجا سراغ ندارم که موضوع را جدی تلقی کرده وحساب کوچکی بر روی آن بازکنند.
ساده تر اینکه مردم میدانند کار جدی و رادیکال تری را نمیتوانند بکنند و توقع شما ازآنها را سفیهانه ارزیابی میکنند.
همینطور :
این مجموعهٔ منسجم و کارآمد، هم پشتیبانی مردم ایران در داخل و خارج کشور برخوردار است و هم از حمایت معنوی ناوگانی از شخصیتها و کنشگران بین‌المللی و حقوق‌بشری، اعضای پارلمانهای کشورهای مختلف و چهره‌های شناخته شده و اثرگذار “.
داخل را دیگر چه عرض کنم که شمه ای ازوضع آن بیان شد.
اما درخارج ، روسپیان سیاسی بخوبی چاق وچله شده وبا معده ای پر حاصل از خوب خوری ها وپرخوری ها ، میتوانند چنین قول هایی پریشان بشما بدهند که تحقق این قول ها درتضاد با جامعه ای است که حنیف نژادها به ما وشما وعده داده اند!
نوید

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا