مسعود رجوی

رجوی و حمایت از جنایت های اسرائیل علیه مردم فلسطین

بالاخره رجوی سر از قبر در آورده و در مورد فلسطین به عجز و لابه پرداخت. او نه اینکه اسرائیل را مسئول کشتار مردم بی گناه فلسطین بداند بلکه از همان ابتدا سعی نمود مقصر حمله به غزه را ایران جلوه دهد! حالا سئوال است وقتی اسرائیل دست به کشتار مردم بی گناه فلسطین زده و مدت دوازه روز از حملات بی وقفه می گذرد چرا هیچ موضعگیری نکرده و از قبر خویش بیرون نیامده است ؟ اکنون که با مقاومت مردم فلسطین سران جنایت کار اسرائیل مجبور شدند دست به آتش بس بزنند، رجوی فرصت طلبانه از سوراخ موش بیرون آمده و با خرمرد رندی باز هم سعی دارد روی جنایت اسرائیل خاک پاشیده و مقصر را ایران جلوه بدهد! کار کثیفی که فقط از عهده سران جنایت کار فرقه بر می آید.

رجوی جنایت کار در قسمت دیگری حکومت ایران را نخستین خائنین به آرمان و رهبری فلسطین می داند! اظهارات مشمئز کننده ای که حتی صدای مخالفان را در آورده است . در فرهنگ رجوی وقتی کسی در مقابل اسرائیل قرار می گیرد باید تن به خفت و خواری بدهد . در فرهنگ رجوی مردم غزه باید به سازش کاری مانند محمود عباس خیانت کار تن بدهند . در فرهنگ رجوی مردم غزه باید همیشه تو سری خور جنایت کاران اسرائیلی باشند . مردم غزه حق دفاع از خود در مقابل اسرائیل را ندارند . به همین خاطر وقتی مردم غزه تن به مقاومت و مبارزه با اسرائیل جنایت کار می دهند باید مقصر جلوه داده و نشانه ها را سمت حکومت ایران بگیرند! همان حرفی که سران اسرائیل آن را نشخوار می کنند . باید گفت که اولین و نخستین خائن به انقلاب مردم فلسطین شما رجوی ها و دار و دسته جنایت کارتان می باشد .

رجوی روزی با شعار حمایت از انقلاب مردم فلسطین با فریبکاری کارش را شروع نمود ولی به مرور شاهد بودیم که دیگر خبری از اعلام حمایت از انقلاب و مردم فلسطین نبود و به حمایت از جناحی که به سازش با اسرائیل تن دادند، پرداخت . همانگونه که شاهد هستیم وقتی دور جدید حملات اسرائیل علیه مردم غزه شروع شد حتی محمود عباس سازشکار فقط به صورت صوری از اسرائیل انتقاد کرد و رجوی در همین راستا نیز در مقابل حملات وحشیانه اسرائیل خفه خون گرفت و انگار جنایتی علیه مردم بی گناه غزه انجام نگرفته است و در این رابطه هر کسی که از انقلاب مردم فلسطین و غزه حمایت کند باید دشمن قلمداد شده و مقصر نه اسرائیل بلکه ایران جلوه داده شود .

ما اعتقاد داریم وقتی هر مسلمانی مورد ستم قرار بگیرد باید مورد حمایت قرار گیرد و مردم فلسطین هم از این قاعده خارج نیستند حال هر چقدر رجوی بخواهد در مورد فلسطین به روده درازی بپردازد .همه چیز در فرهنگ و قاموس رجوی رنگ عوض می کند ! جنایت کار باید مظلوم و مردم فلسطین باید مقصر جلوه داده شوند! آیا با این اندیشه خراب و همسو با اسرائیل می تواند راهی به جایی ببرد ؟

در ادامه رجوی عنوان می دارد حکومت ایران بیش از هر کس خواهان جنگ و خون ریزی و صدور ارتجاع و تروریسم در منطقه است !!!. اگر کسی با فرهنگ رجوی آشنا باشد می داند که این گفته وی دروغی بیش نیست . اگر علت حمله اسرائیل به غزه را موشکافی کنیم در خواهیم یافت که اهالی روستای شیخ جراح در مقابل اسرائیل به مقاومت پرداختند و خواهان گرفتن حق خود بودند به همین خاطر مردم غزه به حمایت از آنان پرداخته . حالا اینکه رجوی حکومت ایران را عامل جنگ و خون ریزی می داند، شما پیدا کنید پرتغال فروش را؟

چرا از شروع درگیری بین اسرائیل و مردم غزه هیچ گونه موضعگیری علیه این جنگ توسط مریم قجر و شوهر در گل مانده اش گرفته نشد و همین که اسرائیل مجبور شد آتش بس را قبول کند، رجوی یادش افتاده که مردم فلسطینی هم وجود دارند . ای ننگ بر شما سیاه دلان که این گونه سعی دارید حقایق را وارونه جلوه بدهید .

رجوی بهتر است دلش را به قیام آتشین در داخل !!! خوش نکند چون بیش از چهار دهه این اراجیف شما را می شنویم و هر بار شکستی مفتضح تر از شما می بینیم. شما بهتر است به شورش در داخل مناسبات خودتان فکر کنید که هر روز ابعاد بیشتری می گیرد و به همین خاطر است که باز هم برای کله پزی دست به یک سری نشست هایی زدید تا افراد را با فریبکاری باز هم در مناسبات جهنمی خود نگهدارید . حال باید از رجوی کفن پاره سئوال نمود که آیا قیام آتشین در داخل کشور انجام می گیرد یا در مناسبات واپسگرا و عقب مانده شما ؟

رجوی با عدم موضعگیری در مقابل حمله جنایت کارانه اسرائیل به مردم بی گناه غزه به خوبی نشان داد که کاملاٌ در راستای منافع آنان کار کرده و دیگر به یکی از عوامل موساد تبدیل شده و فکر می کند که شاید از اسرائیل برایشان آبی گرم شود اما رجوی ها باید این خواسته خود را به گور ببرند .

هادی شبانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا