انجمن های مستقل

ویراستاری کتاب توسط محقق و نویسنده استاد محمد جابانی

مطلع شدیم که دانشمند گرانمایه استاد محمد جابانی آمادگی خویش را برای ویراستاری کتاب در خارج از کشور نیز، اعلام نموده است.
ایشان که تاکنون کتب بسیاری در زمینه های تحقیقی و ادبی و تاریخی به چاپ رسانده است، متذکر گردیده اند که مایلند کتب جدا شدگان از سازمان مجاهدین را که محتوای آگاهی رسانی و یا تحقیقی – علمی داشته باشد ویراستاری نمایند.
کتاب هائی که نویسندگان تجارب خویش را در گذر زمان به رشته تحریر درآورده اند، نیز پذیرفته میگردد.
با توجه به اینکه خود ویراستار سه تن از فرزندان خود را در راستای مبارزه با دیکتاتوری مذهبی برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی از دست داده است، احساس و درد مشترکی با نویسندگانی که قدمی و قلمی در این مسیر برداشته اند دارد، هم از این روی بهتر می تواند روح مطلب را در ترکیب کلمات و جملات در روان خواننده جاری نماید.
برخی از کتبی که تاکنون توسط استاد محمدجابانی به رشته تحریر درآمده است شامل:
1- اندیشه ها و دیدگاه ها
2- آذرستان
3- باکودکان محروم از محبت پدر ومادر چگونه برخورد کنیم؟
4- تحول مرثیه در ادبیات کهن پارسی
5- خان خانی
6- تربیت در گلستان سعدی
8- سر زمین و مردم قوچان هفت جلد
9- مجموعه هائی از اسناد خطی که بزودی به چاپ خواهد رسید.
کانون رهائی پنجم مارت 2007

کانون رهایی، هشتم مارس 2007

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا