اعضاء جداشده از فرقه رجوی

کلفت دوم؟! شما در مقرها پادشاهی می کنید

زهرا مریخی و امثال زهرا مریخی که قرار بود کلفت دوم باشند، پادشاهی می کردند و در بهترین امکانات رفاهی بسر می بردند .
رجوی در تمام وجودش یک روده راست وجود نداشت! وقتی انتخابات شورای باصطلاح رهبری یا مسئول اولی در فرقه صورت می گرفت رجوی در نشست عمومی به آنها می گفت مبادا خودتان را گم کنید! شما به خاطر توانمندی که دارید به این جایگاه نرسیدید. شما کلفت دوم هستید و هر چه دارید از من و مریم دارید . خودتان کارهایتان را انجام می دهید حتی غذای شما مثل ما بقی است و حق ندارید خودتان را بالاتر از همه بدانید .

حرف های رجوی در نشست برای دل خوشی ما بود و در مقر عکس آن ثابت شد! یکی از زنانی که رجوی او را عضو شورای رهبری کرده بود مسئول مقر ما بود و پادشاهی می کرد. چهار الی پنج تا زن در خدمت او بودند. چون در ارکان بودم در جریان بودم یکی رخت های او را می شست. یکی کفش های او را واکس می زد. یکی مسئول میهمانان بود و یکی مسئول غذای او بود. و در وعده های ناهار و شام غذای مخصوص او را از آشپزخانه تحویل می گرفت.

فواد بصری

این صحنه ها را که می دیدم بهم می ریختم. زنی تازه به دوران رسیده بایستی چهار پنج نفر به او می رسیدند . من هم تناقضاتم را گزارش کردم و به زن تازه به دوران رسیده دادم . در گزارشم قید کرده بودم حرفهایی که برادر در نشست در رابطه با شما زد و مواردی که الان می بینم در تناقض است. شما کلفت نیستید شما در مقر پادشاهی می کنید! شما مسئول مقر هستید ولی عملا شما را نمی بینیم. ما در گرمای سوزان مشغول کاریم و شما در اتاق کار زیر کولر بسر می برید .

می دانستم چه عواقبی در انتظار من است، تجربه اش را داشتم . دو روز بعد مسئول مقر در سالن غذا خوری نشستی برگزار کرد یک سری از کادرها را نسبت به من توجیه کرده بود. چند نفری رفتن پشت میکروفن شروع کردند به صحبت کردن صحبتهای آنها که تمام شد مرا صدا زد و گفت بیا پشت میکروفن. در ادامه گفت تو خجالت نمی کشی این گزارش را نوشتی؟ تو به خواهر مریم دهن کجی کردی! همین را که گفت نفراتی که توجیه شده بودند پشت سر من صف کشیده بودند و شروع کردند به بد و بیراه به من!

روی پیشانی ام ضد انقلاب را هک کرده بودند. به مسئول مقر می گفتند خواهر این ضد انقلاب است، ضد سازمان است، کارت رژیم را بازی می کند، چرا این را اخراج نمی کنید؟ این گزارش نمی نویسد، اگر هم بنویسد به رهبری ما و به همه توهین می کند. دیگری می گفت مناسبات ما را با محفل شخم می زند بعد از اینکه سقف سالن غذا خوری مثل آوار بر سرم خراب شد در نهایت مسئول مقر همه را ساکت کرد و گفت گزارشت را وقتی خواندم تمام تنم لرزید دشمن ما این گزارش را نمی نویسد تو چطور جرات کردی ؟ این بار را ندیده می گیرم ولی اگر یک بار دیگر از این مزخرفات بنویسی در یک محل بزرگتر و جمع بیشتر برای تو نشست ترتیب می دهم .
در مناسبات کثیف رجوی هیچ کس حق اعتراض نداشت هر کسی اعتراض می کرد با سرکوب و تهدید مواجه می شد .
فواد بصری

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا