سوزش شدید فرقه رجوی از گسترش عنوان فرقه برای آنها در داخل و خارج کشور

اخیرا فرقه رجوی در یکی از سایتهایش برای اولین بار به گسترش عنوان فرقه برایش به جای سازمان در داخل و خارج کشور بویژه در میان همۀ گروههای اپوزیسیون از جمله جداشدگان از این سازمان اعتراف کرده و نسبت به آن به سوز و گداز پرداخته و قسم و آیه خورده که ما فرقه نیستیم. این رسانۀ فرقه رجوی طبق عادت دیرینۀ این فرقه و همۀ فرقه ها در جهان و در تاریخ که هر گونه مخالفت و انتقاد و لقب و توصیف علیه خود را به دشمنش یا به همکاری با دشمنش نسبت می دهد این لقب و توصیف رایج و همگانی علیه خودش را هم باز به رژیم حاکم در ایران نسبت داده و به اصطلاح خودش آن را هم “رژیم مالی” کرده است!! در حالیکه اصطلاح رایج خاص رژیم علیه این فرقه که تم مذهبی دارد “منافقین” است نه “فرقه”. یادم می آید که شخص رجوی در قرارگاه اشرف در عراق در نشستی با ما خطاب به بخش تبلیغات فرقه اش توصیه می کرد که “هر کس و هر جریانی را که علیه ما لجن پراکنی بکند حتی اگر ضد رژیم باشد فورا رژیم مالیش کنید تا چهره اش خراب شده و کسی حرف او را قبول نکند”.

اخیرا دو فسیل دایناسور را که از خودشان یعنی از زانبی های همین فرقه در آلبانی هستند و سالیان متمادی از دنیا و از کتاب و اخبار بیگانه اند و اصلا معنی فرقه را نمی دانند تحت عنوان “کارشناس”!! به برنامه ای در این سایت فرقه آورده اند که در آنجا گفته اند: ما فرقه نیستیم!! اصلا اگر ازشان بپرسی فرقه چیست هیچ تعریفی نمی توانند از فرقه بکنند.

غفور فتاحیان

البته اضافه کنم که این دو رأس از مسئولین این فرقه هستند و یکی از آنها به نام عباس صنوبری است که واقعا سایت این فرقه راست می گوید که “کارشناس” است ولی کارشناس نشستهای “غسل هفتگی” است چون هر هفته صدها فاکت جنسی می نوشت که بیشتر این فاکتها تحلیل کردن باسن زنان شورای رهبری این فرقه بود که برای مبارزه به این فرقه پیوسته بودند و من این فاکتها را در روزهای جمعه که برای نشست غسل هفتگی به مقر هشتم می آمدند از این عباس صنوبری که آنها را می خواند می شنیدم که واقعا شرم آور بود. البته هرچند اصل بی شرمی متعلق به این نوع نشستهای ساخت رجوی است که افراد را مجبور می کنند زوایای ذهن خودشان را به دیگران بگویند من با افکار جنسی شخصی کسی کار ندارم ولی آنها وقتی شرم آور می شود که فرد ادعاهایی مبنی بر «پاکترین افراد روی زمین هستیم» و تهمتها و ناسزاهای بی شرمانه علیه دیگران به عمل می آوردند.

محل این نشستها چون در داخل بنگال کنار اتاق مسئول من بود و در آنجا کار اجتماعی یعنی کار برای آوردن عراقیان به قرارگاه می کردیم با گوشهای خودم می شنیدم که ایشان که اکنون “کارشناس”!! یعنی جامعه شناس فرقه شده است!! چگونه اعتراف می کرد که از صبح تا شب کارش فکر کردن به باسن زنان قرارگاه بوده! خوب پس از کجا و چطوری و کی “کارشناس” فرقه ها شده ای؟ مگر نه این است که “کارشناس” باید بیشترین کارش مطالعه و تحصیل و تحقیق باشد؟!!

«غسل هفتگی» همان نشستها برای بیان ذهنیات جنسی است که به دستور شخص رجوی راه افتاد و در آنها افراد باید هر هفته فاکتهای ذهنی جنسی خودشان را بنویسند و در حضور جمع دوستان خودشان بخوانند. این نشستها را رجوی برای سرکوب افراد و شکست شخصیت آنان به راه انداخت تا کسی نتواند کوچکترین مخالفتی با رجوی بکند.

نشست های فرقه رجوی

این عباس صنوبری که حالا به عنوان «کارشناس»!! برای بحث فرقه شناسی!! توسط سران این فرقه به صحنه آورده شده دو بار در تشکیلات این فرقه بر اثر فشارهای روحی و جنسی سکته کرده است ولی حالا با بی شرمی تمام و با سرهم کردن انواع دروغ و تهمت به دیگران می گوید که ما فرقه نیستیم بدون اینکه بگوید چرا و چگونه تو و بیش از هزار نفر امثال تو در داخل تشکیلات این فرقه فاقد هر گونه ارتباط با بیرون و خانواده و زندگی عادی هستید بطوریکه با انواع بیماریهای روحی و قلبی روبرو هستید؟!.
ولی باید به این مردک و بخصوص رئیس ومرشد فراری این فرقه گفت کور خواندی اگر راست می گویی که فرقه نیستی حداقل از دو کارشناس بیرونی که مستقل باشند استفاده کن.

و یا حداقل گزارشی ولو کوتاه از مناسبات فرقه گرایانه خودتان منجمله «غسل هفتگی» و «عملیات جاری» و «انقلاب مریم» و تمام بندهای اسارت بارآن و نشستهای طعمه در سالهای متوالی و نشستهای دیگ و هزار کوفت و زهرمار دیگر که رجوی برای سرکوب مخالفین داخلی تشکیلات خودش درست کرده برای مردم بگو تا اگر به ادعای خودت اینها برحق و درست و طبق اصول «کارشناسی» خودتان هستند مردم یاد بگیرند و عمل بکنند!!.

همچنین بفرمایید فلسفه و علت و هدف از طلاقهای اجباری و برنامۀ رقص رهایی و حرمسرای رجوی با تز حلال بودن زنها برای «رهبر عقیدتی» و ازدواج های چند باره مسعود رجوی و صدها مورد دیگر را که در این مناسبات بسته وجود داشت را خودتان مطرح کنید و شرح بدهید و اگر درست و برحق هستند خوب بفرمایید تبلیغ و ترویج کنید تا مردم قضاوت کنند و خودشان بگویند که شما فرقه هستید یا نه؟

مگر فرقه چه دارد که شما ندارید؟ اتفاقا فرقۀ رجوی بسا بسا خطرناک تر و ضد انسانی تر از فرقه های دیگر در جهان است.

خطاب به سران این فرقه می گویم: بدانید که شما با این «کارشناسان» هیچ گلی بر سر مریم رجوی نمی نشانید بلکه این مزخرفاتی که در این سایت های فرقه تان و تلویزیونتان مطرح می کنید فقط جهت مصرف افرادتان در خانۀ سالمندان یعنی همان در انتظار مرگ نشستگان درآلبانی می باشد و جز خودتان و آنها هم کسی خریدار این حرفهای شما نیست وگرنه مردم ایران و جهان خوب شما را شناخته اند و به همین علت است که هیچ ایرانی غیرتمند در صفوف سراسر خیانت شما حضور ندارد و تنها کسانی با این فرقه اند که یا در تشکیلات جهنمی آن اسیرند و یا در بیرون با پولهای کلان خریداری شده اند و هیچ استفاده دیگری ندارند و حتی خارجیها و آمریکایی های جنایتکاری مانند جان بولتون و جولیانی که از این فرقه پول گرفته و برایش کار کردند نه تنها از حیز انتفاع برای این فرقه افتادند و دیگر استفاده ای برای آن ندارند بلکه در کشور و دولت خودشان هم رسوا، منزوی، اخراج، مطرود و منفور شدند.

غفور فتاحیان – پاریس

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا