عملکرد سازمان مجاهدین خلق

ظلم مضاعف رجوی در حق خانواده اعضای فرقه

مسعود و مریم رجوی برای تحت فشار قرار دادن خانواده اعضای خود در ایران و جلوگیری از شکل گیری هرگونه ارتباط خانواده با حکومت ایران و جذب شدن در جامعه عادی دست به هرکاری می زد و حتی تا جایی پیش رفت که با اقدامات محلی و مکاتبات مشکوک و سایر موارد فرقه ای خانواده ها را به خطر انداخت و ظلم مضاعفی بر آنها روا داشت.

فرقه مجاهدین با طولانی شدن به اصطلاح مبارزه و قطع شدن از جامعه و همچنین حضور در دامان دشمنی که هر روز از فرزندان ایران می کشت به خوبی پی برد که در ایران حتی خانواده های اعضای خودش را هم از دست می دهد به همین خاطر مسعود رجوی چند سناریو را در یک مقطع زمانی در دستور کار قرار داد تا با آن پل در حال شکل گیری خانواده اعضا با جامعه عادی را خراب کند و همچنین فضای منفوریت خود در جامعه را با اقدامات مخرب خود به مظلوم نمایی تبدیل کند.

اولین سناریوی فرقه این بود که پرسنل تشکیلات فرقه ای از طریق مسعود و مریم رجوی مامور شدند از تمامی اعضا با ترفند ارسال نامه به خانواده در ایران، دست خط دریافت کنند. بالاجبار به اعضا تحمیل شد که در آن نامه ها شعارهای تند و تیز علیه سران نظام ایران داده شود و همچنین درخواست اقدامات خرابکارانه و اقدام علیه امنیت داخلی از خانواده و اقوام خود بکنند. رجوی برای تکمیل سناریوی خود در همه نامه ها عکس مسعود و مریم را گذاشته و آنها را به ایران ارسال می کرد و طوری طراحی می کرد که به دست نهادهای امنیتی برسد. تا بعد از مفتوح شدن نامه و مطلع شدن از محتوای متن ها نهادهای امنیتی روی یک استراتژی شکل گرفته بین سازمان و طیف خانواده که مثلا درحال شکل گیری ست و برای برهم زدن امنیت ملی طراحی شده برنامه ریزی کند و وارد عمل شود و تضاد به وجود آید و این توطئه ایده آل رجوی بود و درمقاطعی هم طبق بولتن های داخلی، موفق هم شده بود.

و اما توطئه و سناریوی ضد خانواده بعدی در سرفصل حضور گالیندوپل نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران بود که رجوی از یک ماه قبل هزاران نامه از اعضای خود با اسم های غیرواقعی و مشکوک برای آن نماینده فرستاد و در کنار آن یک دور دیگر نامه از افراد اخذ کرد و در آن نامه ها از خانواده ها درخواست حضور نزد نماینده ویژه درتهران کرد و به خانواده خط و خطوط ارسال شد که شعار دهند و از حضور نماینده ویژه سوء استفاده کرده و شعار مرگ بر حکومت سر دهند تا دنیا به حقانیت رجوی برسد. در واقع این سناریوی ضد خانواده هم باعث به سختی افتادن خانواده ها می شد. یکی از اعضای سازمان به نام مهدی عبدالرحیمی در جلسه سازمانی به عنوان انتقاد از عملکرد سازمان گفت من انتظار نداشتم سازمان و رهبری، خانواده ها را برای منافع سازمانی به خطر اندازد!

در حقیقت رجوی برای ایجاد تضاد بین طیف خانواده و حکومت ایران دست به هرکاری زد و برایش مهم نبود عاقبت چه می شود. رجوی فقط به منافع فرقه ای و پیشبرد خط فرقه و ایجاد دشمنی و تضاد فکر می کرد و دره ر بزنگاهی ظلمی مضاعف علیه خانواده ها روا داشت .

عباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا