بحران سازی

دستهای خونین باند رجوی در عراق

دستهای خونین باند رجوی در عراق
ایراندیدبان
ماهها پس از اینكه ایراندیدبان از تحركات و دخالتهای گروه تروریستی مجاهدین در صحنهی سیاسی عراق پرده برداشت، ‌باند جنایتكار رجوی در اقدامی ناشیانه، به اقدامات مداخلهگرانهی خود در عراق اعتراف كرد. اعترافی كه نمونهای از انبوه جنایتهای این گروه است.
در سرمقالهی مجاهد شمارهی 228، 9 خرداد 1386 آمده است:
« حزب دموكرات مسیحی عراق و عضو اتحادیه بین‌المللی احزاب دموكرات مسیحی، نیز طی بیانیه‌یی توطئه علیه مجاهدین را محكوم نمود و اعلام كرد: سازمان مجاهدین طی سالیان اخیر همواره مشوق اصلی نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسه سیاسی بوده است. از اینرو ما این تلاشها را محكوم كرده و از نیروهای ملی می‌خواهیم در مقابل این توطئه جدید رژیم ایران و عوامل عراقیش در دولت ایستادگی كنند. »
ماجرای تشویق نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسهی سیاسی این كشور! به طراحی توطئهی كثیف بقایای صدام و مجاهدین برای تضعیف دولت عراق برمیگردد كه سازماندهی فعالیتهای برهم زنندهی روند شكلگیری دولت و نهادهای قانونی این كشور و مشخصاً جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان و حذف آنها از صحنهی سیاسی عراق را در بر میگرفت.
اما این یك روی سكهی این دخالتها بود و روی دیگر آن دخالتهای نظامی و جنایتكارانهی مجاهدین در عراق بود كه برای ادامهی حضور و حفظ تشكیلات در هم ریختهی خود در عراق، ناگزیر از آن بودند.
این دخالتها با دادن اطلاعات به پنتاگونیستها و خط دهی جهت سركوب شیعیان آغاز گردید كه با بینتیجه ماندن آن – و بر جای ماندن دهها کشته از مردم عراق – یكسره به همكاری و ائتلاف با فداییان صدام و القاعده انجامید و طرح در دست گرفتن دیاله و جدا كردن آن از عراق و خارج ساختن از زیر نظر دولت مركزی، توسط این گروههای تروریستی برنامهریزی شد.
ایجاد پایگاه اصلی فداییان صدام، استقرار بقایای زرقاوی، انتقال القاعده از سایر استانها به این استان و بالاخره وجود اردوگاه اشرف در آن، دیاله را به نقطهی ثقل ناآرامیها و مركز هدایت اقدامات تروریستی علیه دولت عراق و كشتار مردم بیگناه تبدیل كرده است.
در سرمقالهی مزبور نشریهی مجاهد، بقایای رجوی از جنگی كه با دولت عراق بر سر دیاله بهراه انداختهاند خبر میدهد و با زبانی وارونه و ضمن شكایت از پیشبرد طرح امنیتی بغداد مینویسد:
« استان دیالی برای رژیم ایران( بخوانید دولت مالكی) مدخل اصلی ورودی بغداد محسوب می‌شود. لذا تلاش می‌كند بركلیه ورودیهای اصلی بغداد سیطره كامل پیدا كند و از این طریق راه را برای جنگ طائفی و نژادی و كسب قدرت آینده در بغداد هموار كند. »
بخشی از تلاش گروههای تروریستی و منجمله مجاهدین برای جلوگیری از پاكسازی استان دیالی، با متهم كردن وابستگی دولت مالكی به ایران صورت میگیرد. اتهامی كه البته رنگ باخته است و همه میدانند كه منشاء این اتهام برخی كشورهای عربی حامی القاعده میباشند.
این همه دست و پا زدن مجاهدین بهدنبال اظهارات آقای الدباغ، سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینكه حضور مجاهدین در استان دیالی به تروریستها كمك میكند و دولت عراق در نظر دارد كه ورود و خروج اعضای این گروه از اردوگاه را ممنوع نماید، صورت میگیرد.
این در حالی است كه گشتاپوی اشرف مدعی است كه تحت نظر نیروهای امریكا میباشند و ورود و خروج آنها زیر نظر نظامیان امریكایی صورت میگیرد!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا