دستهای خونین باند رجوی در عراق

ماهکه ایرانهای گروه تروریستی مجاهدین در صحنهکار رجوی در اقدامی ناشیانه، به اقدامات مداخلهی خود در عراق اعتراف کرد. اعترافی که نمونههای این گروه است.

در سرمقالهی 228، 9 خرداد 1386 آمده است:

« حزب دموکرات مسیحی عراق و عضو اتحادیه بین‌المللی احزاب دموکرات مسیحی، نیز طی بیانیه‌یی توطئه علیه مجاهدین را محکوم نمود و اعلام کرد: سازمان مجاهدین طی سالیان اخیر همواره مشوق اصلی نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسه سیاسی بوده است. از اینرو ما این تلاشها را محکوم کرده و از نیروهای ملی می‌خواهیم در مقابل این توطئه جدید رژیم ایران و عوامل عراقیش در دولت ایستادگی کنند. »

ماجرای "تشویق نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسهی کثیف بقایای صدام و مجاهدین برای تضعیف دولت عراق برمیهای برهم زنندهگیری دولت و نهادهای قانونی این کشور و مشخصاً جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان و حذف آنها از صحنهگرفت.

اما این یک روی سکهها بود و روی دیگر آن دخالتکارانهی حضور و حفظ تشکیلات در هم ریختهها با دادن اطلاعات به پنتاگونیستنتیجه ماندن آن – و بر جای ماندن دهسره به همکاری و ائتلاف با فداییان صدام و القاعده انجامید و طرح در دست گرفتن دیاله و جدا کردن آن از عراق و خارج ساختن از زیر نظر دولت مرکزی، توسط این گروهریزی شد.

ایجاد پایگاه اصلی فداییان صدام، استقرار بقایای زرقاوی، انتقال القاعده از سایر استانی ثقل ناآرامیگناه تبدیل کرده است.

در سرمقالهی مجاهد، بقایای رجوی از جنگی که با دولت عراق بر سر دیاله بهاند خبر میبرد طرح امنیتی بغداد میهای تروریستی و منجمله مجاهدین برای جلوگیری از پاکگیرد. اتهامی که البته رنگ باخته است و همه میباشند.

این همه دست و پا زدن مجاهدین بهکه حضور مجاهدین در استان دیالی به تروریستکند و دولت عراق در نظر دارد که ورود و خروج اعضای این گروه از اردوگاه را ممنوع نماید، صورت میباشند و ورود و خروج آنها زیر نظر نظامیان امریکایی صورت میدیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.