دستهای خونین باند رجوی در عراق

دستهای خونین باند رجوی در عراق
ایراندیدبان
ماهها پس از اینکه ایراندیدبان از تحرکات و دخالتهای گروه تروریستی مجاهدین در صحنهی سیاسی عراق پرده برداشت، ‌باند جنایتکار رجوی در اقدامی ناشیانه، به اقدامات مداخلهگرانهی خود در عراق اعتراف کرد. اعترافی که نمونهای از انبوه جنایتهای این گروه است.
در سرمقالهی مجاهد شمارهی 228، 9 خرداد 1386 آمده است:
« حزب دموکرات مسیحی عراق و عضو اتحادیه بین‌المللی احزاب دموکرات مسیحی، نیز طی بیانیه‌یی توطئه علیه مجاهدین را محکوم نمود و اعلام کرد: سازمان مجاهدین طی سالیان اخیر همواره مشوق اصلی نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسه سیاسی بوده است. از اینرو ما این تلاشها را محکوم کرده و از نیروهای ملی می‌خواهیم در مقابل این توطئه جدید رژیم ایران و عوامل عراقیش در دولت ایستادگی کنند. »
ماجرای تشویق نیروهای ملی عراق برای ورود به پروسهی سیاسی این کشور! به طراحی توطئهی کثیف بقایای صدام و مجاهدین برای تضعیف دولت عراق برمیگردد که سازماندهی فعالیتهای برهم زنندهی روند شکلگیری دولت و نهادهای قانونی این کشور و مشخصاً جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان و حذف آنها از صحنهی سیاسی عراق را در بر میگرفت.
اما این یک روی سکهی این دخالتها بود و روی دیگر آن دخالتهای نظامی و جنایتکارانهی مجاهدین در عراق بود که برای ادامهی حضور و حفظ تشکیلات در هم ریختهی خود در عراق، ناگزیر از آن بودند.
این دخالتها با دادن اطلاعات به پنتاگونیستها و خط دهی جهت سرکوب شیعیان آغاز گردید که با بینتیجه ماندن آن – و بر جای ماندن دهها کشته از مردم عراق – یکسره به همکاری و ائتلاف با فداییان صدام و القاعده انجامید و طرح در دست گرفتن دیاله و جدا کردن آن از عراق و خارج ساختن از زیر نظر دولت مرکزی، توسط این گروههای تروریستی برنامهریزی شد.
ایجاد پایگاه اصلی فداییان صدام، استقرار بقایای زرقاوی، انتقال القاعده از سایر استانها به این استان و بالاخره وجود اردوگاه اشرف در آن، دیاله را به نقطهی ثقل ناآرامیها و مرکز هدایت اقدامات تروریستی علیه دولت عراق و کشتار مردم بیگناه تبدیل کرده است.
در سرمقالهی مزبور نشریهی مجاهد، بقایای رجوی از جنگی که با دولت عراق بر سر دیاله بهراه انداختهاند خبر میدهد و با زبانی وارونه و ضمن شکایت از پیشبرد طرح امنیتی بغداد مینویسد:
« استان دیالی برای رژیم ایران( بخوانید دولت مالکی) مدخل اصلی ورودی بغداد محسوب می‌شود. لذا تلاش می‌کند برکلیه ورودیهای اصلی بغداد سیطره کامل پیدا کند و از این طریق راه را برای جنگ طائفی و نژادی و کسب قدرت آینده در بغداد هموار کند. »
بخشی از تلاش گروههای تروریستی و منجمله مجاهدین برای جلوگیری از پاکسازی استان دیالی، با متهم کردن وابستگی دولت مالکی به ایران صورت میگیرد. اتهامی که البته رنگ باخته است و همه میدانند که منشاء این اتهام برخی کشورهای عربی حامی القاعده میباشند.
این همه دست و پا زدن مجاهدین بهدنبال اظهارات آقای الدباغ، سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه حضور مجاهدین در استان دیالی به تروریستها کمک میکند و دولت عراق در نظر دارد که ورود و خروج اعضای این گروه از اردوگاه را ممنوع نماید، صورت میگیرد.
این در حالی است که گشتاپوی اشرف مدعی است که تحت نظر نیروهای امریکا میباشند و ورود و خروج آنها زیر نظر نظامیان امریکایی صورت میگیرد!

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن