مریم رجوی تو از آزادی نگو

مریم رجوی: “درس اول، درس آزادی و پرداختن بهای آزادی است.”

این کلمه آزادی برای مریم رجوی به مانند نقل و نبات است که در دهانش می چرخد، اما هدفش از استفاده از کلمه آزادی در درجه نخست برای تبلیغات و خارج از مناسبات درونی سازمان مجاهدین خلق است. این نسخه ای است برای خانواده هایی به غیر از خانواده های اسیرانش، این نسخه ای است برای نوجوانان و جوانان فریب خورده که در داخل کشور به روش های مختلف و پیچیده آنها را صید می کنند و حتی بعضی ها را به کام مرگ سوق می دهند  نسخه ای ست برای پارلمانترهای چشم بسته و یا طماع غربی.

آزادی کلمه مقدسی است اما برای مریم رجوی آزادی معنایی ندارد. زیرا او هیچ سنخیتی با این کلمه مقدس ندارد ، آنها در داخل تشکیلات هر نوع آزادی را در نطفه خفه کردند. آنها در داخل تشکیلات فرقه ای به اعضای خود اجازه نفس کشیدن نمی دهند، آنها در مناسبات درونی شان به اعضای خود اجازه یک تماس تلفنی نمی دهند. آنها در مناسبات درونی شان ارتباط با خانواده را مرز سرخ اعلام کردند، در حالی که خانواده ها برای ملاقات به اشرف می رفتند، رجوی دستور داد ملاقات با خانواده ممنوع است و ضمن این که به خانواده ها حمله کرد و آنها را با پرتاب سنگ و آهن پاره زخمی کرد، به پدر و مادر پیر که از نقاط مختلف ایران برای دیدن عزیزانشان به عراق می آمدند رحم نکرد و به احدی اجازه ملاقات نداد.

باید یادآوری کنم رجوی حتی به تنها پسرش رحم نکرد و وقتی از سازمان جدا شد برایش پاپوش درست کرد تا با تهدید و تطمیع بتواند او را ساکت کند. مگر مصطفی رجوی چه گناهی کرده بود؟ او تنها گناهش این بود که به پدرش انتقاد کرد. کسی که به جگر گوشه اش رحم نکرد آیا به دیگران رحم می کند؟ رجوی بتی است که دیگران باید او را بپرستند و اگر حتی یک نفر از اعضای نگونبخت از دستورش سر پیچی کند، هزینه اش برابر است با نیست و نابود شدن.

مریم رجوی ما یادمان نرفته به دلیل یک انتقاد ساده از رهبری افراد را در داخل تشکیلات مچاله می کردید و هزار حرف نامربوط که لایق خودتان بود را نثارشان کردید ، ما فراموش نکردیم جواب انتقاد را با توهین و افترا می دادید، ما فراموش نکردیم به دلیل یک انتقاد به رهبری تعداد 200 تا 500 نفر را جمع می کردید تا آن فرد انتقاد کننده را خرد و خمیر کنید نه با ابزار هدایت شونده فکری نه با منطق بلکه با بی منطقی و با فحش و با ناسزاگویی و داد و فریاد و با ابزار جمع. و بدترین بلاها را روی سر سوژه ها در می آوردید . من نمی دانم مریم رجوی با چه رویی می آید از آزادی صحبت می کند تازه می خواهد به دیگران هم درس آزادی دهد !

ما که سالیان سال در داخل تشکیلات بودیم شما را بهتر از هر کسی می شناسیم. می دانیم شما چه موجوداتی هستید. می دانیم در باطن بدتر از داعش هستید. می دانیم به اسم آزادی چه ها که نکردید. هر چه در این زمینه بگویم کم گفتم، پس بهتر است مریم رجوی دهانش را گل بگیرد و دست از فریبکاری و حقه بازی بر دارد. دهانت را بشور کلماتی که در شان شما نیست را بکار نگیر .

محمد رضا گلی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا