عملکرد سازمان مجاهدین خلق

فرقه تروریستی مجاهدین خلق مورد نفرت ملت ایران‌، بویژه دانشجویان

امروزه دانشجویان جزوآگاهترین و پویاترین اقشار هر جامعه ای به شمار می آیند. در هر جامعه ای دانشجویان نقش در خور توجهی در تحولات فرهنگی،اجتماعی و سیاسی آن جامعه ایفا میکنند.

در کشور ما ایران نیز دانشجویان آگاه و مبارز کشورمان همواره در بطن تحولات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی میهنمان قرار داشته اند.

در 16آذر سال 1332 خورشیدی سه تن از پیشگامان جنبش دانشجویان آزادی خواه ایران به نامهای شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا توسط عمال حکومت دیکتاتوری شاه خائن در صحن دانشگاه تهران به رگبار بسته شدند و به شهادت رسیدند.

از آن زمان به بعد اینروز به یاد گرامیداشت این جوانان مبارز و آزادی خواه کشورمان به نام روز دانشجو نامگذاری شده است.

در سالهای پس از این واقعه بسیاری از دانشجویان آگاه و مبارز کشورمان با الهام گرفتن از روز 16 آذر به مبارزه علیه سلطنت پلید پهلوی دست زدند. بسیاری از دانشجویان کشورمان در این دوران و در جریان مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی به جوخه های مرگ فرستاده شدند و یا سالهای زیادی از عمرشان را در زندانهای حکومت شاه سابق در بدترین شرایط سپری کردند.

دانشجویان کشورمان نقش بسیار زیادی در پیشبرد و سرانجام در پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ایفا کردند.

در تحولات پس از انقلاب ضد سلطنتی 1357 خورشیدی نیز نقش دانشجویان همواره بارز و در خور توجه بوده است. پس از بسته شدن دانشگاهها توسط حکومت ملاها به بهانه انقلاب فرهنگی،نخستین هسته های جنبش های دانشجوئی دوران پس از انقلاب شکل گرفت.

تحرکات و فعالیتهای دانشجوئی در این دوران تا حدود زیادی تحت تأثیر جنگ 8 ساله قرار داشت. دانشجویان کشورمان که حفظ تمامیت ارضی کشورمان را به مثابه حفظ شرف و ناموس خویش می پنداشتند در این دوران به دفاع جانانه از میهن عزیزمان در کنار سایر اقشار جامعه پرداختند. این یک وظیفه و تکلیف ملی بود که دانشجویان نیز در ادای آن به هیچ عنوان کوتاهی نکردند و از این آزمون نیز سربلند و پر افتخار بیرون آمدند والبته این امر هیچ ارتباطی به حکومت ملاها نداشت و فقط انجام یک وظیفه ملی،میهنی بود.

در همه این سالها و سالهای پس از پایان جنگ 8 ساله نیز همواره دانشجویان از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق مدنی ملت ایران باز نایستادند و دانشجویان کشورمان به مبارزات آزادی خواهانه خویش ادامه دادند. در جریان این دور از مبارزات نیز تعداد زیادی از دانشجویان کشورمان به زندان افکنده شدند و یا جان خویش را در راه برقرای آزادی در میهن از دست دادند.

هر چند که در این دوران تعدادی از احزاب و جریانات سیاسی داخل و خارج کشور قصد به بیراهه کشانیدن تحرکات دانشجوئی را داشته و قصد سوء استفاده از مبارزات آزادی خواهانه دانشجویان را داشته اند اما دانشجویان آگاه کشورمان به همه این نا اهلان پشت کردند و راه خویش را در کسب آزادی ادامه دادند.

یکی از این جریانات که همواره قصد داشته است از مبارزات دانشجویان به نفع خویش بهره برداری کند فرقه تروریستی مجاهدین خلق میباشد.

در همان سالهای آغازین پس از انقلاب ضد سلطنتی بخصوص پس از بر ملا شدن ماهیت تروریستی و وطن فروشانه فرقه مجاهدین خلق در دهه 60 خورشیدی، دانشجویان در سراسر کشور به اهداف شوم و استراتژی خیانت بار این فرقه ضد میهنی پشت کردند و دست رد بر سینه این تشکیلات ضد ایرانی و ضد انسانی زدند.

با بر ملا شدن ماهیت این فرقه در سطح جامعه ایران، دیگر هیچ جائی برای عرض اندام این فرقه در میان جنبش های دانشجوئی و در سطح دانشگاهها باقی نماند و نام این فرقه به عنوان یک جریان خیانت کار و ضد ایرانی در تاریخ ایران ثبت گردید.

با نگاهی تحقیقی بر فضای فکری و عملی جنبش های دانشجوئی به راحتی میتوان استنباط کرد و نتیجه گرفت که وطن فروشان و دشمنان آزادی هیچ جایگاهی در میان دانشجویان آزادی خواه ایران ندارند که در این میان نام فرقه تروریستی مجاهدین خلق در صدر این وطن فروشان و دشمنان آزادی ملت ایران قرار دارد.

فرقه تروریستی مجاهدین خلق همواره در دوران پس از انقلاب ضد سلطنتی سعی داشته که از اعتراضات و تظاهرات آزادی خواهانه دانشجویان سوء استفاده کرده و به نفع خویش بهره برداری کند و این اعتراضات را با شیوه ای دجالانه به تشکیلات پلیدشان نسبت دهد.

هر زمان که در ایران حرکتی از سوی دانشجویان علیه حکومت ملاها صورت میگیرد فرقه تروریستی مجاهدین با صدور اعلامیه نسبت به آن موضع گیری میکند که در اغلب این موضع گیری ها سعی بر آن است که این اعتراضات را به گونه ای به خودشان ارتباط دهند.امسال نیز فرقه تروریستی مجاهدین خلق با صدور اطلاعیه ای پیشاپیش از دانشجویان در خواست کرده که به مدت یک هفته دست به اعتراض و تظاهرات عمومی بزنند.

باید یاد آوری شد که نه تنها این موضع گیری های دجالانه هیچ کمکی به جنبش های دانشجوئی نمیکند بلکه دست رژیم ایران را برای سرگوب و قلع و قمع دانشجویان به بهانه نسبت دادن این تحرکات به ارتباط با بیگانگان و دشمنان ملت ایران هم باز میکند و این دقیقاً همان چیزی است که فرقه مجاهدین خواستار آن میباشد، به این دلیل که در صورت سرکوب دانشجویان توسط ملاها، خوراک برای مانورهای تبلیغاتی فرقه تروریستی مجاهدین خلق نیز فراهم میشود.

اما نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که باید به مسئولین جنایتکار این فرقه یادآور شد که تحرکات آزادی خواهانه دانشجویان مبارز ایرانی هیچ ارتباطی به خائنین، وطن فروشان و دشمنان آزادی و حقوق بشر ندارد که شما هم در صدر این گروه قرار دارید.

جنبش های آزادی خواهانه دانشجویان مبارز ایران همچنان به فعالیت خویش ادامه خواهند داد و در روزی که دشمنان آزادی ملت ایران و خائنین به میهن به پای میز محاکمه، با حمایت همین دانشجویان کشیده میشوند، جای شما مسئولین فرقه تروریستی مجاهدین خلق نیز در ردیف این متهمین و خائنین به میهن در این محکمه محفوظ خواهد بود.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا