فرقه رجوی و توهم مشاوره

مشاوران بدون مرز محملی است که فرقه رجوی از راه دور و از اروپا به واسطه آن علیه انتخابات ایران لجن پراکنی می کند.

مصداق دکتر طاسی است که برای رفع طاسی برای دیگران نسخه پیچی می کند. فرقه رجوی که خود تا کنون به هیچ وجه توانایی برگزاری انتخابات در درون مناسبات خود را نداشته است، اعضای نگون بخت خود را در پس ماسک خیرخواهی و سوء استفاده از شکاف فضای مجازی به سمت مردم ایران گسیل میدارد.

اعضای نگون بخت داخل فرقه که جدی ترین مسئله شان تولید فاکتهای جنسی خیالی برای روخوانی در نشست های غسل هفتگی و روزانه است، توهم کارشناس انتخابات زده اند و در گروههای تلگرامی در فضای مجازی خود را به هواداران کاندیدهای انتخاباتی نزدیک می کنند.

البته فرقه رجوی که سال هاست سفره خود را از مردم ایران جدا کرده و با اسرائیل و آمریکا و… هم نشین شده است در پی ایجاد درگیری و آشوب بین هواداران کاندیداها است که شاید از این نمد برایش کلاهی باشد و البته، شدت تنفر از فرقه رجوی در ایران به میزانی است که عناصر فرقه رجوی اجباراً و قهراً از معرفی خود طفره رفته و با عناوین و نسبت های موهوم اعلام نظر می کنند.

مهرداد تقی پور

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا