از طرف پدری دردمند، سلامی چو بوی خوش آشنایی

نامه به میرافضل حبیب پوربه:‌میرافضل حبیب پور اهل گیلان

بنام خدا

خدمت فرزند دلبندم جناب آقای میرافضل حبیب پور.

باسلام

سلامی چو بوی خوش آشنا که بوی پدر و فرزند دارد. خدمت با سعادت فرزند عزیزم افضل اینجانب میرفاضل معروف به کوچی آقا که هم اکنون در کمال سلامت در روستای آقاسیدشریف مزار (پشت بیجار) در سلامت کامل بسر می برم. هیچگونه ملالی نیست بجز دوری تو فرزند مهربانم و امید است با رسیدن این نامه دیدار تازه می گردد و بسوی ما آیی – فرزندم با اینکه از سال 64 به خدمت سربازی رفتی و بنده هم که پدرت می باشم در جریان آن هستم پس از 28 ماه خدمت مقدس سربازی را انجام دادی – اکنون که این نامه را برایت می نویسم همه برادران و خواهرانتان درسلامت کامل هستند و هیچگونه ملالی در بین نیست، جز دوری دیدارتان. فرزندم افضل جان – اگر می خواهی بدانی که برادران تو هم اکنون چشم انتظار تو هستند. سید محمود حبیب پور شغل آرایشگر – میر حسین حبیب پور – سید عباس حبیب پور – سید ناصر حبیب پور و شغل آرایشگر در ضمن خواهرانتان: سیده سادات – سیده زهرا – سیده صدیقه – سیده حوری – سیده مهری – سیده رقیه همه آنها سلام به خدمت شما دارند و در سلامت کامل بسر می برند – در ضمن دوست عزیزت و پسر عمه تو حمید جلیلی که با آن خیلی دوست بودی برایت سلامی گرم دارد. همه بچه های روستاهای آقاسیدشریف – مزار – پشت بیجار که عاشقان مشتاق دیدن گل روی تو هستند. فرزندم با رسیدن این نام بدان و آگاه باش که ما در سلامت هستیم تا تو بیایی و تو را در آغوش گیرم و همواره در کنار ما باشی. من پدرت هستم، افضل جان زمان چه زود گذشت اما برای من پدر – چه دیر است. امید است با رسیدن این نامه به ما بپیوندی و بدان و آگاه باشی که ما خوب هستیم و تو را در بین ما کم داریم – هر چه زودتر بیا تا گل روی ترا ببوسیم.

میرفاضل حبیب پورشریفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا