کشورها

استمداد ازدولت مردمی عراق

اخبارواصله حاکی ازحمله موشکی به قرارگاه اشرف بشدت برای خانواده های مرتبط با انجمن نجات وهمچنین خود من را نیزموجب نگرانی شد.

دست کم ما اعضای جدا شده با فرهنگ سازمان بخوبی آشنا بوده وهستیم که هرحرکتی علیه مناسبات فرقه ای وحتی صرفا اعتراض وانتقاد ناراضیان درونی وبیرونی به جریا ن فکری تروریستی خود را به ایران واطلاعات و… ارتباط میدهد وبدینوسیله ازپاسخگویی شانه خالی میکند، کما اینکه بیاد دارم وداریم که درمقطع تعرض قوای اشغالگرامریکایی وانگلیسی به خاک عراق ومتعاقب آن بمباران پایگاهها ی سازمان ازجمله مقراشرف وببار آوردن تلفات مالی وخصوصا جانی بسیار، درمیان بهت وحیرت اعضا،‌سازمان بدون اشاره به حملات هوائی امپریالیزم جهانخوار{ به زعم واعتقاد! دیرینه سازمان } مدعی شد که تمام حمله وتعرضات ازجانب دشمن واطلاعات وامنیت ایران بوده است وبدین وسیله به تنها حامی وارباب بعدازصدام چراغ سبزنشان داد که اگرشما مقرات ما را بمباران بکنید وتمام اعضای مارا مصدوم بکنید وبکشید، چون دشمن اصلی ما ایران است،ازعواقب آن نگران نباشید وما دق دل سالیانمان را سرایران و نظام حاکم آن خالی میکنیم!

الان نیزسازمان بخوبی میداند که بخاطردخالت درامورداخلی عراق درزمان حاکمیت ودیکتاتوری صدام معدوم ومشارکت درسرکوب وکشتارمردم بیدفاع ومحروم عراقی خصوصا کردها، وهمچنین اوضاع بهم ریخته وغیرقابل مهارکشورناامن عراق که تهدیدات علیه اشرف نشینان را مضاعف ودوچندان میکند، امنیت نخواهدداشت وچه بسا بیشتروبیشترازجانب عشایرمعترض به حضورسازمان درخاک عراق مورد حمله وهجوم واقع شود.

نتیجه اینکه ازسراحساس مسؤلیت انسانی درقبال جان اشرف نشینان مغزشوئی شده، ازدولت عراق استمداد میطلبیم که بدون توجه به حضورقوای اشغالگر، راسا حفاظت ازاعضا را بعهده گرفته ودراین اقدام انسانی پیشقدم شده وازفاجعه احتمالی آتی جلوگیری کنند.

با احترام

قربانعلی پوراحمدی

11 خردادماه 87

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا