دادخواهی خانواده های اسیران وقربانیان فرقه

تحرک خانواده اسیران وقربانیان پاشنه آشیل آخرین بقایای فرقه رجوی
فرقه درحال اضمحلال رجوی با گروگان گیری سه هزار وچهارصد اسیرذهنی- فیزیکی دراردوگاه پناهندگی اشرف وتبلیغات وسناریو سازی پیرامون آن سعی می کند چنین وانمودنماید که این بیماردرحال مرگ هنوز نفس می کشد!
برای بیرون آوردن این سلاح تبلیغاتی از دست فرقه و به مرگ کامل کشاندن آن بهترین راه استفاده از پاشنه آشیل آن یعنی بسیج خانواده اسیران وقربانیان می باشد.
برای تحرک و پویایی خانواده ها درراستای این اقدام و ظایف مهمی بردوش انجمن نجات و سحرقراردارد تا با فراهم آوردن امکانات گسیل خانواده قربانیان واسیران به عراق و تشکیل پرونده های قضایی دردادگاه های ضدتروریستی هرچه بیشتربربرگهای دادخواهی قربانیان این فرقه بیافزایند.
اقدام قضایی خانواده محمدی- نوروزی- اکبری نسب و ختار ودیگرقربانیان این فرقه می تواند نتایج مهم ذیل رادربرداشته باشد.
الف- با افزون شدن برتعداد این داد خواست ها دستگاه قضایی عراق مجبور به پیگیری خواهند شد و نیروهای ائتلاف نیز بیش ازاین نمی توانند در راه این پروسه قانونی مانع ایجاد نمایند.
ب- با درجریان قرار گرفتن این پرونده های جرم وجنایت این فرقه بی شک پای افراد تحت تعقیبی چون عباس داوری- صدیقه حسینی و مژگان پارسایی بعنوان مسئولین کنونی این اسارتگاه به دادگاه کشیده خواهد شد.
پ- با شروع پروسه رسیدگی به این شکایات افکار عمومی جهانیان هرچه بیشتر و گسترده تراز مناسبات ضد انسانی و زن ستیزحاکم بر این فرقه وهم چنین پرونده سنگین اتهامات این سازمان تروریستی آگاهی خواهد یافت…
ت- از آنجائیکه سر سپردگی کامل به رهبری فرقه و عقاید او از اصول مهم فرقه ها می باشد بدون تردید با برصندلی اتهام قرارگرفتن افراد منتصب رهبری فرقه زمینه های دستگیری سرکرده اصلی وفراری فرقه را نیز فراهم خواهد نمود..
ج- با دستگیری سرکردگان این فرقه درعراق راه برای گشودن پرونده کشتارکردها و شیعیان درزمان حیات صدام توسط نظامیان این فرقه بعنوان بخشی از ماشین ترور حزب بعث عراق هموار خواهد گردید.
وسرانجام اینکه با ایجاد این دادگاه ها درعراق پرونده نزدیک به سه دهه جرم سازمان یافته این فرقه تروریستی با محکومیت سرکردگان این فرقه بسته خواهد شد..
وچنین است که بنیاد خانوادگی سحر و انجمن نجات می توانند با بسیج وکمک وراهنمایی خانواده قربانیان واسیران این فرقه ضمن سرعت بخشیدن به فروپاشی کامل این فرقه باعث رهایی چندهزاراسیر درمانده و بی آینده و ناامید این فرقه درعراق گردند..
بنابراین جداشدگان از این تشکیلات تروریستی می توانند بعنوان شاهد هایی زنده نتیجه چنین دادگاههایی را به نفع خانواده قربانیان واسیران این فرقه رقم بزنند…
هم میهنان آزاده – دوستداران آزادی دموکراسی وحکومت قانون برای درهم کوبیدن کامل این فرقه جنایتکار و ضدمردمی که به یکی از موانع راه تحقق آرمانهای صدساله ما می بدل گردیده هریک درحدتوان خود بکوشیم.

الف. مینو سپهر، سیزدهم ژوئن 2008

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا