کشورها

دولت عراق وکوبیدن آخرین میخ برتابوت فرقه رجوی

آغاز شمارش معکوس سقوط کامل اسارتگاه فرقه رجویآغاز شمارش معکوس سقوط کامل اسارتگاه فرقه رجوی

بنا به گزارش بی بی سی ازعراق:::

روز سه شنبه شانزدهم ژوئن۲۰۰۸درحالی که فرقه رجوی مشغول استخدام تظاهرات چی های حرفه ای برای اجرای نمایش در پارس بود دولت عراق طبق دستور العملی علیه این فرقه وافراد مستقر دراین اسارتگاه را صادر نمود که سرفصل های این دستور بدین قراراست.

الف- هرگونه ارتباط ودادوستد با این سازمان (فرقه رجوی) درعراق ممنوع است ومتخلفان از این دستور به اتهام نقض مقررات ضدتروریستی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

اگر بخواهیم این بند از دستور دولت عراق را باز کنیم چنین نتیجه ای را دربردارد که فرقه رجوی از نظر دولت عراق یک تشکیلات تروریستی شناخته گردیده که مردم عراق نمی توانند هیچ گونه ارتباطی اعم از پشتیبانی سیاسی و یا مادی و ویا دادوستد تجاری با این فرقه داشته باشند واین بدین معناست که این فرقه با دلارهای نفتی ارباب معدومش صدام درعراق به کار وکاسبی مشغول بوده و بخشی از هزینه هایش را از این طریق کسب می کرده است که دولت عراق از این منابع مالی وقوف کامل پیداکرده است و لذا می تواند ازاین پس اقدامات لازم را برای قطع ومسدود کردن اینگونه منابع مالی فرقه به اجرا گذارد.

ب- دولت عراق سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) را به دخالت درامور داخلی عراق وپشتیبانی از عملیات ضد دولتی متهم نموده است.

اتهام دخالت درامور داخلی عراق بدون تردید ناشی از نزدیکی این فرقه به گروه های تروریستی ازجمله اعضای سابق حزب بعث و گروه های متعصب سنی طرفداران صدام و همچنین سازمان القائده را می تواند دربربگیرد بنابراین دولت عراق به مدارک ومستنداتی دست یافته که نزدیکی وهمکاری این فرقه را با ستیزه جویان ومخالفان صلح وامنیت وآرامش درعراق را به اثبات می رساند.

واین بدین معناست که این فرقه بنابرماهیت خشونت گرا و تروریستی خود با دولت آشتی ملی درعراق سرناسازگاری داشته وبقایای خود را درعراق درگرو بی ثباتی و هرج ومرگ وکشتار دراین کشور می داند…

پ- بنابربند دیگری از دستورالعمل دولت عراق هیچ فرد ویا گروه عراقی ویا خارجی حق تعامل با این سازمان راندارد وچنین تعاملی جرم محسوب می گریده وقابل پیگیری قضایی می باشد.

این بند از دستور العمل دولت عراق با توجه به بکارگیری کلمه تعامل وواژه خارجیان می تواند شامل نیروهای محافظ اردوگاه اسیران اشرف یعنی نیروهای امریکایی نیز باشد واین درست بدین معناست که دولت عراق حق حاکمیت بر این اردوگاه را گوشزد نموده و خواهان عدم دخالت امریکا در راه جلوگیری از دخالت این نیروها در راستای تحت تعقیب قراد دادن وجلب ودستگیری سرکردگان ومسئولین کنونی این اسارتگاه می باشد.

ت- ودرآخرین بند از این دستور آمده است که ارتش امریکا باید حفاظت از این قرار گاه را به ارتش عراق واگذار نماید…

واین مهم ترین بند این دستور العمل است چراکه با دراختیار گرفتن این اسارتگاه توسط ارتش عراق مسئله تعین تکلیف نهایی این اسیران دردستور کار قرار گرفته و موانع سد راه تحت تعقیب قرار گرفتن سرکردگان این فرقه از جمله رهبرشیاد و فراری آن و دیگر جنایت کاران برداشته خواهد شد.

فرقه جنایتکار رجوی که از این دستور العمل واضح و سریح دولت عراق به دچار سراسیمگی – آشفتگی و ترس و وحشت قرار گرفته دریک عکس العمل نا امیدانه ضمن اعتراض به چنین دستوری با بی شرمی و پررویی ووقاحت تمام از شورای امنیت سازمان ملل درخواست نموده که دولت عراق را وادار به لغو این دستور نماید!…… این درخواست که نشان از روان پریشی وخود بزرگ بینی مفرط سرکردگان این فرقه می نماید بار دیگر نمایانگر این حقیقت است که در جهان بینی قوطی کبریتی تئوریسین های این باند تروریستی جهان آنقدر کوچک وبی درو پیکراست که اینها می توانند برای دنیا خط ونشان و راهکار ترسیم نموده و جهانیان را مرعوب افکار مالیخولیایی خود گردانند.

بهرروی با تبریک فراوان به خانواده های قربانیان این فرقه و هم چنین جداشدگان و کسانی که با ارائه دادخواست های خود مراجع قضایی عراق باعث چنین موفقیت هایی گردیده اند امید وار باشیم وبکوشیم هرچه زود تر سرکردگان دجال وشیاد این فرقه تروریستی درچنگال قانون اسیر گردیده و پاسخگوی نزدیک به سه دهه جنایت و کشتار و عملیات تروریستی خود گردند..

باش تا صبح دولتت بدمد…. کاین هنوز ازنتایج سحراست

الف مینو سپهر…2008-06-17

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا