شادمانی در انجمن نجات دفتر گیلان

متعاقب اخبارواصله حاکی ازبه کنترل گرفتن حفاظت اسیران کمپ اشرف بتوسط دولت عراق، چند روزی است که دردفترانجمن نجات گیلان ولوله وشوروغوغایی است ودسته دسته ازخانواده ها ی اعضای دربند فرقه رجوی با مراجعه به دفتربا کسب اطلاعات بیشترحول مصوبا ت دولت مردمی عراق مبنی برخروج نیروهای امریکایی که مجاهدین با ازدست دادن صدام،‌ به آن دخیل بسته بودند، به شادمانی پرداختند.

خانواده ها ی چشم انتظارورنجکشیده ازفرقه رجوی که سالیان سال است که ازعزیزانشان بدوربوده وبعضا حتی صدای انهارا نشنیده اند، ضمن تشکرازفعالیتهای انساندوستانه انجمن نجات وتمامی نهادهای مرتبط، خواستاراسم نویسی جهت اعزام به عراق بمنظورملاقات با عزیزان دربندشان شدند.

پدری عنوان میکرد که درسال 83 با کمک انجمن نجات توانستیم سفربه عراق نا امن را به جان خریده،ولیکن نتوانستم دریک محیط مناسب وآزاد با فرزندم دیداروگفتگوداشته باشم ودرآن دیدارکوتاه همواره زیرذره بین وکنترل شدید جاسوسان سازمان بودیم. به لطف خدا اینبارمیخواهیم دریک محل امن وبدورازکنترل والقائات فرقه رجوی با عزیزانمان دیداروگفتگوداشته باشیم که مطمئن هستیم با روشن شدن حقایق، بچه هایمان ازآنها کنده وبا ما به نزد خانواده هایشان بازخواهند گشت. سایرخانواده ها نیزضمن تایید درد دل پدررنجکشیده، با اظهارنظردراین زمنیه، خوشحالی خود را ازتصمیم اخیردولت عراق ابرازمی داشتند وازانجمن نجات گیلان میخواستند که به نمایندگی ازخانواده های چشم انتظارگیلانی ازمجامع بین المللی، خصوصا دولت عراق بخواهیم که هرچه زودتر تصمیمات خود مبنی برکنترل وحفاظت کمپ اشرف را عملی واجرایی نماید.

دفتر انجمن نجات در گیلان نیزیکباردیگرضمن تبریک وتهنیت به خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی و مرتبط با انجمن نجات بخاطرخبرمسرت بخش فوق الذکر، متعهدشد درادامه فعالیتهای خیرخواهانه وانسانی خود تا نیل به مقصود یعنی ازادی ورهایی وبازگشت تمامی قربانیان فرقه رجوی به کانون گرم خانواده، گامی واپس ننهد.

انجمن نجات – دفترگیلان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا