ماشین تبلیغاتی مجاهدین

بازی با اعداد یا شارلاتان بازی سیاسی مجاهدین

یکی از روش های فریبکارانه مجاهدین بازی با کلمات است که رجوی همیشه از آن سو استفاده می کرد تا هم نیرو های خود و هم مردم را بفریبد.شورای خارجه نشین به اصطلاح مقاومت که به همراه مسئول اول و رئیس جمهور برگزیده اش سال هاست فداکارانه دور از عراق و اشرف و مشکلات آنجا در قلب اروپا یا آمریکا تمام خطرات و سختی ها را به جان خریده و با مشقت تمام و با ناراحتی و عذاب!!! در سنگر اروپا در آسایش زندگی میکنند در اطلاعیه ای از نیرو های خود که در اشرف اسیرند قویا خواستند که در همانجا (قرارگاه اشرف) بمانند و پایداری کنند! آنها حتی مدتی قبل در اطلاعیه ای که از زبان وکلای افراد مستقر در عراق نوشته شده بود به این افراد تاکید کردند که مبادا حالا که اتحادیه اروپا نام فرقه را از لیست سیاه تروریستی خارج کرده و این امکان مهیا شده که آنها به اروپا بروند هوا ورشان داشته و قرارگاه به آن خوبی و به آن زیبایی را ول کرده!!! و خواهان رفتن به اروپا شوند و مثل این بیچاره ها در اروپا سختی ببینند. بنابراین حتما در مصاحبه ها باید تاکید کنند که ما در عراق خواهیم ماند.

البته فکر نکنید که این وکلا پول های کلانی از رهبران اروپا نشین گرفته اند تا موکلانشان را بفریبند تا آنها در عراق بمانند و پته فرقه بیرون نریخته و خیلی چیز ها رو نشود، بلکه این وکلا  فقط از ترس عدم تحمل سختی های اروپاست که به موکلان خود توصیه می کنند در عراق بمانند!!!

اگر این افراد توان تحمل سختی های اروپا را نداشته و در آنجا بخواهند از سازمان جدا شوند، شاید سازمان بدلیل کمبود امکانات اروپا نتواند محل این افراد را با سیم خاردار و سیاج محدود و مسدود کند تا مانع فرار آنها بشود و یا بعلت نداشتن قسمت «اسکان» در اروپا شاید فرقه نتواند این افراد را در آنجا زندانی کند. ممکن است بدلیل نبودن زندان ابوغریب در اروپا فرقه نتواند جدا شدگان را به آنجا بفرستد و یا بدلیل هم مرز نبودن با ایران نتواند افرادی که خواهان جدا شدن هستند را تهدید کند که «هیچکس حق جدا شدن را ندارد و اگر هم کسی خواست جدا شود، آنطرف مرز و به ایران او را می فرستیم »!!! ضمن اینکه در اروپا مگر می توان به این راحتی افراد را برای رهایی!!! وادار کرد که در نشست های عملیات جاری و نشست غسل هفتگی شرکت کرده و شخصیت آنها را خرد نمود.

برگردیم به بحث اصلی، در اطلاعیه شورای خارجه نشین آمده بود که افراد کمپ اشرف با نیرو های عراقی بصورت خصوصی مصاحبه کرده و در این مصاحبه های خصوصی، 8/99 درصد افراد خواستار ماندن در عراق شده اند و فقط 6 نفر خواهان جدایی از سازمان می باشند و در ادامه به تهمت و افترا علیه چهار نفر از آنها که مصاحبه کرده اند پرداخته و آنها را بریده – مزدور نامیده است.

اولا – این چه مصاحبه خصوصی است که شما افراد را وادار می کنید تا آنچه در مصاحبه گفته اند را به شما گزارش کنند.

دوما – این چه فرقه ای است که افرادش تا درون آن هستند قهرمانان آزادی هستند و به محض اینکه از آن جدا شوند بریده – مزدور می شوند.

سوما – قبل از جدا شدن این افراد مگر رجوی برای افراد مستقر در اشرف پیام نداده بود و با حقه بازی و برای فریب افکار و تبلیغ بیرونی در آن پیام نگفته بود که با تک تک افراد «اتمام حجت» کرده و افراد را برای رفتن یا ماندن مخیر گذاشته است. پس چه شد که این همه داد و قال کردید. اینبار هم مثل دفعات قبل معلوم شد که این حرف ها فقط برای فریب و تبلیغ در بیرون است و کسانی که سال ها درون سازمان بودند می دانند که این شیاد، بارها و بارها در نشست های درونی اعلام می کرد کسی که بخواهد از سازمان جدا شود حکمش اعدام است و به این ترتیب در بین افراد رعب و وحشت ایجاد می نمود.

چهارما – چه کسی تابحال از فرقه جدا شده و حرفی و حقیقتی را بیان کرده که فرقه رجوی آنرا پذیرفته باشد.

پنجما – تجربه اثبات کرده که اگر 6 نفر علنا خواهان جدا شدن می باشند و با همه فشارها و جو رعب و وحشتی که در تشکیلات حاکم است بطور علنی خواسته خود را بیان کردند حتما افراد بسیار زیاد دیگری هستند که نمی خواهند با فرقه باشند ولی بدلیل ترس یا مصالح و مسائل دیگر آنرا علنا بیان نمی کنند.

تجربه مصاحبه نیروهای آمریکایی  با افراد اشرف در سال 82 نیز نشان داد که بسیاری از افراد هر چند در مصاحبه به آمریکایی ها گفتند که نمی خواهند با فرقه باشند ولی بدلایل مختلف بعد از مصاحبه تا چند ماهی در اشرف ماندند و پس از چند ماه از فرقه جدا شدند و نهایتا نیز در آن مقطع حدود 700 تا 800 نفر از فرقه جدا شدند.

و آخرین نکته اینکه عدد 8/99 نیز تنها برای فریب تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان با این عدد دهان پر کن در ذهن کسانی که آمار نفرات فرقه را ندارند چنین تداعی نمود که آمار نیرو های فرقه رقم بسیار بزرگی است. این هم یکی دیگر از روش های فریبکارانه ای است که رجوی همیشه از آن سو استفاده می کرد تا هم نیرو های خود و هم مردم را بفریبد.

به رهبران فرقه باید گفت آیا بهتر نیست بجای بازی با کلمات که در ورای آن بازی با زندگی و عواطف انسا ن هاست، باور کنید که دیگر با فریب و زور و شارلاتان بازی سیاسی نمی توانید کاری از پیش ببرید. دیگر حنایتان رنگی ندارد. روزها و هفته های آینده باز هم بهتر مشخص می کند که بازی با ارقام از طرف شما جز یک شارلاتان بازی سیاسی بیش نبود و واقعا چه درصدی خواهان خارج شدن از مناسبات فرقه ای و اشرف هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا