انجمن نجات گیلان

حمید حاجی پوردرجمع خانواده های چشم انتظار

متعاقب رهایی حمید حاجی پور ازمناسبات مرگبار پادگان تحت کنترل فرقه رجوی و بازگشت مسرت بخش ایشان به وطن وآغوش پرمهرخانواده، دفترانجمن نجات گیلان با سیل تماسهای تلفنی خانواده های چشم انتظار ازاقصی نقاط ایران خصوصا خانواده های زحمتکش ودردمند گیلانی مرتبط با انجمن نجات گیلان مواجه بوده است.متعاقب رهایی حمید حاجی پور ازمناسبات مرگبار پادگان تحت کنترل فرقه رجوی و بازگشت مسرت بخش ایشان به وطن وآغوش پرمهرخانواده، دفترانجمن نجات گیلان با سیل تماسهای تلفنی خانواده های چشم انتظار ازاقصی نقاط ایران خصوصا خانواده های زحمتکش ودردمند گیلانی مرتبط با انجمن نجات گیلان مواجه بوده است. خانواده ها ضمن خوشحالی و ابراز شوروذوق از بازگشت یکی دیگر از اعضای دربند تشکیلات فریبنده رجوی، ضمن تشکرازفعالیتهای انساندوستانه انجمن نجات بازگشت قریب الوقوع عزیزان دربند خود را ازخداوند آرزو میکردند.
درمرحله اول موفق شدیم با ایجاد تسهیلات وشرایط لازم تعدادی ازخانواده های چشم انتظاربتوانند بدون واسطه ومستقیم با حمید جاجی پوردردفترانجمن نجات گیلان دیداروگفتگو داشته باشند.
دراین دیدارخانواده ها ضمن خوش آمدگویی به اقای حمید حاجی پورازوی می خواستند که ازتک تک عزیزانشان حرف بزند وبگوید که بعدازشش سال ازسرنگونی صدام معدوم وتسخیرونابودی ارتش ساخته وپرداخته به اصطلاح آزادی بخش! بچه ها روزانه چه کارمیکنند وچرا مثل خودت تصمیم به بازگشت به وطن وکانون گرم خانواده را نمی گیرند.
اقای حمید حاجی پورکه بالغ بر20 سال مناسبات توام با فشار روحی وجسمی راکه با پوست وگوشت خود لمس کرده بود بطورمبسوط ازتجربیات وداشته های خود ازجهنمی که رها شده بود، برای خانواده های حاضردرجلسه صحبت کرد.
خانواده ها با شنیدن سخنان دردمند حمیدحاجی پور و پس از اشراف به فضای بسته وکنترل شده و خشونت بار حاکم برپادگان اشرف سخت شگفت زده شده بودند و بعضی ازخانواده ها ازشدت تاثربشدت گریستندوبه سران فرقه رجوی لعن ونفرین نمودندوازخدا رهایی وبازگشت عزیزانشان را آرزومیکردند.
درپایان جلسه دوساعته خانواده های عضوانجمن نجات گیلان با آقای حمید حاجی پورعکس یادگاری گرفتند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا