تلاشهای ضد جداشده ها

فرمان رجوی برای حمله به اکسیون جداشدگان در سرژی

چندیست که فرقه رجوی افسار پاره کرده وانچه بطور واقعی در ماهیت این فرقه بوده را به نمایش گذاشته است اخرین نمونه ان حمله چماقداران این فرقه با فرمان شخص مریم عضدانلو رجوی به این اکسیون افشاگرانه جداشدگان در شهر سرژی میباشد اکسیونی که در چارچوب قوانین کشور فرانسه برگزار شده بود. اما از انجا که سران فرقه رجوی که ابروی نداشته شان را در خطر می دیدند و فکرمیکردند که با چماقداری ان هم از جنس رجوی میتوانند جلوی افشا شدن ماهیتشان را بگیرند دستور حمله ارازل واوباششان را به این اکسیون صادر کردند. به نظر می اید که هنوز این فرقه درحال وهوای دیگریست وفکر میکند اروپا هم قرارگاه اشرف ویا عراق است که هر مخالفی وهر منتقدی را به زنجیر بکشد وشکنجه کند ویا تحویل نیروی امنیت صدام حسین بدهد تا به زندان وشکنجه گاه معروف ابوغریب منتقل کنند ویا اینکه خودش اقدام به کشتن کند همچون پرویز احمدی یکی از منتقدان سازمان که بدستور مسعود رجوی ومریم عضدانلو به قتل رسید ویا و وو بسیار کسان دیگر که بدست فرقه رجوی در قرارگاه اشرف به قتل رسیدند. بی دلیل نیست که سران فرقه رجوی به وحشت افتاده اند که حتی از یک اکسیون افشاگرانه هم هراس دارند وبرای مقابله با ان با تمام قوا وبا بسیج تمام چماقدارانش وارد میشود حتی از افرادی همچون حمید طاهر زاده که روزگاری تار میزد حالا سه تار را به زمین گذاشته وچماق میزند ویا از افراد بی هویتی همچون مهدی سامع استفاده میکند.براستی که گناه محمد کرمی چه بود که اینچنین مورد ضرب وشتم ارازل واوباش فرقه قرار گرفت محمد کرمی هیچ گناهی به جز این ندارد که حقیقت را می گوید انچه به چشم خود دیده را بیان میکند وکسانی را افشا میکند که دستشان الوده به خون بهترین فرزندان ایران زمین است کسانی که برای ازادی مردم ایران به فرقه مجاهدین پیوستند اما به دستور سران فرقه مسعود رجوی ومریم عضدانلو به قتل رسیدند. بی جهت نیست که شخص مریم رجوی دستور حمله وهجوم به اکسیون جداشدگان را شخصا صادر میکند تا مانع افشا شدن بیشترشان شود وفکر میکند با این کار میتواند جلوی ابروی بر باد رفته شان را بگیرد. ما بارها وبارها گفته ایم که این فرقه ماهیت ضد بشری دارد ونه تنها اعتقادی به دمکراسی ندارد بلکه به مراتب خطرناکتر از بسیاری گروهای تروریستی است میتوان به جرات گفت دربعضی نقاط خطرناک تر از گروه تروریستی طالبان ها در افغانستان است ماهیت این فرقه هیچ وقت تغیر نکرده ونمی کند وسران این فرقه شخص مسعود رجوی ومریم عضدانلو بعنوان رهبران این فرقه بسیار خطرناک هستند گرگی در لباس میش و البته به قول مسعود رجوی وقتی که شکستشان قطعی شد لباس میش را از تن در خواهند اورد وهمان لباس واقعی شان که لباس گرگ است را می پوشند وروز حمله به اکسیون افشاگرانه جداشدگان مریم رجوی لباس میش را تن بیرون اورد وهمان لباس گرگ که لباس وزیور واقعی او و این فرقه است را به تن کرد بسیاری از مردم ایران وبسیاری از ازادیخواهان ایرانی در سراسر جهان صورت خونین محمد کرمی را که بدست چماقداران مریم رجوی ومسعود رجوی خون الود شد را دیدند هر کس هم کمی ابهام نسبت به خطرناک بودن این فرقه داشت برایش رفع ابهام شد که بداند ماهیت این فرقه چیست ما جداشدگان با هر ایرانی ازادیخواهی ویا خارجیانی که مواجه شده ایم واین موضوع را گفته ایم کمتر کسی بوده که تف ولعنت بر این فرقه نفرستاده باشد.در اینجا لازم میدانم که جمله ای را از یک هموطن پناهنده ایرانی مقیم فرانسه بگویم او میگفت که اینها میخواستند برای مردم ایران ازادی به ارمغان بیاورند اینها هنوزپایشان به ایران نرسیده اینجا در اروپا در مهد ازادی و دمکراسی چماقداری راه انداخته اند واینگونه منتقدین را مضروب میکنند وای به روزی که اینها دستشان در حکومت باشد. البته همانطور که ما بارها گفته ایم وباز هم می گوئیم که این فرقه تغئیر ماهیت نداده ویک فرقه خطرناک است. ایدئولوژی این فرقه بنا شده بر این اصل امام جایز اخطا مسعود رجوی است ونایب برحق این امام پوشالی هم مریم عضدانلوست همه چیز در این دو شیاد گره می خورد تمام فرامین قتل وکشتارمنتقدان ومخالفین در قرارگاه اشرف وتمام شکنجه ها در انجا نیز تحت فرمان این دو جنایتکار صادر شده است وهم چنین تمام اتفاقاتی که الان می افتد به فرمان این دو انجام میشود دستور ضرب وشتم وتهدید جانی محمد کرمی ودیگر جداشدگان نیز به دستور شخص مریم عضدانلو ومسعود رجوی است. در همین رابطه از مسئولان وسیاستمداران اروپائی میخواهم که نسبت به این فرقه خطرناک هوشیار باشند ونگذارند خاک کشورشان جولانگاه تروریستها وچماقداران فرقه رجوی شود هیچ حقیقتی در پس پرده باقی نمانده و نمی ماند روزی که مسعود رجوی ومریم عضدانلو فرمان کشتن مخالفین ومنتقدان داخل سازمان را در قرارگاه اشرف صادر میکردند فکرنمی کردند که صدام حسین هم میرود به همین دلیل تا توانستند زدند وکشتند وزندان به راه انداختند وحالا روز پاسخ گوئی انهاست مجرمین واقعی باید به دادگاه کشانده شوند وباید پاسخ دهند تا معلوم شود که فرمان قتل مخالفین وجداشدگان از فرقه را چه کسی صادر کرده است ومعلوم شود که در زندان های درون قرارگاه اشرف چه گذشته است وچه خونهائی انجا برزمین ریخته شده است وتا معلوم شود که که پول های اهدائی صدام حسین به کدام خزانه وبه کدام حساب ریخته شده است و باید پاسخ دهند که ……..بعد از ان میتوان گفت که خائن کیست ومزدورکیست وقاتل کیست وشکنجه گر کیست منصور نظری قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا