وحشت مجاهدین از دستگیری عبدالمالک ریگی

تروریست فعال شرق ایران زمین دستگیر و وحشت و ترس وهراس سران سازمان خصوصا مریم رجوی مرتبط با تروریست دستگیرشده را بشدت برخواهد انگیخت.
خبربسیارداغ وتازه هست. النهایه پس ازماهها تلاش وتجسس طاقت فرسا درپی شناسایی و دستگیری قاتل جانی عبدالمالک ریگی ثمر داد و به فرجام رسید و جانی مرتبط با سایرهپالگیهایش ازجمله مریم رجوی به دام عدالت افتاد تا سیه روی شود هرکه دراوغش باشد.
چگونه سازمان مجاهدین با ادعای حمایت ازخلق وانقلاب و بنام دمکراسی درکش و قوس صعب وسختی راه غلط درپیش گرفته شده از30 خرداد1360، شدیدا به ورطه وگردونه اعمال کورتروریستی درغلطید وازدید وانظارتوده واجتماع ایران طرد و منزوی ومنزجرشد، همپالگی جوان وتازه به دوران رسیده سنی مذهب بنیادگرا هم درپوش وغا لب جندالله که بتازگی به جنبش دهن پرکن مقاومت ملی ایران تغییرنام داد ازبرای احقاق حقوق! قوم بلوچ واهل سنت دراستان سیستان وبلوچستان آنچنان جنایت کرد وبه ترورکورمتوسل شد که هرچند مورد تایید سران سازمان ازجمله شخص مریم رجوی قرارگرفت وهم کاسه شد،اما دروادی حسابرگری سیاست پیشه گان پیشکسوت تروریست، آب دریا آنقدرشوروغیرقابل شرب بود که به وضوح دیدیم که امریکا وبریتانیا وانگلیس ازنوشیدنش سرباز زدند وبه نقطه ای رسیدند که با فاصله گرفتن ازاین عنصردون وبی مایه وشرورازنسبت دادن هرگونه مشارکت خود درآخرین عمل ترورستی بتاریخ 26 مهرماه 1388 به صدوربیانیه پرداخته وتکذیب کردند.
باید به انتظارنشست و به عیان دید وشنید تا ببینیم عنصرتروریست دستگیرشده چگونه ازحقایق پنهان وآشکارازاعمال تروریستی خود وگروه مربوطه اش وهمچنین سایرتروریستهای منطقه درحق انسانهای بی گناه سخن خواهد گفت وازبسیاری ارتباطات مشکوک خصوصا ارتباط با سران سازمان مجاهدین پرده نگاری خواهد کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا