خانواده ها

پیام تسلیت به خانواده گرفمی

ایکاش برای سوز دل خونین نیز چون شمع پایانی می بود
فرقه رجوی برای بقاء ودستیابی به جاه ومقام وقدرت طلبی افسارگسیخته خود با بکارگیری پیشرفته ترین تکنیک مغزشویی وکنترل ذهن علیه اعضای غافل خود چه جنایاتی را درحق همان اعضا وخصوصا خانواده های چشم انتظارمرتکب نمیشود! طوریکه پدرومادروسایربستگان نزدیک برای یک تماس تلفنی ویا یک دیدارآنهم پس ازسالیان دوری وبی خبری، درمنتهای آه وافسوس وفغان چشم انتظاری کشیده والنهایه درپس همین آرزو و احساس ودرعوض با داشتن احساسی عمیقا منفی وانتقام جویانه علیه رجوی وفرقه بدنامش جان به جان آفرینان تسلیم می نمایند.
باردیگرخبری ازراه رسید وتاثرعمیق دوستان وهمکاران انجمن نجات گیلان را برانگیخت. خبرتاسف انگیزچیزی نبود الا درگذشت شادروان محمد گرفمی پدرفهیمه گرفمی ازاعضای دربند سازمان مجاهدین درپادگان کنترل شده اشرف.
این پدرسالیان پیشتردودخترش بنامهای نرگس (فلورا) وفهیمه را بمنظورادامه تحصیل روانه آلمان میکند و بدین منظوردلش خوش بود ولیکن خبرمیرسد که دخترانش با وعده های واهی جذب مجاهدین شده وسرازعراق درآورده ومتعاقبا خبرقربانی شدن نرگس درعملیات موسوم به فروغ جاویدان نیزبگوش پدر میرسد وپس ازآن بود که دیگرپدربشدت مریض وافسرده خاطربخاطرازدست دادن عزیزانش وعدم ارتباط با آنان میشود وسرانجام درچشم انتظاری جانگداز دار فانی را وداع میگوید. روحش شاد. یادش گرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا