مسعود رجوی

مریم رجوی کثیف ترین زن عالم

داشتم سایت مریم رجوی را میخواندم از اول تا آخرش بجز دروغ و وطن فروشی و خود فروشی سیاسی و خیانت چیزی مشاهده نکردم نوشته بود مریم رجوی کیست؟ یک مشت دروغ که فقط خجالت کشیده اند بگویند مریم رجوی حضرت فاطمه است یا بهترین زن عالم واقعیت چیه؟ مریم رجوی سابقه مجاهدی را از خواهرش نرگس قجر عضدانلو دارد که به نوشته نشریه (پرتو ایران) چند سالی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی طی در گیری خیابانی با ماموران امنیتی (برای اینکه اسرار گروهش را فاش نکند) با سیانور به زندگی خود خاتمه داد و دری به تخته خورد و اکنون خواهرش از مواهب و امتیازات آن ولو تشریفاتی استفاده میکند مریم رجوی با انقلاب عظیم سال 1364 وجنبش تکمیلی آن در سال 1368 یک سقف نوین از نسل کشی را بر افراشت و پرچم نسل کشی را در جنبش مقاومت به اهتراز در آورد و با پذیرش همه نوع بر چسب و اتهام نهایت زندگی عاطفی فردی و خانوادگی خود را بی هیچ چشمداشتی وقف عقیم کردن زنان و نسل کشی مردان فرقه رجوی کرد مریم رجوی با انقلاب ونسل کشی اش در اواخر قرن بیستم فرقه رجوی را به تاریکترین دوران قرون وسطی برده است و آزادی ها را نه فقط در زندان اسارتگاه اشرف سرکوب می کرد بلکه در همه زمینه های فردی و خانواده گی از بین برده و سرکوب و تفتیش عقاید را جایگزین آن کرده است مریم رجوی دقیقا لبه تیز سرکوب و ستمش را متوجه زنهای اسیر در فرقه رجوی کرده است و در این رابطه مرزهای توحش را پشت سر گذاشته و اصلا او را به نظر من با انقلاب خودش با سر کوب و نسل کشی وکشتار تحمیل میکند به همین دلیل برای بقای انقلابش ناگزیر است که انسانها را از اصل خودشان که آزادی است جدا کند و هر نوع آزادی در انسانها را از بین میبرد او حتی به تئوریزه کردن این موضوع پرداخته و معتقد است که ذات انسان از شر و فساد است و لاجرم نسل کشی رحمت است او به همین دلیل سر کوب و تحقیر میکند و برای حک کردن این ناامیدی در انسانها است و انسانهای اسیر در فرقه رجوی را به اسارت ذهنی و احساسی و فیزیکی تشکیلاتی کشانده است. آری مریم رجوی مظهر نسل کشی و نا امیدی به فردای تاریکی است که میبینید. انقلاب و نسل کشی مریم رجوی خیره کننده و شخصیت تاریخی او بیانگر زنی است به طور کامل متفاوت با زنهای معمولی مریم رجوی به شکلی باور نکردنی عاشق نسل کشی وعقیم کردن زنان و تغییراست و ایمانش به نسل کشی و تغییر انسانها خدشه و شکاف بر نمیدارد. آری مریم رجوی زندگیش را وقف نسل کشی و عقیم کردن زنان وتغییر دیگران کرده است مریم رجوی می خواست زنان و مردان پیشتاز فرقه رجوی را با سر چشمه اصلی اسیر و زندانی و موتور محرکه نسل کشی و عقیم کردن زنان پیوند دهد و این کار را کرد مریم رجوی در فرانسه 15 روز به زندان افتاد و در سخترین شرایط زندان بسر میبرد که هر دقیقه آن یک سال برایش گذشت هر روز پول میگرفت و با شکم سیر می خوابید و سابقه زندانی سیاسی هم پیدا کرد انتظار دارم با جسارت و شهامت اگر مریم رجوی در خود سراغ دارد که من شک دارم به این سوال من پاسخ بده که آیا در زندان فرانسه یک سیلی هم خورده؟؟؟؟ فکر نمی کنم کاش مریم رجوی یک سیلی میخورد در زندان فرانسه تا درک میکرد که اعضای فریب خورده فرقه رجوی را که برای مبارزه با رژیم ایران به فرقه رجوی پیوسته بودن دستور زندانی کردن و شکنجه کردن و اعدام و اعدام مثنوعی کردن یا سر به نیست کردن اعضای فرقه رجوی را صادر می کرد اعضا چه میکشیدن ژاندارک دختری بود که برای آزادی کشورش مبارزه کرد و زندان و شکنجه تحمل کرد خنده روزگار اینکه مریم رجوی را با ژاندارک مقایسه می کنند آخر مریم رجوی کدام قسمت از زندگی اش به ژاندارک شباهت دارد؟ یا او را مقایسه می کنند با مارتین لوترکینگ دیگه این مزخرفات در اروپا خریدار ندارد و جدا شده ها چهره واقعی و ماهیت کثیف مریم رجوی را افشا کردن مسئولین فرقه جای باد کردن مریم رجوی بهتر است از جنایتهاش بگویند مریم رجوی در فرقه زنان را عقیم میکرد مریم رجوی فرمان زندانی کردن اعضا وشکنجه کردن اعضا و اعدام اعضا را صادر میکرد مریم رجوی فرمان سر به نیست کردن اعضا را به شکلها و سناریوهای مختلف صادر می کرد مریم رجوی ملاقات خانواده ها با اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف را ممنوع کرده و خانواده ها را ترور شخصیت میکرد بت توهین و اهانت مریم رجوی نفرات ناراضی فرقه رجوی را به زندان ابوغریب می فرستاد در قسمت امانتی های فرقه مریم رجوی اعضای اسیر در اشرف را با زور در سیمای فرقه می آورد تا بر علیه خانواده ها اهانت و توهین کنند مریم رجوی با انقلاب ایدئولوژیکش در فرقه رجوی نسل کشی به راه انداخت مریم رجوی جوانان زیر 18 سال را مغز شوئی میکرد و برای اعمال تروریستی به داخل ایران می فرستاد مریم رجوی افراد را مغزشویی می کرد و برای خودسوزی آماده می کرد مریم رجوی به تیمهای حزف دستور می داد نفرات ناراضی را در مرز روی میدان مین رها کنند اگر کشته نشد از پشت به رگبار ببندند مریم رجوی 6 مرداد فاجعه انسانی در اسارتگاه اشرف به راه انداخت و تعدادی از نفرات را بی گناه به کشتن داد مریم رجوی از تحریم مردم ایران با دمبش گردو می شکند و از خوشحالی در خودش نمیگنجد مریم رجوی در وطن فروشی از همه سبقت گرفته است و به وطن فروشی خودش افتخار میکند مریم رجوی برای ملاقات خانواده های زندانهای ایران اشک تمساح می ریزد و خودش اجازه ملاقات به خانواده های که 4 ماه است پشست درب اشرف در انتظار دیدار جگرگوشه هایشان هستن را نمی دهد و ممنوع کرده است مریم رجوی برای بزرگ نمای و خود نمای خودش پناهنده های بی گناه افغانی و پاکستانی و سومالیای و… را با کلک به متینگ میکشاند تا بگوید هوادار دارم و آمار دروغ به ثبت برساند مریم رجوی از افشای جداشده ها در اروپا به وحشت افتاده و فرمان ضرب و شتم جداشده ها را صادر میکند مریم رجوی به یارانش خیانت کردو به فرانسه گریخت مریم رجوی کسب قدرت برایش چنین ارزش و جایگاهی را دارد که حاضر هست به خاطر آن پای بیگانگان را ببوسید تا کشور و مردم ایران در زیر بمباران هوایی، زمینی و دریایی در خون بغلطند خانم مریم رجوی ما جدا شده ها شما و شوهرتان را همانند دیکتاتور پینوشه تا هنگام مرگ دنبال خواهیم کرد فقط در یک صورت دست از سرت برمیدارم که شما نیز راه خود را انتخاب کنید شما هم فکر کنید و انتخاب کنید و از سر صدق فریاد بکش با صدای رسا بگو جداشده ها عزیزانم، هموطنانم، خواهرانم و برادرانم من هم مثل شما قربانی شعبده بازی فرقه رجوی هستم من هم از در آغوش گرفتن دخترم اشرف که حال جوانی 20 ساله است همچون پدر و مادر ندا محرومم چون شوهر سیاسی و مصلحتی ام فرمود نباید مهر مادری داشته باشم و بار دیگر مادری خواهم شد که دخترم اشرف را می گیرم و به صف آزاد اندیشان و مبارزان ایرانی می پیوندم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا