آزاده صبور

  • کشورهاآزاده در آستانۀ آزادگی

    آزاده در آستانۀ آزادگی

    در طی جدایی و انتقال افراد اسیر مقیم لیبرتی به کشور آلبانی در ماههای اخیر، مطلع شدیم خانم آزاده صبور که در سنین جوانی به همراه شوهرش به بهانۀ کار و زندگی مرفه، فریب مافیای رجوی را خورده و به قرارگاه اشرف منتقل شدند بعد…

دکمه بازگشت به بالا