ایدئولوژی

 • مجاهدین خلقشکستن تابوی

  شکستن تابوی”مبارزه مسلحانه” در سازمان مجاهدین”

  شکستن تابوی مبارزه مسلحانه در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط نجات یافتگان از فرقه مبارک بادمسعود خدابنده، دوازدهم دسامبر 2006بالاخره دادگاه لوگزامبورگ بعد از کش و قوس های یک ساله گذشته رای خود را داد. این که نتیجه این دادگاه را متاثر از روابط بین…

 • مجاهدین خلقایدئولوژی،شعار تا عمل!

  ایدئولوژی،شعار تا عمل!

  ایدئولوژی،شعار تا عمل! جواد فیروزمند، بیست و هشتم نوامبر 2006تا قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی با توجه به عقاید مذهبی ایرانیان،سازمان مجاهدین ظاهرا بعنوان کسانیکه ایدئولوژی اسلامی را راهنمای عمل قرار داده و در این راه شهدایی را تقدیم نموده بودند در بین توده های…

 • مجاهدین خلقسي‌خرداد 60؛انتقام‌جويي به جاي محبت

  سي‌خرداد 60؛انتقام‌جويي به جاي محبت

  سي‌خرداد 60؛انتقام‌جويي به جاي محبت چشم انداز ایران – شماره 40 آبان و آذر ماه 1385گفت‌وگو با حسن عرب‌زادهمهندس حسن عرب‌زاده در سال 1308 در مشهد متولد شد. پس از گرفتن ديپلم، وارد هنرسراي عاليِ تهران ـ كه بعدها دانشگاه پلي‌تكنيك يا اميركبير نام گرفت ـ…

 • مجاهدین خلقچه کسی از خانواده‎ ها سوءاستفاده می‎کند؟

  چه کسی از خانواده‎ ها سوءاستفاده می‎کند؟

  چه کسی از خانواده‎ ها سوءاستفاده می‎کند؟ایران‎دیدبانترس مجاهدین از خانه و خانواده یک ترس تاریخی است و ربطی هم به امروز که خانواده‎ها فرصتی یافته‎اند تا به دیدار فرزندان‎شان در اردوگاه اشرف بروند و یا جویای احوال آنها باشند ندارد.علت تبلیغات منفی مجاهدین علیه خانواده،…

 • مجاهدین خلقاعتراف به ماهیت انقلاب ایدئولوژیک

  اعتراف به ماهیت انقلاب ایدئولوژیک

  اعتراف به ماهیت انقلاب ایدئولوژیکایران‎دیدبانگشتاپوی اشرف در واکنش به مطلبی از جداشدگان که در آن وضعیت فلاکت‎بار نیروهای جامانده در اردوگاه اشرف افشاء شده است، مقاله‎ای را با امضای خلیل ودود در سایتش منتشر نمود که اعترافی بی‎پرده و صریح به ماهیت و کنه فرآیند…

 • مجاهدین خلقفروغ مجاهدین خلق از درون

  فروغ مجاهدین خلق از درون

  فروغ مجاهدین خلق از درونامید پویا www.mojahedin.ws با گذشت هیجده سال از عملیات فروغ جاویدان کماکان این اقدام به عنوان یک چالش از سوی مخالفین و یک نقطه عطف از سوی سازمان مجاهدین مورد توجه و ارزیابی است. گذشت این زمان نسبتا طولانی تغییری در…

 • مجاهدین خلقنَسَب رجوی به 28 مرداد باز می‎گردد

  نَسَب رجوی به 28 مرداد باز می‎گردد

  نَسَب رجوی به 28 مرداد باز می‎گرددایران‎دیدبانرجوی در سی خرداد 1360، حرکت مسلحانه‎ای را آغاز کرد که از نظر اجتماعی فاقد هرگونه پشتوانه بود و به‎همین دلیل هم با این توجیه آغاز گردید که چنین حرکتی می‎تواند توده‎ها را به صحنه آوَرَد. دیدیم که نیاورد…

 • مجاهدین خلقانحراف چهل ساله(پژوهشى تازه درباره مجاهدين خلق)

  انحراف چهل ساله(پژوهشى تازه درباره مجاهدين خلق)

  انحراف چهل سالهپژوهشى تازه درباره مجاهدين خلق محمد قوچانى من هم مثل ساير خواهران و برادرانم به وسيله خود مسعود متولد شدم… باور كنيد هر مجاهدى كه به رهبرى مسعود گرويد، به طور ايدئولوژيك يك رجوى است.مريم رجوىنشريه مجاهد شماره ۲۵۳ ، صفحه ۲۹۱۰ سال…

 • مجاهدین خلقاتحاد نانوشته‎ ی استراتژیک

  اتحاد نانوشته‎ ی استراتژیک

  اتحاد نانوشته‎ ی استراتژیکایران‎دیدبانآقای هادی شمس حائری در مطلبی با عنوان فرجام مجاهدین در عراق ، ضمن بررسی چشم‎انداز آینده‎ی حضور مجاهدین در عراق، نگاهی به قدرت‎ها و گروه‎های نقش آفرین در صحنه‎ی عراق انداخته و شمه‎ای از واقعیات مربوط به وضعیت بحرانی این کشور…

 • مجاهدین خلقدرد ِ اصلی باند وحشت زده‎ی رجوی

  درد ِ اصلی باند وحشت زده‎ی رجوی

  درد ِ اصلی باند وحشت زده‎ی رجوی ایران‎دیدبانبخش زیادی از سخنرانی مریم رجوی در تجمع مجاهدین در فرانسه، به انتقاد از سیاست‎های کشورهای غربی و جامعه‎ی جهانی اختصاص داشت.مریم رجوی با محکوم کردن راه‎های ضدجنگ و دیپلماتیک در مورد برنامه‎ی هسته‎ای ایران، خطاب به کشورهای…

 • مجاهدین خلقblank

  “آن سبو بشکست وآن پیمانه ریخت””

  آن سبو بشکست وآن پیمانه ریختادوارد ترمادو، هشتم میخانم مریم عضدانلو چندی پیش در بین تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا فرما یشاتی کردند که لازم به پاسخگوئی چند محور اساسی آن می باشد. ایشان 10 محور از موضع برنامه های شورای باصطلاح ملی مقاومت…

 • مجاهدین خلقچند سئوال خصوصی و فنی از خانم رئیس جمهورمریم رجوی

  چند سئوال خصوصی و فنی از خانم رئیس جمهورمریم رجوی

  چند سئوال خصوصی و فنی از خانم رئیس جمهورمریم رجویمسعود جابانی، بیست و سوم می 2006خانم رئیس جمهور فرضی!اینجانب بعنوان یک هموطن ایرانی ، چند سئوال خصوصی و فنی دارم که امیدوارم وقت پاسخگوئی به آن را داشته باشید ویا طبق سنت اداری ،به من…

دکمه بازگشت به بالا