بلژیک

  • کشورهانامه سر گشاده انجمن نجات به پارلمان بلژیک

    نامه سر گشاده انجمن نجات به پارلمان بلژیک

    در تاریخ 27 آوریل 2006 کمیسیون خارجه پارلمان بلژیک قطعنامه ای به حمایت از گروه تروریستیMKO))صادر کرده است و تعجب بسیاری از آزاداندیشان را برانگیخت که چرا باید کشوری مانند بلژیک که حامی حقوق بشر و انسان هاست می بایست از یک فرقه تروریستی حمایت…

دکمه بازگشت به بالا