بلژیک

  • تروریسم فرقه مجاهدینزنان مجاهدین

    تصمیم بلژیک برای رهایی از گروه تروریستی مجاهدین خلق

    در روزهای اخیر، نشست سالانه گروه تروریستی مجاهدین خلق به دلایلی که به عنوان نگرانی های امنیتی اعلام شده، لغو شده است. در بلژیک، پارلمان این کشور با اقدامی شجاعانه و انسان دوستانه، طرح استرداد زندانیان سیاسی را با ایران تصویب کرد که به دیپلمات…

  • کشورهانامه سر گشاده انجمن نجات به پارلمان بلژیک

    نامه سر گشاده انجمن نجات به پارلمان بلژیک

    در تاریخ 27 آوریل 2006 کمیسیون خارجه پارلمان بلژیک قطعنامه ای به حمایت از گروه تروریستیMKO))صادر کرده است و تعجب بسیاری از آزاداندیشان را برانگیخت که چرا باید کشوری مانند بلژیک که حامی حقوق بشر و انسان هاست می بایست از یک فرقه تروریستی حمایت…

دکمه بازگشت به بالا