قربانعلی مهینی

  • نامه خانم نوزاد کهلیک بلاغی به همسرش در اسارتگاه اشرف

    نامه خانم نوزاد کهلیک بلاغی به همسرش در اسارتگاه اشرف

    اینجانب خانم نوزاد کهلیک بلاغی چندی پیش نامه ای را برای همسرم قربانعلی مهینی که در قرارگاه اشرف حضور دارد نوشتم تا بتوانم پس از 16 سال خبری از او دریافت کنم ولی پس از گذشت بیش از یک ماه از آن نامه هنوز خبری…

  • گرایش های خودکامگی و بازدارندگی رهبر عقیدتی مجاهدین

    گرایش های خودکامگی و بازدارندگی رهبر عقیدتی مجاهدین

    خانم کهلیک بلاغی بیش از شانزده سال در انتظار شنیدن صدای همسرش آقای قربانعلی مهینی بسر می برد. تامل در محتوای نامه ی ایشان گویای واقعیت تلخ و گزنده ای ست از مرزهای آزار دهنده ای که سران فرقه ی مجاهدین در دنیای مدرن و…

دکمه بازگشت به بالا