مهدی افتخاری

  • اعضاء مجاهدینتصویر از مهدی افتخاری سر طعمه یا مجاهد صدیق؟

    مهدی افتخاری سر طعمه یا مجاهد صدیق؟

    این پلیدی و دیو صفتی نیست که تا وقتی فردی زنده است باید به او حمله کرد و فرد را لجن مال کرد. وقتی جانش را از دست می دهد یک شبه نام مبارز خستگی ناپذیر و مجاهد و قهرمان بر او گذاشت. اکنون صحبت…

دکمه بازگشت به بالا