انجمن ایران پیوند

 • مسعود رجویرجوی کجاست؟

  رجوی کجاست؟

  آیا بهترین مکان بین بد و بدتر برای اختفای شخص مسعود رجوی کجاست؟ تمامی قرآئن وشواهد دال برآن است که رجوی در اشرف گرفتار شده وتا جای امنی برای خود پیدا نکند محال است در تخلیه مسالمت آمیز اشرف پیش قدم شود. تا بحال نیز…

 • تاریخچه فرقه رجویمجاهدین؛ طلوع و غروب یک استراتژی

  مجاهدین؛ طلوع و غروب یک استراتژی

  هم اکنون که به گذشته بر می گردم وبا شناختی که پس از سالها همراهی وفعالیت از این سازمان چه در داخل ایران، کردستان ایران وعراق، وپایگاه های مختلف این سازمان به خصوص اسارتگاه اشرف پیدا کرده ام متاسفانه به این مهم رسیدم که استراتژی…

 • اخراج فرقه رجوی از عراقانتقال چهارصد نفر دیگر به کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی)

  انتقال چهارصد نفر دیگر به کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی)

  خانم رجوی در اطلاعیه قبلی خود درخواست انتقال تمام نیروهای اشرف و کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی) را به مرز اردن با هزینه سازمان داده بودند، و در یک واکنش شتاب زده و در عین حال التماس آمیز از خانم کلینتون خواسته بودند شما ما را…

 • اضمحلال فرقه رجویدوران ما بعد اشرف

  دوران ما بعد اشرف

  رجوی در دسته بندی های سیاسی به یارگیری های جدید روی آورده و بیشتر از سیاستمداران اروپایی، به سیاست بازان امریکایی و اسرائیلی روی آورده است. رجوی باور دارد؛ کشورهای اروپایی مجبور به تابعیت از جهت گیریهای آمریکا هستند. به هر حال و با هر…

 • فرقه گرایی مجاهدینشیوه های کنترل نیرو خارج از اشرف

  شیوه های کنترل نیرو خارج از اشرف

  در ترفند های سازمان همیشه سعی براین بوده تا آنجا که ممکن است نفر جدا شده از روابط را کماکان در حاشیه مناسبات در هر کجائی که هست حفظ کنند و بنوعی کنترل لازمه را روی آن داشته باشند و در مواقع ضروری استفاده لازم…

 • تروریسم فرقه مجاهدینهشدار به کشور های اروپایی

  هشدار به کشور های اروپایی

  ما به مقامات اروپایی هشدار می دهیم که فصل جدیدی از کارنامه جرم وجنایت رجوی در اروپا گشوده شده است، از این پس متاسفانه بایستی شاهد اقدامات فرقه ای این جریان بیشتر ازهر زمان دیگری در اروپا باشیم. ما پیشاپیش به مقامات کشورهای اروپایی هشدار…

 • انجمن های مستقلحضور نماینده انجمن ایران پیوند در پارلمان اروپا

  حضور نماینده انجمن ایران پیوند در پارلمان اروپا

  انجمن ایران پیوند جهت تبیین آخرین وضعیت پیش رو با تهیه گزارشی مشروح و جامع که در برگیرنده خواست خانواده های اسیران و همچنین راه حل های پیشنهادی جدا شده گان از فرقه رجوی می باشد مبادرت نمود. آقای کریم حقی به نمایندگی از انجمن…

 • انجمن های مستقلملاقات نماینده انجمن ایران پیوند با آقای

  ملاقات نماینده انجمن ایران پیوند با آقای” یوس د مه یر” نماینده پارلمان فلامان بلژیک

  روز سه شنبه سیزدهم سپتامبر 2011 آقای کریم حقی به نمایندگی از طرف انجمن ایران پیوند با آقا" یوس د مه یر" نماینده پارلمان فلامان از حزب دمکرات مسیحی دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات که بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ آقای…

 • اسیران اشرفاعضای فرقه رجوی در اشرف؛ گروگان رهبری فرقه و نئوکان ها

  اعضای فرقه رجوی در اشرف؛ گروگان رهبری فرقه و نئوکان ها

  رهبری فرقه در شرایط بن بست مطلق به شدت به این خونها نیاز دارد. اما نیاز افرادی که سالیان سال به شکل سیستماتیک شستشوی مغزی شده و در بیخبری کامل به سر می برند؛ اندکی محبت؛ دیدار با خانواده؛ و تضمین نسبت به آینده میباشد.…

دکمه بازگشت به بالا