مرور

انجمن نجات مرکز ایلام

نامه خانواده علی مهدوی از استان ایلام

علی جان، سال هاست که رفته ای و ما را تنها گذاشته ای، داغی بزرگ، غمی به وسعت آسمان، دلتنگی های بی پایان برای ما مانده و چشم انتظاری هایمان، به امید روزی که دوباره تو را ببینیم و تو را محکم در آغوش بگیریم و به خاطر سال های دوریمان یک دل سیر…

نامه خانواده یاری کوچکی از استان ایلام

ما شب و روز با خاطراتت زنده ایم و با فکر و خیال تو زندگی می کنیم. امیدواریم که هر چه زودتر و از هر راهی که می توانی خودت را نجات دهید و به نزد ما برگردی تا زندگی را برایمان زیباتر کنید. پسرعزیزم، تمام اقوام دورو نزدیک همیشه سراغ تو را می…

خاطرات اسیر دیگری از فرقه رجوی

بعد از تسلیم شدن سازمان به آمریکا من درخواست خروج از سازمان را دادم، نشست های زیادی با من گذاشتند و خیلی اسرار داشتند که بمانم ولی زیر بار نمی رفتم. به آنها گفتم یا می گذارید بروم یا فرار می کنم، این درخواست من و پا فشاری آنها حدوداً یک سال…

نامه خانواده ایرج نصیری از استان ایلام

خدمت پسر دلبند و عزیزتر از جانم ایرج جان سلام، سلامی مالامال از محبت مادرانه، سلامی به گرمی آفتاب سوزان عراق، پسرم من مادرت والیه هستم، سلامی به گرمی در آغوش گرفتن فرزند، به گرمی و لطافت لحظه ای که مادری فرزندش را به سینه می چسباند و تمام…

نامه خانواده علی اصغر بارانی از اعضای دربند در اسارت رجوی استان ایلام

اخیراً تعدادی موفق به فرار شدند و به اروپا رفتند و در بهترین شرایط زندگی می کنند، مانند سیدعلیرضا حسینی از ایلام که هم اکنون در اروپا است و با خانواده اش در ارتباط است. پسرم، من و مادرت سال های آخر عمرمان را می گذرانیم و تنها علتی که باعث…

عبدالحمید هاشمی از دوران اسارت در فرقه رجوی می گوید

من هم با اشراف به همین موضوع و حس وطن پرستی در سال 1383 این گروه و باند مافیایی را برای همیشه ترک کردم و از این گروه خیانت پیشه خارج شدم. با تشکیل خانواده و یک زندگی عادی که رجوی از من و سایر دوستانم سالها دریغ کرد، حال خوشحال هستم که بر…

خاطرات مجتبی پور رحیم؛ یک بازگشتی از چنگال رجوی

امروز من می خواهم این را به رجوی بگویم که ماها نه تنها که پیروز شدیم و از آن تشکیلات دروغین و ضد انسانی و عوام فریب توانستیم به یاری خدا جان بدر بردیم و امروز ماها هستیم که تک تک روی جنازه های شما می ایستیم و با افتخار فریاد می زنیم که خدا…

گوشه ای از خاطرات کریم شیخی از اعضاء جداشده از فرقه رجوی

سازمان با استفاده از نقطه ضعف افراد،آنها را به عملیات می فرستاد از جمله (آرام) آرام یکی از بچه ها بود که همراه با خانواده اش پیوسته بود از بدو ورود به سازمان از او خواستند که همسرش را طلاق بدهد و حدودأ یک ماه با او جنگ و دعوا می کردند تا…

خاطرات یک بازگشتی از چنگال رجوی به نام مجتبی پور رحیم

و نفر را چشم بسته توسط نفراتی که از ایدئولوژیک رجوی کاملأ خالص و بی رحم بودند می سپردند و بعدش هم به آنها مارک بریده مزدور می زدند و تحویل استخبارات عراق می دادند ولی در رابطه با نفراتی که از اردوگاهای عراق در اشرف بودند هر روز متحمل…

خاطرات تکان دهنده از مناسبات فرقه رجوی از زبان عبدالحمید هاشمی

به دستور شخص مسعود رجوی که قبل از عملیات مروارید در نشست جمعی صادر شده بود، هر کس به پایگاه یا جاده تردد داشت بایستی کشته می شود و بایستی تیراندازی می کردیم و می گفت حق استفاده از سلاح را دارید، و درنگ نکنید و شبها بطور خاص با کمترین شک و…