مرور

انجمن نجات مرکز فارس

اینجا زمانی اشرف بود

. اینجا همانجایی است که افراد زیادی به نام کسب آزادی فریب خوردند و در عوض مبارزه برای آزادی، برای نجات خود از دیو فرقه دست به مبارزه برمی داشتند تا بلکه بتوانند خود را نجات دهند. اینجا جایی بود که همگان برای همیشه یا دست کم برای مدتی بس…

گروگانگیری جدید

این گروه تروریستی که ازسالیان پیش در پی ناکامی های پی درپی که در زمینه «استراتژی جنگ مسلحانه» متحمل شد برای جلوگیری از فرار نیروها به سرعت دست به کار شد و این سازمان سیاسی را به یک فرقه مخوف تبدیل کرد و در سایه آن تمامی اعضاء خود را در…

حربه قدیمی و زنگ زده

بنابراین کاملا واضح است که چرا فرقه اینقدر به مشکلات بیرونی و آب و رنگ دادن به آن می پردازد. آری برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی که انرژی فراوانی از سیستم رهبری آن گرفته است، بطوری مجبور است با سیل افشاگری های همین افراد جدا شده…

به بهانه 350 حرکت اعتراضی در مرداد ماه

آیا زمان آن نرسیده که با نگاهی به گذشته نکبت بار و خیانت بار خود و برخورد منطقی و واقعی با آرمان های مردم ایران دست از کوته بینی های خود برداشته و بیش از این آلت دست قدرت ها و ستمگران ، این دشمنان قسم خورده و واقعی مردم ایران بردارید و به…

رجوی و رفع تبعیض علیه زنان

مسعود رجوی طی انقلاب ایدئولوژیک که سالها پیش مطرح کرد ، برای رفع تبعیض علیه زنان ، زنان را به رده های بالاتر ا ز مردان منسوب کرده و آنان را در موقعیت های فریب دهنده ی مردانه قرار داد تا بگوید ما نه تنها برای زنان ارزش زیادی قائل هستیم بلکه…

ترس و وحشت

گفتگوهایی در جریان است تا مسئولیت نگهداری و تعیین تکلیف کمپ اشرف بطور کامل به نیروهای عراقی واگذرا شود این موضوع فرقه را برآن داشته است تا با عجله و شتاب توام با هراس سراسیمه دست به تجمع در مقابل مقر كمیته بین المللی صلیب سرخ در واشنگتن…

مینا

از مامان مریم برایم می گفت . اما 1 روز تمام برایش اشک ریختم وقتی فهمیدم که او مامان مریمش را هرگز ندیده است و اکنون 10 سال است که برایش اشک می ریزم چرا که او حتی مفهوم مادر را نمی دانست و گمان می برد و به یقینش رسانده بودند که فقط مریم…

فرقه خانواده دوست

باید از سران این فرقه هم پرسید که آیا آن افرادی که با در دست گرفتن عکس فرزندان خود در مقابل سفارت انگلستان و یا مقر UN در تهران جمع شدند و یا آنهایی که با پای خود و تحمل رنج و خطر مسافرت تا دم درب کمپ اشرف آمدند به امید دیداری ولو هر چند…

چاپلوسی های احمقانه

سردمداران امریکایی سیاست دوجانبه ی خود را در پیش می گیرند ،اسم گروهی را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهند و بعد خودشان با رهبران همان گروه تروریست وارد معاملاتی غیرمنصفانه می شوند! فردی را به این دلیل که چند سال پیش عضو این گروه…

تبریک به مناسبت ازدواج آقای ابراهیم خدابنده

مسلما ازدواج آقای ابراهیم خدابنده که روزی مسئول روابط خارجی این فرقه بود برای سران آن خیلی دردناک و ناخوشایند جلوه خواهد کرد. به امید آزادی همه اسرای در بند کمپ اشرف.در انتها مجددا برای این زوج سعادتمند آرزوی خوشبختی میکنیم و این وصلت…