مرور

انجمن نجات مرکز کردستان

بررسی نقش سازمان مجاهدین در کشتار غیر نظامیان کرد عراقی

در این جلسه اعضای سابق فرقه رجوی به تشریح این عملیات که منجر به کشته شدن مردم بی دفاع از جمله زنان و کودکان بی گناه توسط سازمان مجاهدین به فرماندهی رجوی انجام شده بود پرداختند و مستندات و شواهد مربوط به این اقدام جنایتکارانه را به اطلاع…

نشست انجمن نجات با موضوع بررسی کشتار اکراد عراق

جلسه ی بررسی نقش سازمان مجاهدین خلق در کشتار غیر نظامیان کرد عراقی " توسط اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین و به دعوت انجمن نجات در تاریخ 11 / 9/84 در مرکز استان کردستان – سنندج – برگزار گردید. در این جلسه 25 نفر از اعضای جدا شده و بازگشتی…

مجاهدین با گلوله ضدهواپیما به غیرنظامیان حمله کردند

جلسه بررسی نقش مجاهدین در کشتار غیرنظامیان برگزار شد. عضو سابق مجاهدین خلق: مجاهدین با گلوله‌‏های ضدهواپیما به غیرنظامیان حمله می‌‏کردند و سران سازمان از هیچ روشی برای قتل عام کردها و غیرنظامیان اجتناب نمی‌‏کردند. جلسۀ بررسی نقش مجاهدین در…

نشست انجمن نجات با موضوع بررسی کشتار اکراد عراق

انجمن نجات روز جمعه 11/9/84 جلسه ای را با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه ی رجوی برگزار نموده است. موضوع این جلسه بررسی کشتار اکراد عراقی توسط سازمان مجاهدین عنوان شد. در این جلسه اعضای سابق فرقه رجوی به تشریح این عملیات که منجر به کشته…

همایش انجمن نجات در سنندج

انجمن نجات روز جمعه 11/9/84 جلسه ای را با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه ی رجوی برگزار نموده است. موضوع این جلسه بررسی کشتار اکراد عراقی توسط سازمان مجاهدین عنوان شد. در این جلسه اعضای سابق فرقه رجوی به تشریح این عملیات که منجر به کشته…