رابطه راه حل دمکراتیک مریم عضدانلو با مسلح شدن دوباره مجاهدین

نیابتی که سالها است به نیابت از رجوی سخت در زمینه سازی برای مجاب کردن آمریکا به گزینه نظامی برای ایران است، این روزها هم عرض تلاشهای مریم رجوی برای جلب حمایت غربی ها از راه حل سوم، او نیز متقابلاً در حال تبیین راه حل سوم اما به زبان دری فارسی است. سازمان که سخت به تغییر موضع وزارت امور خارجه آمریکا و خارج شدن از لیست تروریستی امید بسته است، در ظاهر بر این امر ادعا تأکید دارد که: " مقاومت ایران نه پول می خواهد و نه سلاح، کافی است راه بندها را از سر راهش بردارید. حذف برچسب تروریستی، اجرای تعهد آمریکا برای حفاظت از اشرف، اقدام فوری برای لغو محاصره ضد انسانی آن و انحلال کمیته غیر قانونی اشرف و استقرار دائمی یک تیم ملل متحد در اشرف قدمهای ضروری در همین راستاست." (1) ناگفته جز درخواست حذف از لیست تروریستی مابقی شروط از جمله حفاظت از اشرف و لغو محاصره و کمیته استقرار و… تبصره های جدیدی است که ضمیمه درخواست چند سال پیش سازمان شده است. ظاهراً مجاهدین مدعی هستند جز این خواسته ها کمک دیگری از غرب و مشخصاً آمریکا نمی خواهند. اما همه می دانند که انتظارات سازمان بسیار فراتر از این چیزهایی است که علی الظاهر روی میز و مطرح می کند. زیرا بخوبی دریافته اند صرف خروج از لیست تروریستی آمریکا نه تنها دردی از آنها درمان نخواهد کرد، که با بالا رفتن انتظارات از سازمان بحران مشروعیت سازمان را دامن خواهد زد. هر چند سازمان سالهاست حضورش در لیستهای تروریستی را بهانه ناکارآمدی و بحران مشروعیت خود کرده،اما رجوی بهتر از هرکس می داند که بودن نام سازمان در لیست تروریستی آمریکا، چنانچه خارج شدن اش ازلیست اتحادیه اروپا تغییری در اوضاع او نخواهد داد، برای همین هم علیرغم اینکه به ظاهر چیزی فراتر از خارج شدن ازلیست آمریکا نمی خواهد، اما مابقی مطالبات خود را بطور هم عرض از سایر تریبون های رسمی و غیر رسمی بیان می کند. به این ترتیب که از یک سو بر طبل خارج شدن از لیست تروریستی وزارت امورخارجه آمریکا می کوبد، و هم زمان اما از مجاری دیگر به تفصیل و تبیین این درخواست حداقلی که نهایتاً در بازگرداندن سلاح های مجاهدین و مسلح کردن به اصطلاح ارتش آزادیبخش تبلور می یابد، تأکید دارد. نیازی به توضیح نیست که مجاهدین چندان نیازی به استرداد سلاح های مصادره شده توسط آمریکا ندارند، اهمیت موضوع برای آنها صرف چراغ سبز آمریکا برای مسلح شدن است. بد نیست آخرین موازی کاری های نیابتی را در راستای چنین هدفی مرور کنیم. وی ابتدا ضمن اثبات دلایل خوشبینی به تغییر مواضع آمریکا نسبت به مجاهدین و البته از زاویه دید جمهوری اسلامی می نویسد: " برای رژیم مثل روز روشن است که سیاست تغییر رژیم جناح بازها در شرایط استیصال مطلق آمریکا و انزوای خردکننده طرح اسرائیلی ها در رابطه با تهاجم نظامی مستقیم به ایران و تجزیه کشور تخم مرغ های اش را آرام آرام و یکی یکی در سبد عنصر داخلی قرار می دهد و در همین راستا گفتمان ویژه خود را نیز در پهنه های مختلف به پیش برده و تثبیت می کند." (2) نیابتی هر چند در لفافه اما اذعان می دارد که سیاست تغییر با گزینه نظامی در ایران توسط آمریکا و اسرائیل در نهایت با اتکا به عنصر داخلی یعنی سازمان مجاهدین صورت تحقق به خود خواهد گرفت. این رویکرد باز به تأکید نیابتی که از طریق گفتمان ویژه یا همان تغییر لحن آمریکا نسبت به مجاهدین و اجماع آمریکا و اسرائیل در گذاشتن تمام تخم مرغ های شان در سبد سازمان یا به تعبیری عنصر داخلی محقق خواهد شد. اما اینکه این مهم به صرف تغییر گفتمان که همان خارج کردن نام سازمان از لیست تروریستی وزارت امورخارجه خواهد بود، یا ملزومات دیگری را نیز برای آمریکا قم خواهد زد، پازل دیگری است که نیابتی در راستای طرح و تأکید چندین باره راه حل سوم و بازگرداندن راه بندهای سازمان به آن می پردازد و می نویسد: " وحشت رژیم این است که در نهایت جناح بازها در شرایط استیصال مطلق، تن به راه حل سوم ارائه شده توسط مریم رجوی بدهد و اشرف دوباره و این باره در کادر قواعد بازی بین المللی و بطور قانونی مسلح شود…" (3) یعنی ظاهراً همان درخواست و التماس فاتحه ای که مریم رجوی این روزها دوباره روی آن کوک شده است و سوزن خورده مبنی بر اینکه: " ما جامعه جهانی را به اتخاذ سیاست نوین بر اساس این مشترکات فرا می خوانیم. دیکتاتوری مذهبی در ایران باید خاتمه یابد. این نه با جنگ ممکن است نه با مماشات، راه حل آن راه حل سوم، یعنی تغیییر دمکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران است."(4) البته این ادعا که جناح بازها از روی استیصال و درماندگی تن به ساز و کار استفاده از به اصطلاح عنصر داخلی یا همان مجاهدین و تغیر گفتمان با او و در نهایت مسلح کردن رجوی در چارچوب قواعد بازی بدهند، ناشی از بیماری خودبزرگ بینی است که در اینجا به نیابتی هم سرایت کرده است. اما نکته حائز اهمیت در این بخش از گفته نیابتی تأکید او بر گره زدن راه حل سوم مریم رجوی و تسلیح کردن دوباره مجاهدین اما این بار با گرفتن مشروعیت از آمریکا و زیرپوش قانونی و قواعد بین المللی است. یعنی همان پارادوکس و تناقضی که مریم رجوی با طرح این ادعا که هیچ کمکی جز خارج کردن نام سازمان از لیست آمریکا نمی خواهد پز آن را می دهد. گو اینکه سازمان حتی با فرض مسلح شدن مشکلی اگر بتواند ایجاد کند، همانا مشکل سازی برای خود آمریکایی ها خواهد بود. بعلاوه شاید این سؤال پیش بیاید که از نظر نیابتی راه حل سوم مریم رجوی چه ارتباطی با مسلح کردن سازمان دارد در این رابطه پیشتر نیابتی اذعان نموده که راه حل سوم خانم رجوی چیزی فراتر از یک تاکتیک و زبانبازی صرف نیست. در واقع نیابتی زبان ترجمان پیش و پس گویی ها و لفافه پراکنی های آقا و خانم رجوی در طی هشت سال گذشته بوده است و چنانچه بارها تأکید شده و اتفاقاً خود نیابتی به آن اذعان دارد تفاوت اظهارات او با آن دونفر در این است که نیابتی به زبان فارسی دری حرف می زند و بر خلاف مریم و مسعود چیزی را نمی پیچاند. چنانچه مثلاً درباره ایده ال مسعود و بدون تعارفات و تشریفات می گوید: " ایده آل مجاهدین به رسمیت شناخته شدن اقتدار نظامی شان در قالب ارتش آزادیبخش و آلترناتیو سیاسی شان تحت عنوان شورای ملی مقاومت توسط آمریکایی ها است." (5) اما در مورد راه حل سوم رجوی نیز نیابتی سرراست می رود سراغ اصل مطلب و می گوید: " راه حل سوم آنگونه که مجاهدین تعریف می کنند یعنی تغییر دمکراتیک در ایران از طریق مردم و مقاومت ایران به عبارت بهتر در مقابل آلترناتیو تهاجم نظامی مثل مورد عراق و یا سیاست مماشات و تلاش بیهوده برای تغییر در رژیم بهتر است که جهان ذینفع، راه مقاومت ایران را باز کرده و از حمایت جمهوری اسلامی دست بردارد." (6) تا اینجا باز نیابتی شبیه مریم و مسعود حرف می زند یعنی می پیچاند و در لفافه حرف می زند، اما در نهایت برای شیرفهم کردن مخاطبان آمریکایی اش ناگزیر است به زبان فارسی دری حرف بزند و در نهایت می گوید: " ترجمه این سیاست به فارسی دری می شود تسلیح دوباره ارتش آزادیبخش ملی و حرکت آن به قصد سرنگون کردن رژیم و صد البته با پوشش هوایی تعیین کننده آمریکا. بی تعارف و شوخی." (8) اینها را البته نیابتی پنج سال پیش گفته و خیلی بیشتر اینها کدگشایی کرده است. پی نوشته ها:
1- کنفرانس بین المللی در بروکسل. سه شنبه 5 بهمن 1389.
2- انتقام جویی کور و حضیض ذلت. 5 بهمن 1389 نیابتی. سایت آفتابکاران.
3- انتقام جویی کور و حضیض ذلت. 5 بهمن 1389 نیابتی. سایت آفتابکاران.
4- کنفرانس بین المللی در بروکسل. سه شنبه 5 بهمن 1389.
5- راه حل سوم. فروردین 1384. سایت شخصی نیابتی.
6- راه حل سوم. فروردین 1384. سایت شخصی نیابتی.
7- راه حل سوم. فروردین 1384. سایت شخصی نیابتی.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا