مریم رجوی

جست و خیز های میمون وار مریم قجر در برابر نمایندگان دول غربی

این روزها مریم قجر با ولخرجی های زیاد و ترتیب دادن مهمانی های آنچنانی برای نمایندگان بازنشسته غربی سعی دارد تا وی را به حساب بیاورند و در نزد ارباب بزرگشان کمک کار وی باشند وقتی این خبرها را در سایت های فرقه دیدم و آنان با آب و تاب از آن بعنوان یک پیروزی نام می برند خودبخود از سالیانی که با سازمانی بودم و عمر خود را در راه رهبری که جز خیانت به مردم ایران کاری نکرده گذراندم خیلی افسوس می خوردم و حالا به روزی این فرقه افتاده که برای حمایت از یک نماینده بازنشسته و از دور خارج شده غربی اینگونه هزینه می کند.
متاسف شدم چرا که وقتی شور و شوق آزادی میهن در سر داشتیم و با شعار آزادی خلق قهرمان و مبارزه با امپریالیسم سر از پا نشناخته و به سمت سازمانی رفتیم که داعیه آزادی خلقها را داشت ولی بعد از رفتن به عراق و قرارگاه اشرف همه آن مدینه فاضله ای که در ذهن بود فرو ریخت و یکباره به عناصری تبدیل شدیم که حاضر بودیم دست به هر خیانتی که رهبران جنایتکار می گفتند بزنیم.
سران فرقه در اروپا با خرج کردن و رشوه دادن سعی می کنند به حیات سیاسی خود ادامه دهند دیگر از آرمان و اعتقادی که قبلا سازمان در حرف هم شعارش را می داد خبری نیست ولی در اشرف این عناصر وامانده از همه جا هستند که باید تقاص ولخرجی های مریم را می دادند و برای یک وسیله باید ساعت ها در نشست ها جواب پس می دادند و در ضمن به چهار میخ کشیده می شدند که چرا پول خون شهدا را می خواهند خرج کنند و یا این پولها از طریق گدایی بچه ها در اروپا و هزاران چرت و پرت دیگر بدست می آید ولی همین سران فرقه بودند که در خرج کردن و باج دادن پولهای گدایی در اروپا!!! که البته باید گفت پولهای اهدایی صدام بوده دست باز داشتند اکنون هم با سرنگونی صدام مریم قجر دست گدایی به سوی غرب دراز کرده تا شاید از امداد های غیبی سازمانهای اطلاعاتی غربی بی بهره نماند.
اکنون مریم قجر با برپایی شوهای مسخره و راه اندازی مهمانی های آنچنانی دست به ولخرجی زده تا شاید بتواند روی سن برای نمایندگان بازنشسته غربی رقص جدید خیانت را ابداع کند.
برای همگان به خوبی روشن شده است که این پولهای به اصطلاح گدایی از کجا می رسیده است و اکنون از کجا به سازمان داده می شود دیگر مریم فریبکار نمی تواند با این حرفها کسی را بفریبد این همان پولهای خیانت شما به مردم ایران است که توسط دول غربی به عنوان دستمزد مزدوری به شما داده می شود.
بعد از اشغال عراق توسط آمریکا مریم نیز وطن دوم خودش را ترک کرده تا شاید کشور دیگری را برای زندگی پیدا کند وی شرایط بسیار خوب زندگی در عراق را ترک کرده تا شاید در هوای نامساعد و گرمای طاقت فرسای فرانسه به مبارزه برای آزادی ادامه دهد. زهی بیشرمی به این زن فریبکار که اینگونه برای فرار از مبارزه و در بردن جان کثیف خود از دیگران مایه می گذارد.
آیا این مایه شرمساری شما رهبران فریبکار نیست که روزی ادعای مبارزه و آزادی خلق و نبرد با امپریالیسم را داشتید اکنون به روزی افتاده و مجبور می باشید هر روز در فرانسه برای نمایندگان از دور خارج شده غربی رقص جدیدی را به نمایش بگذارید و در اشرف به کشتار اعضای خود بپردازد تا شاید مریم قجر ابریشمچی رجوی در فرانسه بتواند عنتر وار به جست و خیز از مدل آزادی خواهی آن بپردازد و از خونهای ریخته شده نهایت سوء استفاده را کند.
این قانون تکامل و سنت پیامبر است هر کسی به خلق خودش خیانت کند به عذابی بزرگ گرفتار می شود ولخرجی و بالا پریدن های مریم در فرانسه و گرفتن عکس یادگاری با نمایندگان بازنشسته و از دور خارج شده غربی هم نمی تواند جلوی فروپاشی قرارگاه اشرف و تشکیلات جهنمی رجوی را بگیرد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا