اضمحلال فرقه رجوی

هراس رجوی از نفوذیها و انشقاق درونی

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که به رغم سکوت رسانه ای، رجوی رهبر فراری گروه تروریستی مجاهدین، پیامهایی را برای اعضای محصور این گروه در اردوگاههای عراق و فرانسه ارسال می کند تا از انشقاق درونی تشکیلاتش جلوگیری کند. وضعیت داخلی اردوگاههای مجاهدین به گونه ای است که با وجود سانسور شدید اخبار و اختناق حاکم بر آن، برخی اخبار از جمله خبر فرار نیروها از اردوگاه و یا موضع گیری افراد جداشده و نقدهای آنان، هر چند دیر و ناقص اما به هر حال به نیروها می رسد که باعث شکل گیری " محفل " شده و به شدت حساسیت کنترل کنندگان مجاهدین را برانگیخته است. اگرچه گاهی نیروها از روی جوابیه ها و موضع گیریها و حتی برنامه های به اصطلاح افشاگرانه دستگاه تبلیغاتی مجاهدین پی به اخبار ِ موجود در بیرون و اصل مسئله می برند، اما شک و گمان نسبت به وجود عوامل نفوذی به عنوان منشاء درز اخبار و شیوع شایعات در روابط این گروه، باعث واهمه و تبدیل به کابوس دهشتناک رهبری مجاهدین شده است. مهمتر از رسیدن اخبار به نیروها که کنترل کنندگان مجاهدین تلاش فراوانی برای جلوگیری از آن می کنند، آنچه نگرانی و واهمه رجوی را در پی داشته است، تأثیر روشنگریها و افشاگریهایی است که تا کنون گمان می کرده است با سانسور می تواند آثار آن را از بین ببرد. به همین سبب با هدف واکسیناسیون نیروها و جلوگیری از فروپاشی نسبت به آن چه " خط دشمن " برای در هم شکستن مجاهدین می نامد پیامهایی را که حاصل مطالعه و جمع بندی مقالات سایتهای جداشدگان و اخبار منتشر شده در باره مجاهدین می باشد، تهیه و خطاب به نیروها ارسال می کند. رجوی در شرایط حادی که از هر سو در محاصره انواع تهدیدات قرار دارد و برای برون رفت از بحران عراق به باقی نگهداشتن نیروها به عنوان سپر انسانی به شدت نیازمند است، در کنار کنترل مکانیکی و پلیسی نیروها، به واکسیناسیون فکری آنها در مقابل آنچه مهمترین خط دشمن یعنی جدا کردن اعضا و نفرات از تشکیلات می خواند، مبادرت کرده است. نکته حائز اهمیت در این اقدام، ناگزیری کنترل کنندگان مجاهدین از اعتراف به اهمیت نیروها برای سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوی است که بر خلاف تمام روشهای جاری در فرقه مبنی بر تحقیر اعضا و بی اهمیت شمردن آنان می باشد. این رویکرد که بخشی از یک پروسه امنیتی برای مقابله با نفوذیها و روشنگریهای راه یافته به درون نامناسبات این گروه محسوب می شود، در حقیقت واکنشی انفعالی به گسترده تر شدن شکاف درونی فرقه است وموجب خواهد شد تا نفرات محصور در این اردوگاهها کمی شخصیت تحقیر شده خود را پیدا کرده و در نهایت به ضرر مجاهدین تمام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا