اعتراف وزیر سابق دادگستری آمریکا به دریافت پول از مجاهدین

در عرض چند روز، چندین تن از مقامات آمریکایی بر دریافت پول جهت شرکت در سخنرانی های مجاهدین و حمایت از فرقۀ رجوی تأکید نمودند. تا پیش از این خانم مریم قجرعضدانلو با ریاکاری تلاش می کرد چنین بنمایاند که سیاستمداران غربی در حمایت از «مردم و مقاومت ایران!» که اسم مستعار آقای رجوی است و با نیت های پاک و خالصانه در چنین سخنرانی هایی شرکت می کنند و انگیزه های آنان معنوی و انساندوستانه است!!
آقای مایکل موکیزی وزیر بازنشسته دادگستری به این موضوع صحّه گذاشت که برای سخنرانی و حمایت از مجاهدین پول دریافت نموده است.

دانلود اعتراف وزیر سابق دادگستری آمریکا به دریافت پول از مجاهدین

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.