رسوایی تکراری مجاهدین در حاشیه برگزاری مجمع سالانه و جهانی حقوق بشر

چند روز پیش در حاشیه برگزاری مجمع سالانه جهانی حقوق بشر در شهر ژنو چهارنفر از جداشدگان و اعضای سابق مجاهدین خلق از جمله آقایان سبحانی و کرمی که برای افشاگری ماهیت ضدانسانی و فرقه ای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در محوطه ساختمان مجمع حضور داشتند مورد حمله وحشیانه چماقداران و تعرض فیزیکی ایادی مواجب بگیر سازمان از جمله فردی بنام نظیری قرارگرفتند. چماقداراران اندک ودارودسته رجوی که فقط مدام فحش و بد و بیراه برزبان رانده و سعی در کتک کاری جداشدگان داشتند، سعی می نمودند از تمامی نفرات جداشده فیلم تهیه نموده تا در عملیات بعدی برای مجازات و یا ترورشان مطابق رهنمود چندین سال گذشته رهبر فراری مجاهدین، مسعود رجوی و یا خطاب قراردادن مریم قجر در چند روز گذشته بانام مزدوران بارزانی و مالکی و رژیم ایران، مورد بهره برداری قراردهند. ولی این موضوع بخوبی برای اصحاب رسانه اروپایی نشان داد که سازمان مجاهدین تحمل حرفها و نظرهای اعضای سابقش را برای حداقل هم ندارد چه برسد به سایر گروههای سیاسی. و واقعیت هم این است، زیرا از مدتها پیش با حضور اعضای مجاهدین تحت عنوان شورای ضد ملی مقاومت مبادرت به انتصاب خانم مریم قجر به عنوان ریئس جمهور برگزیده مقاومت در بعد پیروزی شان!!! در ایران نموده است. آنان قبل از خلع سلاح شدن در زمان سرنگونی صدام حسین درموضع گیری سیاسی بحث نه شیخ و نه شاه را به زبان می راندند برای چپ ها نیز اصلا اهمیت نمی دادند. در یکماه مانده به حمله امریکا به عراق در سال 2003 با پیش بینی وخامت اوضاع بحث جبهه همبستگی ملی را پیش کشیدند و گفتند جمهوری خواهان نیز می توانند در جبهه حضور یابند. تا این لحظه که این جملات را می نگارم حتی فردی مستقل هم به مجاهدین نپیوسته. قابل ذکر است در میتینگ جشن و موزیک سازمان در امریکا در سال 2003 زمانی که سازمان به زور و فریب یکی از خوانندگان که گویا از گروه مشروطه خواهان بوده را به روی صحنه آورد. نامبرده قبل از اجرا موضوع را لو داد و به صراحت گفت قصد آمدن نداشتم ولی مجاهدین دست بردار نبودند!!! ما که در اسارتگاه اشرف در سالن غذاخوری قرارگاه 6 مشغول تماشا بودیم همگی واو شده و حتی نفرات چماقدارتشکیلات نیز بهم ریختن و مشکل اساسی تا 20 روز آنهم بطور جدی برای سازمان پیش آمد. یعنی حتی مجاهدین در پشت پرده حاضرند حمایت چند سلطنت طلب را هم برای آمارزدن های کشک شان!! با دوز و کلک بخرند ولی آنان نیز از ماهیت فرقه مطلع بوده و دم به تله نمی دهند. در هرحال مجاهدین همانند داشتن رهبری کاریزماتیک، فرهنگ سیاسی متناسب با این موضوع را دردستگاه خود ساری و جاری نموده اند. و به جز خود را قبول ندارند. ولی این واقعیت اصالت ندارد. و انشاالله با پایداری و ایجاد جرقه پیروزی های بیشتر خانواده های متحصن در جلوی درب اصلی اشرف و فعالیت های حقوق بشری جداشدگان برای شناساندن خطرناک ترین فرقه سیاسی به صاحب نظران سیاسی و اجتماعی و رسانه ای، بنیان خانه عنکبوتی رجوی شیاد در هم پیچیده خواهد شد.
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.