دنیس راس، لابی اسرائیل از كار بركنار شد

دنیس راس كه یك چهره آشنا در سیاست خارجی آمریكا می باشد و سالها در سمتهای مختلفی كار كرده است. مهمترین منصب او مسئول سیاست خارجی آمریكا در امور خاورمیانه بوده و همچنین مشاور رئیس جمهور در امور خاورمیانه.
آنچه كه مهم است ضربه ای است كه به سیاست جنگ طلبانه آمریكا در خاورمیانه، زده شده است. سیاستی كه مستقیما تحت فشار رژیم اشغالگر اسرائیل صورت میگرفت. یكی از مسئولین فلسطین در مصاحبه ای با یك خبرنگار خارجی گفته بود «اگر مشكل اول ما را در انجام میخواهید بدانید یك كلمه است (دنیس راس)»
یكی از اصلی ترین حامیان فرقه رجوی در دستگاه سیاست خارجی آمریكا نیز همین فرد بوده است. بطوری كه رجوی و نوچه های او در آمریكا كه برای جمع آوری كمك و فشار به دولت آمریكا برای خارج كردن آنها از لیست سیاه تلاش می كردند، یك از اصلی ترین حامیان خود را از دست دادند.
دستگاه تبلیغاتی رجوی كاملا در مورد این خبر سكوت كرده و هیچگونه موضعگیری و حتی انعكاس خبر نكرده است. این كاملا واضح و روشن است كه در خیلی از مواقع سیاست رجوی خائن با دولت اسرائیل منطبق می شود و خواسته های آنها تطابق پیدا میكند. هم دولت اسرائیل و هم رجوی بخوبی این را فهمیده اند و بخاطر همین ارتباط تنگاتنگی پیدا كرده اند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.