مجاهدین بازیچه ای برای غرب

فرستادن گروه 680 نفره دیگر به لیبرتی

براستی چه اتفاقی افتاد که مریم رجوی مدعی شده که ساکنان اشرف حاضرند دریک گروه 680 نفره به لیبرتی بروند. مگر سرکرده گروه تروریستی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته خودش دراشرف که چند ماه منتظر پرواز به لیبرتی بودند نگفته بود 1200نفر که دراشرف باقی ماندند ازبمب اتم هم قوی ترند و ما اشرف را با فرستادن نفرات به لیبرتی تکثیر کردیم!!! و مگر همین مریم خانم زن رهبر مفقود شده گروه تروریستی درتماسی که به مناسبت عید فطربا نفرات اشرف داشت نمی گفت که ساکنان اشرف با 3 ماه ایستادگی به تمام اوتیماتوم های دولت عراق اهمیّتی قائل نشدند و از جایشان هم تکان نخوردند و مگر سرکردگان گروه تروریستی با انواع سنگ اندازی وبهانه تراشی های مسخره سه ماه تاخیر در جابجایی ایجاد نکردند وآیا همین مریم خانم این را به عنوان پیروزی قلمداد نمی کرد؟!! ولی بلافاصله طولی نکشید از موضع شیادی اعلام کرد یک گروه 400 نفره ازساکنان اشرف برای حسن نیّت آماده انتقال به لیبرتی هستند تازه دولت عراق را هم متهّم می کردند که در کار بازرسی اخلال ایجاد می کردند و چند روزی هم ازآخرین جابجایی نگذشته خیلی با عجله گروه بعدی را هم آماده انتقال کردند ودرضمن به گفته مریم خانم انتقال وسایل آنها به لیبرتی با اجاره 100تریلی حتی با هزینه ساکنان اشرف ازهمین الان می تواند آغازشود!! معلوم می شود اینبار خانم رجوی برای فرستادن نفرات باقی مانده دراشرف به لیبرتی خیلی عجله دارد وباید به این نکته اشاره کنم که سران گروه تروریستی مجاهدین با سفرمارتین کندی به قلعه اورسورواز پیام آمریکا را خوب گرفته اند که چاره ای جز ترک اشرف را ندارند و بازی را کاملاً به اربابشان باخته اند واین پایانی برفروپاشی تشکیلات مخوف سران جنایتکارگروهک تروریستی خواهد بود. آیا مریم خانم وشوهرمفقود شده اش جوابی برای این تناقض دارند که یک زمانی باصطلاح سرلوحه «سازمان پرافتخارمجاهدین خلق» مبارزه با آمریکا وامپریالیسم جهانخواربود وازافتخاراتشان بود که افسران آمریکایی را ترورکرده اند وسرود «سرکوچه کمینه» را می خواندند ولی چرخش روزگار بهتربگویم نوکری بیگانه وازروزاول استراتژی وطن فروشانه ای که داشتند چه بلایی به سرهمین آقا وخانم رجوی آورده است وآنچنان به فلاکت افتاده اند که خواهش وتمنا ازآمریکا می کنند که ما غلط کردیم فقط زحمت بکشید وتایید کنید که ما با دولت عراق برای جابجایی اسیران همکاری کردیم حالا اگرلطف کردی واسم منحوس مجاهدین خلق را هم از لیست سیاه وزارت خارجه حذف کردی بیشترازاین نوکرت می شویم؟!!! حالاباید این سران جنایتکار مجاهدین به یک سئوال اساسی جواب بدهند پس این همه دعاوی و بهانه تراشی وسنگ اندازی برای سد کردن درمقابل راه حل مسالمت آمیز سازمان ملل و دولت عراق برای جابجایی ساکنان اشرف به لیبرتی چی بود برای شما که بهترازهرکس دیگری واضح بود که دیگراشرف جای شما نبود به چه دلیل پنجاه نفرازاسیران مظلوم را به کشتن دادید وبه چه دلیل باعث شدید که 36 نفردرداستان اعتصاب غذا به گفته خودتون تا آستانه مرگ بروند وبازبه چه دلیل این اسیران نگون بخت را تا آخرین لحظه برای پیشبرد منافع گروه تروریستی گروگان نگه داشته اید آیا این درمنطق شما جنایت عمدی برعلیه بشریت نیست؟ باید به سران گروه تروریستی گفت آخه بازی با جان انسان های بی گناه تا کی؟ وشما جنایتکاران باید بدانید که جنایت شما برعلیه ملت شریف ایران تواین سه دهه برهمگان کاملاً روشن است وروزی درمقابل ملت ایران باید جواب تمام جنایت هایتان را پس بدهید که انشاالله آن روز دور نیست. جلیل عبدی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا